Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 354

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

  20.8.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika Bravar-Montaža doo za bravarske, limarske i krovopokrivačke radove u stečaju
  19.8.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika MODO INTERIJER STUDIO d.o.o. za proizvodnju namještaja, uređenje prostora i ostale usluge “u stečaju”, Darda
Prodaja imovine stečajnog dužnika HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika AGRO-RIJEKA d.o.o. u stečaju
  18.8.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika ORANICA d.o.o. za proizvodnju sjemena i trgovinu u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika BITUMINA d.o.o. u stečaju iz Zagreba
Prodaja imovine stečajnog dužnika GAMONT d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica
Prodaja imovine stečajnog dužnika MIMA d.o.o. u stečaju
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC-u stečaju, Karlovac
Prodaja imovine stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC- u stečaju Karlovac
Nadmetanje raspisao: Bravar-Montaža d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem rješenja 14 St-76/14-31 Trgovačkog suda u Osijeku od 2. srpnja 2014. godine u predmetu 14 St-76/14 Bravar-Montaža doo za bravarske, limarske i krovopokrivačke radove u stečaju Strizivojna, Kralja Tomislava 58 OIB 85867549980 objavljuje se OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET PRODAJE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog Suda u Đakovu u zk.ul.br. 578 k.o. Budrovci označena kao kč.br. 1141/2 u naravi oranica Ćipluk, površine 7890 m2 Početna procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 809.514,00 kn. NAČIN I VRIJEME PRODAJE Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Pregledavanje pokretnina se može dogovoriti sa stečajnim upraviteljem na telefon 098 269 569. Prodaja se vrši po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što znači da nema naknadnih reklamacija. Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu : „Marko Tominac, V. Nazora 3, ...
Nadmetanje raspisao: MODO INTERIJER STUDIO d.o.o.
Datum zatvaranja: 16.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom MODO INTERIJER STUDIO d.o.o. za proizvodnju namještaja, uređenje prostora i ostale usluge “u stečaju”, Darda, Kudeljara b.b., OIB 26963162489 OGLAŠAVA DRUGU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM PREDMET PRODAJE 1. Nekretnina i pokretnine a) nekretnina upisana u zk.ul. 3333 k.o. Darda i to kč.br. 2085/102 koje u naravi čini, oranica, dvorište, gospodarska zgrada broj 15-proizvodna hala za proizvodnju namještaja i uređeno zemljište ukupne površine 3620 m2 početna cijena iznosi 3.880.391,90 kn (u cijenu je uračunat PDV po stopi od 25% na oporezivu osnovicu od 2.724.964,91 kn, a koji iznosi 681.241,23 kn) b) pokretnine i to: strojevi, alati i uređaji u proizvodnom pogonu, uredski namještaj, informatička oprema, kotlovnica i kompresorska stanica, a sve prema procjeni vrijednosti od 10. veljače 2014. godine. početna cijena iznosi 189.602, ...
Nadmetanje raspisao: HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u
stečaju
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u stečaju, Đakovo, N. Tesle 74, OIB 47740642920 OGLAŠAVA PRVU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM PREDMET PRODAJE 1. Nekretnine i pokretnine a) nekretnina upisana u zk. ul. 8496 k.o. Đakovo i to kč.br. 2621/1 poslovni objekt-go-stionica-skladište ogrijeva, kuhinja i dvorište u mjestu Klinovac sa 7466 m2, te nekretnine upisane u zk. ul. 2621 k.o. Đakovo i to kč.br. 2620/11 oranica Klinovac sa 5410 m2 i kč.br. 2620/17 oranica u Klinovcu sa 3168 m2 po početnoj cijeni u iznosu od 9.608.900,38 kn (u cijenu je uračunat pdv po stopi od 25% na oporezivu osnovicu od 6.808.694,16 kn, a koji iznosi 1.702.173,54 kn) b) pokretnine i to: namještaj, oprema i uređaji sukladno procjeni-nalaz i mišljenje br.: 4018, stalnog sudskog procjenitelja i vještaka Perice Dumančića iz Osijeka od 10. ožujka 2014. godine. ...
