Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 367

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

  23.7.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika TRON d.o.o. u stečaju Petrijevci
Prodaja imovine stečajnog dužnika GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" iz Dubrovnika
Prodaja imovine stečajnog dužnika PODRAVSKO GOSPODARSTVO poljoprivreda i trgovina d. o. o. u stečaju
  22.7.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju Besplatno
  21.7.2014.
Oglas o prodaji pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda (treća prodaja) - AUTOČULJAK d.o.o., Vukovar
Prodaja pokretnina prikupljanjem pisanih ponuda - SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek
Prodaja imovine stečajnog dužnika STS METAL d.d. u stečaju, Zagreb
Prodaja imovine stečajnog dužnika GRAFIKON-BROD d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod
I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika oglašava prodaju IX. usmenom javnom dražbom
Prodaja imovine stečajnog dužnika - MOTIVI d.o.o. sa Gruda
Prodaja nekretnina u Puli usmenom javnom dražbom
Prodaja nekretnina u Plovaniji usmenom javnom dražbom
Prodaja imovine stečajnog dužnika Kozar d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica
  18.7.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika VRANA d.d. u stečaju, Biograd na moru
Nadmetanje raspisao: TRON d.o.o. u stečaju Petrijevci
Datum zatvaranja: 6.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajna upraviteljica TRON d.o.o. u stečaju Petrijevci, Republike 208c oglašava PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNJKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET PRODAJE: CNC OBRADNI CENTAR ZA OBRADU KOMPOZITNIH PLOČA, LAGANIH LEGURA, PVC-A I PLASTIČNIH MATERIJALA MECAL-TOP 4020, serijski broj 9908868, godina proizv. 2009., Početna cijena 320.000,00+PDV-e Javno otvaranje pisanih ponuda zakazuje se za 07. kolovoza 2014. godine u 14,00 sati u prostorijama Javnog bilježnika Tatjane Kovačev, Evropske avenije 4 iz Osijeka Rok ža prikupljanje pisanih ponuda je do 06. kolovoza 2014. godine PONUDA MORA SADRŽAVATI: 1. naziv tvrtke, za pravne osobe, ime i prezime i adresu za fizičke osobe, OIB 2. ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od istaknute početne cijene 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 32.000,OOkn Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Tron d.o.o. u stečaju Petrijevce broj: ...
Nadmetanje raspisao: GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" iz Dubrovnika
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj GP DUBROVNIK d.d. - "u stečaju" iz Dubrovnika, Diva Natali 7, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 10. srpnja 2014.g. pod posl.br. 6-St. 53/2011-1999, oglašava prodaju XIII USMENOM JAVNOM DRAŽBOM I. Predmet prodaje su nekretnine stečajnog dužnika (tzv. "Remiza") i to: a) čest. zgr. 492 stojna kuća, kat.čest. 476/1,413/2 vrt, 415/1 vrt, 415/2 vrt, 416/3 remiza, 416/1 pašnjak, sve k.o. Gruž, te b) dio čest.zgr. 476/2 k.o. Gruž, pravo vlasništva preostalog dijela zgrade (osim uknjiženih etaža), koji u naravi predstavlja poslovne prostore u prizemlju - suterenu poslovno stambene zgrade, uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine. • Početna cijena utvrđena je u iznosu od 36.100.000,00 kn • Cjeloviti tekst oglasa o uvjetima i načinu prodaje objavljen je na internet stranicama GP Dubrovnik d.d. - "u stečaju". Oglas se može dobiti i pozivom na broj 098/39 ...
Nadmetanje raspisao: PODRAVSKO GOSPODARSTVO poljoprivreda i trgovina d.
o. o. u stečaju
Datum zatvaranja: 25.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

PODRAVSKO GOSPODARSTVO poljoprivreda i trgovina d. o. o. u stečaju, Koprivnica, Đelekovečka cesta 25 objavljuje sljedeći OGLAS ZA 17. JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE POKRETNE IMOVINEdana 25. srpnja 2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Podravskog gospodarstva d.o.o. u stečaju, Koprivnica, Đelekovečka c. 25 Red. broj Vrsta Imovine Početna vrijednost u kn 1. ...
