Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 676 182

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  27.2.2020.
Radovi na sanaciji krovišta na stambeno-poslovnoj zgradi, Vinagora br. 13 Besplatno
Građevinski i vodoinstalaterski radovi Umag
Radovi: kosi krov i podrum
Izvedba sustava za kompenzaciju jalove energije vlastite potrošnje
Prethodno savjetovanje - Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES
Poziv za dostavu ponude PN 101/082/20, Usluga izvođenja radova na zaštiti
Prethodno savjetovanje - Sanacija ceste na LC 58097, lokalitet Orlec
Prethodno savjetovanje - Završna faza uređenja buduće kuće umjetnosti Arsen
Prethodno savjetovanje - Predmet nabave je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na pročelju i cinktoru Crkve Sv. Trojstva u Ludbregu
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava građevinskih radova vezanih za sanaciju obalnog zida na dijelu spojne obale luke Vinišće uz privezni gat
Uređenje plaža, češljeva i šetnica na području Grada Novalje
Obnova i sanacija uličnog, dvorišnog pročelja i krova na zgradi Jurišićeva ulica 19
Ispiranje i čišćenje kanalizacijskog sustava u Gradu Glini-Čišćenje,CCTV snimanje sustava kanalizacije s izradom izvješća,ispitivanje vodonepropusnosti,odvoz i zbrinjavanje otpada,regulacija prometa
Adaptacija i dogradnja upravne zgrade
Obnova uličnog i dvorišnih pročelja zgrade, Jurišićeva 26


Stranica 1 od 22


1 2 3 4 ... 22 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Pregrada
Datum zatvaranja: 5.3.2020.

KLASA: 361-02/20-01/02   URBROJ:2214/01-04/01-20-2   Pregrada, 26.02.2020.                              POZIV NA DOSTAVU PONUDE       Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.   OPIS PREDMETA NABAVE   Predmet nabave: Radovi na sanaciji krovišta na stambeno-poslovnoj zgradi, Vinago ...
Nadmetanje raspisao: Plava laguna d.d.
Datum zatvaranja: 2.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 12.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODNE USLUGE d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.
Datum zatvaranja: 3.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske
županije
Datum zatvaranja: 4.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 4.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD LUDBREG
Datum zatvaranja: 2.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 5.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD NOVALJA
Datum zatvaranja: 18.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 27.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD GLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Nova Gradiška
Datum zatvaranja: 20.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 27.3.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020