Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 696

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 3

1 2 3 >>

Nadmetanja od 17.09.2014 do 22.09.2014
  22.9.2014.
Druga prodaja imovine stečajnog dužnika usmenom javnom dražbom - HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge, Đakovo
Prodaja imovine stečajnog dužnika IX. usmenom javnom dražbom - MOTIVI d.o.o., sa Gruda
X. usmena javna dražba radi prodaje imovine stečajnog dužnika - I.V. SOLID d.o.o., Dubrovnik
Drugo ročište za javnu dražbu radi prodaje nekretnina stečajnog dužnika STRMAC d.d, u stečaju Nova Gradiška
Zaključak o prodaji peta (V.) javna dražba - prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. "u stečaju”, Križevci
Prodaja imovine stečajnog dužnika IV. usmenom javnom dražbom - ENSIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Vukovar
Prodaja nekretnina u Puli usmenom javnom dražbom - MEHANIKA d.o.o, Pula
Prodaja imovine u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda - Županjska banka d.d. u stečaju Županja
VI prodaja nekretnina stečajnog dužnika - ADRIACHEM D.D., Kaštel Sućurac
Zaključak o prodaji nekretnine - poslovni prostor vlasništvo stečajnog dužnika VE-MIL NEKRETNINE" d.o.o., Zagreb
Oglas o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika - V.A.M.-ING d.o.o., Slavonski Brod
  19.9.2014.
Peta javna dražba radi prodaje nekretnina dužnika - JASINJE d.d., Slav. Brod
Deseta javna dražba radi prodaje imovine stečajnog dužnika - JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod
Prodaja imovine stečajnog dužnika - Kronšteter d.o.o., Požega
VI prodaja nekretnina stečajnog dužnika - ADRIACHEM D.D. u stečaju, Kaštel Sućurac


Stranica 1 od 3


1 2 3 >>
Nadmetanje raspisao: HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u
stečaju, Đakovo
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u stečaju, Đakovo, N. Tesle 74, OIB 47740642920OGLAŠAVA DRUGU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOMPREDMET PRODAJE1. Nekretnine i pokretninea)    nekretnina upisana u zk. ul. 8496 k.o. Đakovo i to kč.br. 2621/1 poslovni objekt-gostionica-skladište ogrijeva, kuhinja i dvorište u mjestu Klinovac sa 7466 m2, te nekretnine upisane u zk. ul. 2621 k.o. Đakovo i to kč.br. 2620/11 oranica Klinovac sa 5410 m2 i kč.br. 2620/17 oranica u Klinovcu sa 3168 m2 po početnoj cijeni u iznosu od 9.608.900,38 kn (u cijenu je uračunat pdv po stopi od 25% na oporezivu osnovicu od 6.808.694,16 kn, a koji iznosi 1.702.173,54 kn)b)    pokretnine i to: namještaj, oprema i uređaji sukladno procjeni-nalaz i mišljenje br.: 4018, stalnog sudskog procjenitelja i vještaka Perice Dumančića iz Osijeka od 10. ...
Nadmetanje raspisao: MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda
Datum zatvaranja: 17.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj za MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda, 0113:73133172190, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, od 11, rujna 2014,g., pod poslovnim brojem St-371/2013OGLAŠAVAPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA IX. USMENOM JAVNOM DRAŽBOMI.    Predmet prodaje•    kat.čest. 52/9, upisana kod Općinskog suda u Dubrovniku u z.ul. 1136, k.o. Čilipi, površine 721 m2•    kat.čest.zgr. 442/1, upisana kod Općinskog suda u Dubrovniku u z.ul. 773, k.o. Čilipi, u naravi poslovna zgrada i dvorište površine 246 m2•    pokretna imovina dužnika u naravi namještaj i oprema hotela prema popisu koji se nalazi u stečajnom spisu str. 55-56 odnosno prema popisu koji se može preuzeti kod stečajnog upraviteljaNavedene nekretnine i pokretnine predstavljaju kompletno namješteni hotel sa 15 soba u Čilipima pored Dubrovnika. ...
