Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 473 229

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 2

1 2 >>

Nadmetanja od 14.04.2014 do 19.04.2014
  18.4.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika Elektromaterijal d.d. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika MARE 2001, d.o.o. u stečaju - Viškovo
  17.4.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika MODIGUS d.o.o.
Prodaja imovine stečajnog dužnika Elektromaterijal d.d. u stečaju
  16.4.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika AROUS DELTA d.o.o, u stečaju
  15.4.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika KULT d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika PRO MEDIA d.o.o u stečaju
Prodaja imovine tečajnog dužnika GLAVICE d.o.o. u stečaju iz Opuzena
Prodaja imovine stečajnog dužnika Javor d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika BILJEMERKANT d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. ,,u stečaju", Križevci
  14.4.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika RAPORT d.o.o. u stečaju Besplatno
Usmena javna dražba- prodaja imovine stečajnog dužnika AUTOMOBILI LOZIĆ d.o.o.
Usmena javna dražba - prodaja imovine stečajnog dužnika Dl GELI d.o.o.


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: Elektromaterijal d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 29. veljače 2012. godine Stečajni upravitelj ELEKTROMATERIJAL d.d. u stečaju, Rijeka, Cambierieva 13, objavljuje OGLAS o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika 1. Predmet prodaje su skladišna i trgovačka oprema, te uredski namještaj i ostala oprema, sve prema inventurnoj listi stečajnog dužnika. 2. Prodaja se oglašava po početnoj cijeni prema cjeniku koji se nalazi na oglasnoj ploči stečajnog dužnika na adresi Martinkovac bb, Rijeka, a ponude ispod označene cijene neće se razmatrati. 3. Prodaja se obavlja prema načelu ,,viđeno-kupljeno“ te se isključuju svi eventualni prigovori nedostatka stvari. 4. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama na adresu: Elektromaterijal d.d. u stečaju, Martinkovac bb, 51000 Rijeka, preporučenom pošiljkom ili osobno, zaključno s 25.04.2014. godine, s naznakom "PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE (POKRETNINA) ELEKTROMATERIJAL d.d. u s ...
Nadmetanje raspisao: MARE 2001, d.o.o. u stečaju - Viškovo
Datum zatvaranja: 21.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