Nadmetanje raspisao: CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i
uvoz izvoz, u stečaju
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Trgovački sud u Osijeku, po sucu mr. sc. Tihomiru Kovačeviću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom: CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju, Našice, Šipovac bb, MBS 050002716, OIB 77575450218, dana 3. srpnja 2014. godine, zaključio je 1. Određuje se četvrta prodaja imovine u stečajnom postupku u vlasništvu stečajnog dužnika CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju, Našice, Šipovac bb, MBS 050002716, OIB 77575450218, i to: - zk.ul. 4908 k.o. Našice, označene kao kč.br. 1871/4 u naravi oranica Šipovac, površine 20740 m2 i - zk.ul. 3536 k.o. Našice, označene kao kč.br. 1882/5 u naravi 5 zgrada, ekonomsko dvorište u gradu, površine 3733 m2 nekretnine se prodaju kao cjelina po početnoj cijeni od 4.275.432,00 kn. 2. Navedena imovina prodavat će se usmenom javnom dražbom a ročište za prodaju održat će se dana 9. rujna 20 ...
Nadmetanje raspisao: AUTOČULJAK d.o.o. u stečaju Vukovar
Datum zatvaranja: 4.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajna upraviteljica stečajnog dužnika AUTOČULJAK d.o.o. u stečaju Vukovar, Kudeljarska 4a OIB 86468568828 objavljujeOGLASo prodaji pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda (treća prodaja)PREDMET PRODAJE:Istaknute cijene su izražene bez PDV-a.Pokretnine od 1 do 19 opterećene su raziučnim pravom u korist Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb i prodaju se kao cjelina i ponuda se mora istaknuti zajednički za sve navedene pokretnine (početna cijena 151.500,00 kn bez PDV-a.Ročište za otvaranje pisanih ponuda zakazuje se za 04. kolovoza 2014. godine u prostorijama javnog bilježnika Bore Arambašića u Vukovaru, I.G.Kovačića 2 u 10,00 sati.Rok za prikupljanje pisanih ponuda je 04. kolovoza 2014. godine do 10,00 sati.PONUDA MORA SADRŽAVATI:1.    naziv tvrtke, MBS i OIB za pravne osobe, ime i prezime, adresu i OIB za fizičke osobe2 ...
Nadmetanje raspisao: SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek, Vinkovačka 68,oglašavaPRODAJU POKRETNINAPRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDAPREDMET PRODAJE SU:1.    Šivaći strojevi i ostali strojevi za izradu i šivanje odjevnih predmetam a sve prema popisu od rednog broja 1. do rednog broja 362.2.    Popis predmetnih pokretnina kao i početne cijene pojedinih strojeva izložene su u sjedištu stečajnog dužnika u Osijeku, Vinkovačka 68, a uvid u popis i početne cijene, kao i razgledavanje pokretnina može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 9:00 h do 12:00 h počevši od dana objave ovog oglasa uz prethodni dogovor pozivom na mobitel broj: 098 975 3459.Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se 28.07.2014. god. s početkomu 13:00 sati u uredu javnog bilježnika Dragice Dumančić, Vrt JagodeTruhelke 3, Osijek.UVJETI PRODAJE:-    kao kupci mogu s ...
Nadmetanje raspisao: STS METAL d.d. u stečaju, Zagreb
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

STS METAL d.d. u stečaju, Zagreb, Samoborska cesta 203,objavljuje prodaju nekretnina sukladno odredbi članka 164. Stečajnog zakona u stečajnom postupku pod poslovnim brojem St« 1235/2012, a temeljem sljedećeg zaključka stečajnog suca o prodaji nekretnina:    ZAKLJUČAK O PRODAJI NEKRETNINE USMENOM JAVNOM DRAŽBOM 1. Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu u zk.ul. 1084, k,o. Stenjevec, kč.br, 490/5, kuća broj 203,4 zgrade i dvorište u Samoborskoj ulici u površini 2 jutra, 300 čhv, u ovom stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini.2. Prodaja se obavlja usmenom javnom dražbom po načelu "vide-no-kupljenow što isključuje sve naknadne prigovore kupca, Nekretnine se prodaju kao cjelina,3. Ročište za prodaju određuje se za 28. kolovoza 2014, godine u 10,00 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 84, II. kat, ulič ...