Nadmetanje raspisao: I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika
Datum zatvaranja: 17.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj dužnika I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 11. rujna 2014.g., pod posl.br. 7. St.789/2011, oglašava prodajuX. USMENOM JAVNOM DRAŽBOM•    Predmet prodaje sljedeća je imovina: kat.čest.zgr. 2354 i 1388 te kat.čest.zem. 264/46,264/18 i 264/29, z.ul. 1159 k.o. Gruž, u naravi kuća i okolno zemljište•    Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 1.350.000,00 kn•    Cjeloviti tekst oglasa o uvjetima i načinu prodaje objavljen je na internet stranicama Visokog trgovačkog suda RH i Hrvatske gospodarske komore. Oglas, kao i sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na broj 091/1493214•    Ročište za 10. javnu dražbu održat će 17. listopada 2014. godine u 10,45 satina Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, su ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u
Slavonskom Brodu, po stečajnom sucu Vesni Vukelić
Datum zatvaranja: 3.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u stečajnom postupku nad dužnikom STRMAC d.d, u stečaju Nova Gradiška odlučujući o zakazivanju druge javne dražbe radi prodaje nekretnina dužnika uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji broj St-794/2013-47 od 15.srpnja 2014., dana S.rujna 2014.g.zaključio jeI - Određuje se drugo ročište za javnu dražbu radi prodaje nekretnina stečajnog dužnika STRMAC d.d, u stečaju Nova Gradiška, uz odgovarajuću primjenu propisaO ovrsi i to:1.    Nekretnine upisane u zk.ul.3403 k.o. Nova Gradiška, označena sa:-    kč.br. 2590/1, mehanička radiona i industrijsko dvorište površine 8309m2-    kč.br.2590/2, proizvodnja betonskih proizvoda površine 9274m2,-    kč.br 2590/3, put u ul.Grgura Ninskog površine 634m2 zajedno sa infrastruktu ...
Nadmetanje raspisao: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Jasni
Lekić
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom GUŠTI d.o.o. “u stečaju”, Križevci, Cubinec 28, MBS: 010078219,OIB: 05647991814, na temelju rješenja o prodaji broj St-272/12-78 od 17. siječnja 2014. godine, dana 16. srpnja 2014. godine, donio je slijedećiZAKLJUČAK O PRODAJI PETA (V.) JAVNA DRAŽBA1/ Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. "u stečaju”, Križevci, Cubinec 28, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama:1.    Nekretnina - upravna zgrada sa proizvodnim pogonom za preradu mesa, skladišnim prostorom i pripadajućim zemljištem vlasništvo stečajnog dužnika GUŠTI d.o.o. u stečaju, Cubinec 28., Križevci u 1 /1 dijela upisana u:a)    zk.ul. 2050 k.o. Cubinec, čkbr. 5/17 dvije zgrade, trafostanica TS 10 (20) 0,4 KV, poslovno dvorište i parkiralište ukupn ...
Nadmetanje raspisao: ENSIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u
stečaju, Vukovar
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

U stečajnom postupku nad ENSIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, Vukovar, A. Hebranga 1, MBS: 080252757, OIB: 15791242790 koji se na Trgovačkom sudu u Osijeku vodi pod brojem 14 St-812/13., temeljem Zaključka stečajnog suca od 12. rujna 2014. godine, stečajni upravitelj oglašavaPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA IV. USMENOM JAVNOM DRAŽBOMa)    Predmet prodaje su sljedeće nekretnine: upisane u zk.ul. 937, k.o. Samobor,k.č.br. 120/1, voćnjak kod gosp. zgrade površine 8159 m2, k.č.br. 120/2, voćnjak kod gosp. zgrade površine 2871 m2 k.č.br. 120/3 gospodarska zgrada i dvorište u Sv. Heleni površine 4127 m2Na navedenim nekretninama upisano je založno pravo koje će se brisati nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi ku-povninu.b)    Utvrđena vrijednost nekretnina navedenih pod a) iznosi: 4,518.000,00 kn. Nekretnine koje su predmet prodaje ne podliježu plaćan ...