MARE 2001, d.o.o. u stečaju - Viškovo, Marinići bb, temeljem Zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, posl. br.: 7 St-89/12-72 od 28, ožujka 2014. godine, objavljuje PRODAJU NEKRETNINA stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci i to: - nekretnina upisana u z.k.ul. 930 Poduložak 1, etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, k.o. Trsat - Sušak na k.č.br. 2303/5, kuća br. 21, zgrada i tokarska radionica 1. etaža 0/0, jedan četverosobni stan sa posebnim ulazom koji se nalazi na prvom katu u 1/2 dijela. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 450,000,00 kuna, - zemljište u Blažidma upisano u z.k.ul. 70, k.o. Blažići k.č.br. 825/1, livada, površine 2000 m2. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 1.000.000,00 kuna. Ročište za prodaju održat će se dana 21. svibnja 2014, godine u 10.00 sati na Trgovačkom sudu u Rijeci I. kat soba br. 11. Detaljnije informacije nalaze na telefon 091 315 1755. Steč ...
Nadmetanje raspisao: MODIGUS d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem zaključka Trgovačkog suda u Osijeku broj St-355/12-35 od 14.04.2014. godine, stečajni upravitelj MODIGUS d.o.o. za proizvodnju, preradu i promet Podravski Podgajci ,,u stečaju\", oglašava sljedeću: PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA I. Određuje se prodaja nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika u stečajnom postupku , uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i pokretninama to: A. Nekretnine: -zk.ul.br. 305, k.o. Podravski Podgajci, k.č.br. 199/1 GOSPODARSKA ZGRADA 1 DVORIŠTE VLADIMIRA NAZORA od 3368 m2, prema početnoj cijeni u iznosu od 1.799.425,42 kuna; - posebni dio nekretnine upisane u zk.ul.br. 498, k.o. Podravski Podgajci, k.č.br. 200/1 HALA, PUT, GOSPODARSKA ZGRADA, GOSPODARSKA ZGRADA, SKLADIŠTE, DVORIŠTE I ORANICA od 5926 m2 i to: 2. ETAŽA: 6183/10000 1. POSLOVNI PROSTOR 2 u zgradi 3 i 4 koji se sastoji u zgradi 3 od skladišta, prostora za punjenje boca, ...
Nadmetanje raspisao: Elektromaterijal d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 14.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj ELEKTROMATERIJAL d.d. u stečaju - Cambierieva 13, Rijeka na temelju Zaključaka Trgovačkog suda u Rijeci posl.br. 14 St-160/2010 od 8. travnja 2014. godine, objavljuje PRODAJU DIJELA IMOVINEI. Predmet prodaje dijela imovine stečajnog dužnika su: 1. nekretnine stečajnog dužnika (POSLOVNI CENTAR - ZADAR, Murvička b.b.) upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru i to: - k.č.br. 5065 u naravi poslovna zgrada, zgrada i dvor, površine 5080 m2, z.k.ul.br. 7285, K.O. Zadar, čija je početna cijena ukupno 8.561.616,00 kn u koju je uključen porez na dodanu vrijednost u iznosu od 1.161.223,29 kn. Na nekretnini iz ove točke uknjiženo je pravo zaloga za iznos od 5.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju Banke, te s ostalim pripadajućim kamatama, naknadama i troškovima u korist RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., PODRUŽNICA RIJEKA, Matije Gupca 11, zatim pravo zaloga za iznos od 4.500.000,00 eura ...
Nadmetanje raspisao: ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju
Datum zatvaranja: 15.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ovršenik, ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju, objavljuje PRODAJU NEKRETNINE Općinski sud u Puli, u ovrsnom postupku 0vr«183/09, na drugoj javnoj dražbi koja će se održati dana 15. svibnja 2014, prodaje k.č.br. 190/2 k.o. Prnjani, pašnjak sa 9.038 ml Nekretnina se na dražbi ne može prodati ispod 36.152,00 kn, a procijenjena je na iznos od 108.456,00 kn. Zaključak o prodaji nekretnine objavljen je na www.zlatnik-pula.com. Sve dodatne obavijesti možete dobiti od stečajnog upravitelja ovršenika na mob. 0939023000. ...
Nadmetanje raspisao: AROUS DELTA d.o.o, u stečaju,
Datum zatvaranja: 7.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Općinskog suda u Puli, posl, br. Ovr-1185/13, ovršenik, AROUS DELTA d.o.o, u stečaju, objavljuje PRODAJU NEKRETNINA U PREMANTURIProdaju se nekretnine: -10. etaža k.č.br. 237/3 k.o. Premantura, stan-apartman u podrumu, 91,79 m2, procijenjene vrijednosti 730.924,00 kn, -11, etaža k.č.br 237/3 k.o. Premantura, otvoreni bazen i prostor u dvorištu, 139,00 m2, procijenjene vrijednosti 156.792,00 kn, -15, etaža k.č.br. 237/3 k.o. Premantura, prostor u podrumu, 20,44 m2, procijenjene vrijednosti 116.263,00 kn, -16. etaža k.č.br. 237/3 k.o. Premantura, prostor u podrumu, 28,86 m2, procijenjene vrijednosti 131.313,00 kn. U cijenama je uračunat i PDV. Dodatni podaci o nekretninama dostupni su na: www.arcus-deita.com ili na mob. 098 9023000. Nekretnine će biti izložene prodaji na usmenoj javnoj dražbi. Prvo ročište za prodaju održat će se u zgradi Općinskog suda u Pu ...
Nadmetanje raspisao: KULT d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu tog suda Radovanu Raduki, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečaj nim dužnikom KULT d.o.o. u stečaju, Varaždin, OIB: 12110600838, 1. travnja 2014. ZAKLJUČIO JEI./ Prodaje se nekretnina u vlasništvu stečajnog dužni- ka KULT d.o.o. u stečaju, Varaždin, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to: nekretnina upisana u z.k.ul. br. 13932 k.o. Varaždin (u osnivanju), poduložak 57, etažno vlasništvo u 4950/291645 dijela na čkbr.2811/3, etaža 57, u naravi stan na 7. katu koji se sastoji od hodnika sa 3,80 m2, dnevnog boravka sa 22,10 m2, kuhinje sa 11,80 m2, izbe sa 2,10 m2, kupaonice sa 4,20 m2, lože sa 3,75 m2, spremišta sa 1,25 m2, ukupne površine 49,50 m2. Na nekretnini je upisano razlučno pravo u korist ra-zlučnog vjerovnika, a koje pravo prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.. II./ Vrijednost nekretnine iz točke I. o ...
Nadmetanje raspisao: PRO MEDIA d.o.o u stečaju
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem Zaključka Trgovačkog suda u Varaždinu broj St-151/13-36 od 01. travnja 2014. godine u stečajnom postupku nad dužnikom PRO MEDIA d.o.o u stečaju, Čakovec, Ante Starčevića 49, OIB:42577461834, stečajni upravitelj oglašava PETU JAVNU DRAŽBU za prodaju nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika I. Određuje se prodaja nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika PRO MEDIA d.o.o. u stečaju, Čakovec, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to: - nekretnina upisana u z.k.ul. broj 712, k.o. Čakovec, čkbr. 341/A/2/1, što u naravi predstavlja kuću, dvorište i vrt, ukupne površine 329 čhv. Na nekretnini su upisana razlučna prava u korist ra-zlučnih vjerovnika Međimurske banke d.d. Čakovec, kao pravnog prednika Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i Republike Hrvatske, Porezne uprave, PU Čakovec, a koja prava prestaju s danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu. Na nekretnini je upi ...
Nadmetanje raspisao: GLAVICE d.o.o. u stečaju iz Opuzena
Datum zatvaranja: 13.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj dužnika GLAVICE d.o.o. u stečaju iz Opuzena, temeljem zaključka Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba Dubrovniku od 09. travnja 2014.g. pod posl.br. 6-Ovr. 2/2014-146, OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA I. USMENOM JAVNOM DRAŽBOM I. Predmet prodaje • k.č.br. 1514 zgr. tor, 1330/3 zgr. pojata, 1331/2 zgr. stojna kuća, 12455 vrt, 12456 pašnjak, 12457/2 vinograd, 12458/2 vrt i pašnjak, 12472/35 vrt, 12472/36 vrt, 12472/38jendek, z.ul. 2451 k.o. Slivno • k.č.br.1330/1 zgr. stojna kuća, 1330/2 zgr. stojna kuća, 1331/1 zgr. stojna kuća, 12447/1 pašnjak, 12448/1 pašnjak, 12449/1 oranica, 12449/3 oranica, 12449/4 oranica, 12450/1 pašnjak, 12453 pašnjak, 12454 vrt, 12457/1 vinograd, 12459 vrt, 12460 neplodno, 12472/2 pašnjak, 12472/27 vrt, 12472/28 vrt, 12479/29 vrt, 12472/30 vrt, 12472/31 vrt, 12472/37 pašnjak, 12472/39 pašnjak, sve z.ul. 2431 k.o. Slivno • k.č.br. 690/8 neplodno ...
Nadmetanje raspisao: Javor d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj JAVOR d.o.o. u stečaju - Jušići, Jurdani 95 temeljem odluke Odbora vjerovnika od 11. travnja 2014. godine objavljuje OGLAS o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika podnošenjem pisanih ponuda I. Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji, kako slijedi: a) nekretnine upisane u z.k. ul. 121 K.O. Jušići na k.č. br. 1311/ 127 u naravi pašnjak, površine 2.124 m2 i k.č. br. 1311/183 u naravi pašnjak, površine 230 m2, ukupne površine 2.354 m2; u z.k. ul. 689 K.O. Jušići na k.č. br. 1089/6 u naravi 4 hale, sor-tirnica, otvoreno skladište i dvorište, površine 16.608 m2 i u z.k. ul. 309 K.O. Kućeli na k.č. br. 637/57 u naravi pašnjak, površine 601 m2, k.č. br. 2066/1 u naravi šuma, površine 1.011 m2 i k.č. br. 2066/2 u naravi oranica, površine 144 m2, ukupne površine 1.756 m2, čija je početna cijena ukupno 9.100.000,00 kn. b) nekret ...
Nadmetanje raspisao: BILJEMERKANT d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 28.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