Nadmetanje raspisao: AGRO-RIJEKA d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 10.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj ovršenika AGRO-RIJEKA d.o.o. u stečaju Kukukljanovo objavljuje da će se u ovršnom postupku pred Općinskim sudom u Puli obaviti PRODAJA SLJEDEĆIH NEKRETNINA: 1. Poslovni prostor - 96 Etaža 39/10000 kč.br. 1858/35, z.k.ul. 9698, k.o. Pula, poseban dio zgrade u DILATACIJI 3 označen kao poseban dio 7 u prizemlju zgrade koji se sastoji od poslovnog prostora ukupne površine 35,36 m2, a koji se nalazi u kolektivnoj stambenoj zgradi u Puli, Valturska 78. Utvrđena vrijednost iznosi 290.000,00 kuna. 2. Stan na mansardi - 47 Etaža 30/10000 kč.br. 1858/35, z.k.ul. 9698, k.o. Pula, poseban dio na mansardi koji se sastoji od hodnika, kupaonice, kuhinje, dnevnog boravka i ostave u podrumu, ukupne površine 27,36 m2, a koji se nalazi u kolektivnoj stambenoj zgradi u Puli, Valturska 78. Utvrđena vrij ednost iznosi 295.000,00 kuna. 3. Stan na mansardi - 50 Etaža 30/10000 kč.br. 1858/35, z.k.ul. 9698, k.o. Pula, poseban dio na mansar ...
Nadmetanje raspisao: ORANICA d.o.o. za proizvodnju sjemena i trgovinu u
stečaju
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj ORANICA d.o.o. za proizvodnju sjemena i trgovinu u stečaju, Osijek, S. Vraza 5, temeljem zaključka Trgovačkog suda u Osijeku objavljuje OGLAS o devetoj prodaji nekretnina stečajnog dužnika u stečajnom postupku 1. Određuje se prodaja imovine u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, i to: - upisana u zk.ul. 816 k.o. Bizovac i to kč.br. 227/2 u naravi oranica Gaj od 4914 m2 i - upisana u zk.ul. 822 k.o. Bizovac i to kč.br. 227/1 u naravi oranica Gaj od 4914 m2 Nekretnina se nalazi u građevinskom području naselja Bizovac uz glavnu prometnicu Bizovac - Našice, a Općina Bizovac suglasna je da se na tome mjestu izgradi benzinska crpka početna cijena 80.000,00 kn 2. Navedena imovina prodavat će se usmenom javnom dražbom, a ročište za prodaju održat će se dana 9. rujna 2014. godine u 9,00 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku, Zagrebačka ...
Nadmetanje raspisao: BITUMINA d.o.o. u stečaju iz Zagreba
Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj za stečajnog dužnika BITUMINA d.o.o. u stečaju iz Zagreba, OIB:53308817890, OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 6. PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I, Predmet prodaje • LINIJA ZA PROIZVODNJU BITUMENSKIH TRAKA (prema popisu koji se može preuzeti kod stečajnog upravitelja). Imovina se prodaje kao jedna jedinstvena cjelina po početnoj cijeni od 2.806.164,99 kn (cijena s uključenim PDV-om). • OPREMA LABORATORIJA (prema popisu koji se može preuzeti kod stečajnog upravitelja). Imovina se prodaje kao jedna jedinstvena cjelina po početnoj cijeni od 55.934,98 kn (cijena s uključenim PDV-om). • MOTORNI VILIČAR CATERPILLAR, GR25 K, god. proizvodnje 2003., po početnoj cijeni od 36,726,37 kn (cijena s uključenim PDV-om). II. Uvjeti prodaje • Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 23.09.2014,g, u 13,00h u prostorijama JB Anice Hukelj na adresi Matije Mrazovića 6 u Za ...
Nadmetanje raspisao: GAMONT d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 3.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj GAMONT d.o.o. u stečaju, Zagreb, Primorska 8, p.p. 211, na temelju zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu posl.br. 20. St-847/12 od 7. srpnja 2014. godine, objavljujeZAKLJUČAK za V. javnu dražbu I. Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika GAMONT d.o.o. za graditeljstvo, montažu, trgovinu i inženjering, u stečaju, Zagreb, Primorska 8, MBS: 080281067, OIB: 08983285387, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to: - nekretnina upisana u z.k.br. 1852 k.o. Sveti Anton (Malinska na Krku), k.č.br. 305/G - zgrada i dvorište površine 347 m2, a kako slijedi: 1. ETAŽA 126/1000 - lokal tip L1A površine 16,89 m2 i terasa 15,35 m2 - sporedan dio nekretnine vrt sa 16,83 m2 2. ETAŽA 138/1000 - lokal tip L1B površine 23,92 m2 i terasa 10,42 m2, ukupne površine 34,34 m2 3. ETAŽA 337/1000 - apartman A01-C3 u prizemlju, ukupne površine 43,14 m2 a koji s ...
