Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 554 816

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  23.1.2018.
Prodaja imovine stečajnog dužnika CIGLANA IGM d.o.o. u stečaju iz Sladojevaca
Prodaja imovine stečajnog dužnika D. I. SEKULIĆ d.o.o. u stečaju
  22.1.2018.
Prodaja imovine stečajnog dužnika NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika ŠKVERIĆ d.o.o. u stečaju, Biograd na Moru
Druga prodaja nekretnine na Žitnjaku k.o. Grad Zagreb
Predmet prodaje su pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika VITAFLORA d.o.o. u stečaju, Osijek
Prodaja imovine stečajnog dužnika LAVA d.o.o. za trgovinu i preradu u stečaju Beli Manastir
  19.1.2018.
Prodaja imovine stečajnog dužnika GRAMAT D.O.O. u stečaju Đakovo
  18.1.2018.
Prodaja imovine stečajnog dužnika SCAT-ING d.o.o. u stečaju Našice
Prodaja 100 % poslovnih udjela u društvu ELEKTROMETAL- DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. iz Bjelovara
Nadmetanje raspisao: CIGLANA IGM d.o.o. u stečaju iz Sladojevaca
Datum zatvaranja: 6.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: D. I. SEKULIĆ d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 22.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 14.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ŠKVERIĆ d.o.o. u stečaju, Biograd na Moru
Datum zatvaranja: 5.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PLUS Rl TANK d.o.o. u stečaju Rijeka
Datum zatvaranja: 16.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VITAFLORA d.o.o. u stečaju, Osijek
Datum zatvaranja: 30.1.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LAVA d.o.o. za trgovinu i preradu u stečaju Beli
Manastir
Datum zatvaranja: 6.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAMAT D.O.O. u stečaju Đakovo
Datum zatvaranja: 6.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SCAT-ING d.o.o. u stečaju Našice
Datum zatvaranja: 31.1.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ELEKTROMETAL d.d. u stečaju , iz Bjelovara
Datum zatvaranja: 28.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018