Nadmetanje raspisao: GRAFIKON-BROD d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 31.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 7.07.2014. godine, društvo GRAFIKON-BROD d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod , zastupano po stečajnom upravitelju Miroslavu Mikiću dipl. ing. OGLAŠAVAprodaju imovine stečajnog dužnika putem javne prodaje i prihvaćanjem najpovoljnije ponude 1.    Prodaje se:-      nekretnina k.č.br. 1533 upisana u z.k.ul 2348 k.o Županja.što u naravi predstavlja zemljište od 3241 m2 u ulici S. Grubera br. 38 u Županji, zajedno sa objektom skladišta, nadstrešnice i kotlovnice izgrađenim na toj čestici.-      kompaktor za sabijanje smeća tip CAT 815, br. šasije 57U363, god. proizvodnje 1988.-      2 kancelarijska stola2.    Navedene nekretnine i pokretnine prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda, s tim da početna cijena ne može biti manja od:-      579.495,40 kn (bez ...
Nadmetanje raspisao: I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj dužnika I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 15. srpnja 2014.g„ pod posl.br. 7. St.789/2011, oglašava prodajuIX. USMENOM JAVNOM DRAŽBOM■    Predmet prodaje sljedeća je imovina:kat.čest.zgr. 2354 i 1388 te kat.čest.zem. 264/46,264/18 i 264/29, z.ul. 1159 k.o. Gruž, u naravi kuća i okolno zemljište■    Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 1.500.000,00 kn•    Cjeloviti tekst oglasa o uvjetima i načinu prodaje objavljen je na internet stranicama Visokog trgovačkog suda RH i Hrvatske gospodarske komore. Oglas, kao i sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na broj 091/1493214•    Ročište za 9. javnu dražbu održat će 11. rujna 2014. godine u 13,30 sati na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ahte Starčević ...
Nadmetanje raspisao: MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj za MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda, OIB:73133172190, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, od 15. srpnja 2014.g., pod poslovnim brojem St-371/2013OGLAŠAVAPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKAVIII. USMENOM JAVNOM DRA2BOMI.    Predmet prodaje■    katčest. 52/9, upisana kod Opčlnskog suda u Dubrovniku u z.uL 1136, k.o. Čilipi, površine 721 m2■    kat.čest.zgr. 442/1, upisana kod Općinskog suda u Dubrovniku u z.ul. 773, k.o. Čilipi, u naravi poslovna zgrada i dvorište površine 246 m2•    pokretna imovina dužnika u naravi namještaj I oprema hotela prema popisu koji se nalazi u stečajnom spisu str. 55-56 odnosno prema popisu koji se može preuzeti kod stečajnog upraviteljaNavedene nekretnine I pokretnine predstavljaju kompletno namješteni hotel sa 5 soba u Čilipima pored ...
Nadmetanje raspisao: MEHANIKA d.o.o, u stečaju, Pula
Datum zatvaranja: 12.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, posl. br. St-21/11. MEHANIKA d.o.o, u stečaju, Pula, objavljujePRODAJU NEKRETNINA U PULIusmenom javnom dražbomNekretnine se prodaju po sljedećim početnim cijenama:1.)    k.č.br. 1318/13 zgr. k.o. Pula, poslovna zgrada i dvorište u Nobileovoj ulici br, 11, u užem centru Pule, blizu bolnice, izgrađena 1930, sa jednom podrumskom i prizemnom etažom, po cijeni u iznosu od 777.000,00 kn,2.)    14. etaža k.č.br. 900/3 zgr, k.o. Pula, u zgradi mješovite uporabe u Puli, A. Kačića Miošića 4, poslovni prostor PPI-XIV, 50,01 m!, po cijeni u iznosu od 538.000,00 kn,3.)    37. etaža k.č.br. 900/3 zgr. k.o. Pula, u zgradi mješovite uporabe u Puli, A. Kačića Miošića 4, stan S-XII na 3. katu zgrade, 57,70 m2, po cijeni u iznosu od 566.000,00 kn,4.)    dvanaest garažnih mjesta u podrumu ...