BILJEMERKANT d.o.o. u stečaju, Kneza Trpimira 12 Osijek na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Osijeku br. 14. St-112/13-354 od 04. travnja 2014. god. oglašavaPRODAJU NEKRETNINA ČETVRTA USMENA JAVNA DRAŽBA I. Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika: 1. upisana u zk.ul. broj 2641, k.o. Dalj, kč.br. 197/1 u naravi Robna kuća br.19. i dvor. ul. B.J.Jelačića, površine 2100 m2 i kč.br. 702/2 u naravi oranica 16 m2, početna cijena: 2.669.486,91 kn 2. upisana u zk.ul. broj 1263, k.o. Erdut kč.br. 703/2 u naravi Poslovna zgrada br. 8 A, šupa i dvor. ul. Ivana H. Bećara, površine 376 m2, početna cijena: 444.298,54 kn 3. upisana u zk.ul. broj 4144, k.o. Josipovac kč.br.1180 u naravi kuća, dvor, oranica, površine 4009 m2, početna cijena: 1.027.089,91 kn 4. upisana u zk.ul. broj 2344, k.o. Josipovac kč.br. 2459/3 u naravi Poslovna zgrada br. 67-B i dvorište, ul. B.J.Jelačića ukupne površine 746 ...
Nadmetanje raspisao: GUŠTI d.o.o. ,,u stečaju", Križevci
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom GUŠTI d.o.o. ,,u stečaju", Križevci, Cubinec 28, OIB: 05647991814, dana 17. ožujka 2014. godine donio je sljedeći ZAKLJUČAK O PRODAJI 2. JAVNA DRAŽBA I. Određuje se prodaja nekretnina i pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. ,,u stečaju", Križevci, Cubinec 28, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to: 1. Nekretnina - upravna zgrada s proizvodnim pogonom za preradu mesa, skladišnim prostorom i pripadajućim zemljištem vlasništvo stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. u stečaju, Cubinec 28., Križevci u 1/1 dijela upisana u: a) zk.ul. 2050 k.o. Cubinec, čkbr. 5/17 dvije zgrade, trafostanica TS 10 (20) 0,4 KV, poslovno dvorište i parkiralište ukupne površine 1 jutro i 946 čhv i b) zk.ul.394 k.o. Cubinec, čkbr 5/20 livada Vel. livada u Vel ...
Nadmetanje raspisao: RAPORT d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

ZAKLJUČAKTrgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Radovanu Raduki, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom RAPORT d.o.o. u stečaju, OIB: 97575052312, Radešić 29, Breznički Hum, 1. travnja 2014. zaključio jeI. Prodaje se nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika RAPORT d.o.o. u stečaju, Radešić 29, Breznički Hum, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:- nekretnina upisana u zk.ul.br. 2736, k.o. Vinično, kč.br. 2325/4, u naravi šuma Zankovec u Paki površine 179 čhv, kč.br. 2325/5 u naravi neplodno, Kamenolom Podrtje, površine 9625 m2 i kč.br. 2325/9 u naravi neplodno, Podrtje, površine 10041 m2.Na nekretnini su upisana razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika, a koja prava prestaju danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.II. Vrijednost nekretnine iz točke I. ovoga zaključka utvrđuje se u iznosu od 401.461,61 kn.III. Nekretnina izločke I o ...
Nadmetanje raspisao: AUTOMOBILI LOZIĆ d.o.o. u stečaju, Široko polje
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Zaključka stečajnog suca broj: 13 St-335/12-40 od 09. travnja 2014. god. stečajni upravitelj AUTOMOBILI LOZIĆ d.o.o. u stečaju, Široko polje, Đakovačka bb, OIB: 55891479138 objavljuje prvuUSMENU JAVNU DRAŽBUJavna dražba održati će se 29. travnja 2014. god. u 09,00 sati u Trgovačkom sudu u Osijeku, Zagrebačka 2, soba broj 22/INa javnoj dražbi po početnoj cijeni, uz primjenu pravila o ovrsi, prodaje se slijedeća nekretnina:- nekretnina upisana u zk.ul.br. 1062 u k.o. Široko polje, kč.br. 674/15 u naravi poslovna zgrada-servis automobila i auta i ekonomsko dvorište Mali Brizik, površine 5899 m2po početnoj cijeni od 2.831.017,00 kuna (u cijenu je uključen PDV).UVIJETI PRODAJE:a)    Nekretnine se na prvom ročištu za dražbu prodaju po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenoj vrijednosti nekretnina i ispod te cijene se ne mogu prodavati na ročištu(prvom ročištu za j ...
Nadmetanje raspisao: Dl GELI d.o.o. u stečaju, Đakovo
Datum zatvaranja: 23.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Zaključka stečajnog suca broj: 14 St-30/13-106 od 01. travnja 2014. god. stečajni upravitelj Dl GELI d.o.o. u stečaju, Đakovo, RPreradovića 221, objavljujeUSMENU JAVNU DRAŽBUJavna dražba održati će se 23. svibnja 2014. god. u 11,00 sati u Trgovačkom sudu u Osijeku,Zagrebačka 2, soba broj 6 (prizemlje)NA JAVNOJ DRAŽBI PO POČETNOJ CIJENI, UZ PRIMJENU PRAVILA O OVRSI, PRODAJE SESLIJEDEĆA NEKRETNINA:1.    Šesta prodaja nekretnina-    upisana u zk.ul.br. 8425 u k.o. Đakovo, kč.br.61/1 u naravi dvorište Bana Jelačića, površine 4858 m2po početnoj cijeni od 1.525.392,00 kuna.2.    Četvrta prodaja nekretninaa)    LOKACIJA „TORPEDO"-    upisana u zk.ul.br. 1223, u k.o. Budrovci, kč.br. 1140/1, u naravi 5 zgrada, trafostanica i ekonomsko dvorište Čipluk, površine 47728 m2 8j 4 ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014