Nadmetanje raspisao: LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica
Datum zatvaranja: 1.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OGLASI. U stečajnom postupku nad dužnikom LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica, Kolodvorska bb, 48362 Kloštar Podravski, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 5 St-380/13, stečajni upravitelj objavljuje prodaju pokretnina. II. Ročište za prodaju održati će se u sjedištu stečajnog dužnika u Budančevici, Kolodvorska bb, dana 01. rujna 2014. godine u 10,00 sati.III. Vrijednost pokretnina je : 1. Linija za kamilicu 948.800,00 kn2. Plinski viličar inv. br. 25.600,00 kn3. Plinski viličar inv.br. 90 28.000,00 kn4. Plinski viličar inv. br. 93 (žuti) 20.000,00 kn5. Stroj za šipak Baltazar 28.000,00 kn6. Stroj za šivanje FISCHBEIN 1.600,00 kn7. Diesel el. agregat Uljanik 75 KW 16.000,00 kn8. Sušara SDM 42-P 4.000,00 kn9. Teretni automobil Mercedes Atego 1017 36.000,00 kn10. Tertn ...
Nadmetanje raspisao: MIMA d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 4.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem zaključka Trgovačkog suda u Bjelovaru broj St-50/2012-103 od 03. srpnja 2014. godine, u stečajnom postupku nad dužnikom MIMA d.o.o. u stečaju (St-50/2012) iz Virovitice, Stjepana Radića 136, stečajni upravitelj oglašava PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA PETOM JAVNOM DRAŽBOMI. Predmet prodaje su nekretnine u dužnikovu vlasništvu, upisane u zk.ul.br. 11747 k.o. Virovitica koje se sastoje od kčbr. 716/1 I. G. Kovačića 13 sa 418 čhv (stambeno poslovna zgrada na 136 čhv i dvor sa 282 čhv) i to: 45/1000 dijela, 14. etaža lokal br. 3 u prizemlju građevine, ukupne etažne površine 70,20 m2. Vlasništvo vlasnika lokala br. 3 proteže se na: parkiralište br. 6, površine 12,50 m2, u dvorištu građevine i parkiralište br. 16, površine 12,22 m2 u dvorištu građevine (označeno žutom bojom i peterokutom u Planu posebnih dijelova građevine), po početnoj cijeni od 180.000,00 (stoosamdesettisućakuna). II. Nekretnine navedene pod I opterećene su razluč ...
Nadmetanje raspisao: OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC-u stečaju, Karlovac
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Trgovački sud u Zagrebu po stečajnom sucu Nadi Kraljić u stečajnom predmetu St-1549/13, stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC-u stečaju, Karlovac, Juija Haulika 14,OIB 04001535527 dana 11. lipnja 2014. godine, donio je slijedeći ZAKLJUČAK O PRODAJI I. Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnine vlasništvo stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC - u stečaju Karlovac, Haulikova 14,. OIB 04001535527, kčbr. 1132 Haulikova ulica 14 dvorište i kuća 346 m2, kuća Haulikova ulica 259 m2, dvorište Haulikova ul. 87 m2, sve upisane u z.k. ul. 4006 k.o. Karlovac 11 kao etažno vlasništvo uz odgovarajuću primjenu ovršnog zakona i to: A) 2. ETAŽA 44/383- neuseljivi stan u prizemlju desno u dvorištu zgrade Haulikova 14, Karlovac, a koji se sastoji od slijedećih prostorija: 3.1. ulaz sa 1,00 m2,3.2. kuhinja sa 13,90 m2,3.3. soba sa 14,70 m2, 3v.4. soba 12,90 m2, 3.5. kupaonica sa 1,50 m2, ukupne površine 44,00 m2 B) 3. ETAŽA 47/383 ...
Nadmetanje raspisao: OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC- u stečaju Karlovac
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Trgovački sud u Zagrebu po stečajnom sucu Nadi Kraljić u stečajnom predmetu stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC- u stečaju Karlovac, Jurja Haulika 14, OIB 04001535527., dana 11. lipnja 2014. godine donio je sllijedeći ZAKLJUČAK O PRODAJI I. Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnine vlasništvo stečajnog dužnika OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC- u stečaj, Karlovac, Jurja Haulika 14, OIB 04001535527 uz odgovarajuću primjenu ovršnog zakona i to: A) 14.ETAZA 5/100 -poslovni prostor u prizemlju koji sadrži predprostor, ured, ženski sanitarni čvor i muški sanitarni čvor u prizemlju, u nacrtima označen žutom bojom i brojevima 1.1., 1.2,1.3. i 1.4, ukupne površine 52,59 m2, kčbr. 1131 sve upisano u z.k. uložak 2672, poduložak broj 14, k.o. Karlovac II. B) 15. ETAŽA 10/100 - poslovni prostor u prizemlju koji sadrži pet ureda, hodnik s arhivom, predprostor, ženski sanitarni čvor i muški sanitarni čvor, u nacrtima označe ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014