Nadmetanje raspisao: GIMONT d.o.o, u stečaju
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, posl. br. St-13/11 GIMONT d.o.o, u stečaju, objavljujePRODAJU NEKRETNINA U PLOVANIJIusmenom javnom dražbomProdaje se k.č.br. 349/2 k.o. Kaštel, 4.316 nf i k.č.br. 349/3 k.o. Kaštel, 12.286 nf, u naravi upravna zgrada, nedovršena poslovna hala i dvorište, u naselju Plovanija, neposredno uz državnu cestu D-200 Buje -granični prijelaz Plovanija, po ukupnoj cijeni od 4.940.000,00 kn. Nekretnine će biti izložene prodaji na usmenoj javnoj dražbi. Šesto ročište za prodaju održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, Dršćevka 1, Pazin, sudnica br. 5. dana 21. listopada 2014. godine u 14.00 sati. Zaključak o prodaji nekretnina i dodatni podaci o nekretninama objavljeni su na www.gimont-buje.com. Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob. 098 9023000. ...
Nadmetanje raspisao: Kozar d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 4.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika, stečajna upraviteljica društva Kozar d.o.o. u stečaju objavljuje slijedeći oglas I. Prodaju se pokretnine prikupljanjem pismenih ponuda i to:• kompjuter Athlon, ekran Samsung, pisač Canon po cijeni od 124,00 kn• kancelarijski stol 1,5x0,80x0,75 m po cijeni od 821,00 kn• drveni stol 1,30x0,70x0,85 m po cijeni od 999,00 kn• drveni stol 0,55x0,85x0,80 m po cijeni od 524,00 kn• police u dućanu 12 elemenata 2,10x0,80x0,36 m pocijeniod 9.480,00 knIzražene su cijene bez PDV-a.II. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom KOZAR d.o.o. u stečaju, PONUDAZA KUPNJU-NE OTVARAJ" na adresu: Jelena Stankus-Tkalec, Zagrebačka 91,42000 Varaždin.III. Rokza prikupljanje ponuda je 04.08.2014. Otvaranje ponuda biti će u Varaždinu, Zagrebačka 91,11.8.2014. u 9 h.II. Pokretnine se prodaju po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca. ...
Nadmetanje raspisao: LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica
Datum zatvaranja: 30.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

I. U stečajnom postupku nad dužnikom LJEKOVITO BILJE d.o.o. u stečaju, Budančevica, Kolodvorska bb, 48 362 Kloštar Podravski, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 5 St-380/13, stečajni upravitelj objavljuje prodaju pokretnina. II.    Ročište za prodaju održat će se u sjedištu stečajnog dužnika u Budančevici, Kolodvorska bb, 30. srpnja 2014. godine u 10 sati. III. Vrijednost pokretnina je:1. Linija za kamilicu                                                      1.186.000,00 kn2. Plinski viličar inv. br.                        & ...
Nadmetanje raspisao: VRANA d.d. u stečaju, Biograd na moru
Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Trgovački sud u Zadru, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stečajna masa VRANA d.d. u stečaju, Biograd na moru, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 07. listopada 2003. godine i rješenja stečajnog suca od 09. srpnja 2014. godine, dana 10. srpnja 2014. godine, određuje PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA STEČAJNA MASA VRANA d.d. U STEČAJU BIOGRAD NA MORU putem: USMENE JAVNE DRAŽBE, i to: - nekretnine oznake čest. zem. 1233/3, površine 25057 m2, upisane u zk. ul. br. 1649 k.o. Pakoštane, - nekretnine oznake čest. zem. 1235/3, površine 9592 m2, upisane u zk. ul. br. 1649 k.o. Pakoštane, - nekretnine oznake čest. zem. 1242/1, površine 25700 m2, upisane u zk. ul. br. 1650 k.o. Pakoštane, - nekretnine oznake čest. zem. 1242/3, površine 3302 m2, upisane u zk. ul. br. 1650 k.o. Pakoštane, Naprijed označene nekretnine u naravi predstavljaju zgrade i zemljište bi ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014