Nadmetanje raspisao: MEHANIKA d.o.o, u stečaju, Pula
Datum zatvaranja: 20.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, posl. br. St-21/11. MEHANIKA d.o.o, u stečaju, Pula, objavljujePRODAJU NEKRETNINA U PULIusmenom javnom dražbomNekretnine se prodaju po sljedećim početnim cijenama:1.)    k.č.br. 1318/13 zgr. k.o. Pula, poslovna zgrada i dvorište u Nobileovoj ulici br. 11, u užem centru Pule, blizu bolnice, izgrađena 1930, sa jednom podrumskom i prizemnom etažom, po cijeni u iznosu od 629.000,00 kn,2.)    14. etaža k.č.br. 900/3 zgr, k.o. Pula, u zgradi mješovite uporabe u Puli, A. Kačića Miošića 4, poslovni prostor PPI-XIV, 50,01 nf, po cijeni u iznosu od 435.000,00 kn,3.)    dvanaest garažnih mjesta u podrumu zgrade na k.č.br. 900/3 zgr, k.o. Pula, u zgradi mješovite uporabe u Puli, A. Kačiča Miošića 4, svako sa 6,62 m2 i svako po cijeni od 53.000,00 kn. Svako garažno mjesto prodaje se posebno.U cij ...
Nadmetanje raspisao: Županjska banka d.d., Županja
Datum zatvaranja: 17.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Županjska banka d.d. u stečaju Županja, Josipa Juraja Strossmayera 9, po stečajnom upravitelju, sukladno Rješenju stečajnog suca br. 13 St - 20/99-1674 od 05.12. 2012.g objavljuje:PRODAJU IMOVINE U VLASNIŠTVU STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDAI    Predmet prodaje su:Nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:1.    1/2 dijela Kuća i dvorište u Gaju, kč.br. 372/9 površine 150 čhv. i vinograd sa 160 čhv. upisana u z.k.ul.br. 1191 k.o. Sveti Križ - Klanjec, Općinski sud u Zaboku.Adresa nekretnine: Sveti Križ br. 193.Procijenjena vrijednost nekretnine od ovlaštenog procjenitelja iznosi 265.189,00 kn.-    Prodaja po početnoj cijeni od 32.400,00 kn.-    Prodavatelj je upisan kao punopravni vlasnik u '/> nekretnine.-    Tereta nema.-    Podnesen zahtjev za civilnu dio ...
Nadmetanje raspisao: ADRIACHEM D.D.-u stečaju, Kaštel Sućurac
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Odluke Skupštine vjerovnika od 27.03.2012.g., ADRIACHEM D.D.-u stečaju, cesta dr. F. Tuđmana 344, Kaštel Sućurac, zastupan po stečajnom upravitelju Ivo Jukić, dipl.inž.OGLAŠAVAVI PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKANekretnine se nalaze u ulici Fra Fulgencija Careva 11, na čest zgr 259, ZU 2804, KO Kaštel Gomilica, u naravi predstavljaju sedam stambenih prostorija.Ročište za prodaju održat će se na Trgovačkom sudu u Splitu, Sukoišanska 6, soba 22-podrumski dio, dana 09.10.2014.g. u 12,00 sati. Uvid u potpuni tekst Oglasa može se izvršiti na Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu te na web stranicama HGK i Visokog trgovačkog suda RH.U Splitu, 17.rujna 2014.g. ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Zagrebu po stečajnom sucu Nadi
Kraljić
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU po stečajnom sucu Nadi Kraljić u stečajnom predmetu stečajnog dužnika „VE-MIL NEKRETNINE" d.o.o. u stečaju, Zagreb, Rudeška cesta 140dana 10. rujna 2014. godine donio je slijedeći    ZAKLJUČAK O PRODAJII    Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnine poslovni prostor vlasništvo stečajnog dužnika .VE-MIL NEKRETNINE" d.o.o. - u stečaju Zagreb, Rudeška cesta 140 upisane u z.k.ul. 2728 k.o. Gruž uz odgovarajuću primjenu ovršnog zakona po etažama kako slijedi:A)    21 etaža 150/5741, poslovni prostorna II katu čest. zgr. 1579, površine 150,04 m2Na opisanim nekretninama upisano je razlučno pravo ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb, Paromlinska 2 i REPUBLIKE HRVATSKEB)    23 etaža 183/5741, poslovni prostor na II katu čest. zgr. 1579, površine 182,74 m2Na opisanim nekretninama upisano je razlučno pravo ZAGREBAČKA BANKA d.d. Za ...
Nadmetanje raspisao: V.A.M.-ING d.o.o., u stečaju. Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 6.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika V.A.M.-ING d.o.o., u stečaju. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB 65586439269, na temelju odluke Skupštine vjerovnika, od 03.svibnja 2013. godine, objavljuje13/11 OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnikaI. PREDMET PRODAJE I PRODAJNA CIJENAPDV sadržan u iskazanim cijenama.II. UVJETI PRODAJEPostupak prodaje provodi se prikupljanjem obvezujućih pisanih ponuda . Može se nuditi kupnja pojedinačnih predmeta prodaje ili predmeta prodaje kao cjeline. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Pokretnine će biti prodane ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, po načelu„viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke i cijenu. Troškovi preuzimanja, demontaže i otpreme kupljenih predmeta stečajne mase terete kupca.Sudionici nadmetanja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne vrijednosti pokretnine ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku stalna služba u Slavonskom
Brodu
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODUTrg pobjede 13 35000 Slavonski BrodTRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLU2BA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u stečajnom postupku nad dužnikom JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod odlučujući o zakazivanju pete javne dražbe radi prodaje nekretnina dužnika uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi, dana 1. rujna 2014. g.zaključio jeI. - Određuje se sedma javna dražba za prodaju u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi dio imovine stečajnog dužnika JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod, koju čine nekretnine i to:A)    upisane u zk. ul. 12618 k.o. Slavonski Brod, označene sa:1.    kč.br. 6407/19, Oranica Bjeliš, ukupne površine 10254 m2 utvrđena vrijednost nekretnine iznosi: 861.336,00 knNavedena nekretnina na šestoj javnoj dražbi se ne može prodati ispod ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku stalna služba u Slavonskom
Brodu
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU35000 Slav. Brod Trg pobjede 13Broj: St-37/2011 -1282TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU,po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u postupku nad dužnikom JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod odlučujući o zakazivanju desete javne dražbe radi prodaje imovine stečajnog dužnika na kojoj postoje upisana ražlučna prava, dana 10. veljače 2014. g.zaključio jeI.    Određuje se deseta javna dražba za prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi, dijela imovine stečajnog dužnika JASINJE d.d. u stečaju Slavonski Brod koju čini nekretnine označene sa:-    kč.br. 785/1 upisana u zk.ul. 467 k.o. Šumeće u naravi zgrada i ekonomsko dvorište 150 m2, utvrđene vrijednosti 48.857,10 kn.Nekretnina se izlaže prodaji po poečtnoj cijeni koja ne može biti niža o ...
Nadmetanje raspisao: Kronšteter d.o.o. "u stečaju", Požega
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajna upraviteljica stečajnog dužnika društva Kronšteter d.o.o.„u stečaju", 34000 Požega, Osječka 58a, u okviru stečajnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, pod poslovnim brojem St-1013/2013 oglašavaPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKAI.    PREDMET PRODAJE - POKRETNINE   II.    CIJENAPokretnine se prodaju za pojedinačnu i početnu cijenu iskazanu kao u tablici iz točke I. (u iskazanu cijenu uključen je porez na dodanu vrijednost), a ne mogu se prodati ispod utvrđene cijene iz tablice.III.    NAČIN PRODAJENatječaj se provodi prikupljanjem obvezujućih ponuda u zatvorenim omotnicama. U slučaju dvije ili više ponuda s istim ponuđenim iznosom, pristupit će se javnom usmenom međusobnom nadmetanju tih ponuditelja neposredno pojavnom otvaranju ponuda.IV.    ROK ZA DOSTAVU PONUDA ...
Nadmetanje raspisao: ADRIACHEM D.D. u stečaju, Kaštel Sućurac
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Odluke Skupštine vjerovnika od 27.03.2012.g., ADRIACHEM D.D.-u stečaju, cesta dr. F. Tuđmana 344, Kaštel Sućurac, zastupan po stečajnom upravitelju Ivo Jukić, dipl.inž.OGLAŠAVAVI PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKANekretnine se nalaze u ulici Fra Fulgencija Careva 11, na čest zgr 259, ZU 2804, KO Kaštel Gomilica, u naravi predstavljaju sedam stambenih prostorija.Ročište za prodaju održat će se na Trgovačkom sudu u Splitu, Sukoišanska 6, soba 22-podrumski dio, dana 09.10.2014.g. u 12,00 sati. Uvid u potpuni tekst Oglasa može se izvršiti na Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu te na web stranicama HGK i Visokog trgovačkog suda RH.U Splitu, 17.rujna 2014.g. ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014