Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 511 712

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  26.5.2017.
Prodaja zemljišta Velmos Company u Mostaru
  25.5.2017.
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Stolac
Prodaja imovine stečajnog dužnika MD PROFIL d.o.o. u stečaju Đakovo
Prodaja imovine stečajnog dužnika FAVAL d.o.o. u stečaju iz Čađavice
  24.5.2017.
Prodaja drvoprerađivačkog kompleksa u Vitezu
Javna dražba za prodaju tri građevinske parcele u Umagu
  23.5.2017.
Prodaja poslovnog objekta u Tomislavgradu
Prodaja nekretnina prikupljanjem ponuda Prozorje
Prodaja imovine stečajnog dužnika HISTRIA GROUP d.d, u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika C-UMAG d.d, u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika LEUTAR d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika Kamenolom Gradac d.d. u stečaju
Javni poziv za prodaju trave za košnju Ilok - UŠP Vinkovci
Prodaja imovine stečajnog dužnika VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju
  22.5.2017.
Predmet prodaje u ovršnom postupku su nekretnine k.o. Kruševo


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: Općinski sud u Mostaru
Datum zatvaranja: 26.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA STOLAC
Datum zatvaranja: 5.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MD PROFIL d.o.o. u stečaju Đakovo
Datum zatvaranja: 6.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: FAVAL d.o.o. u stečaju iz Čađavice
Datum zatvaranja: 31.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općinski sud u Travniku
Datum zatvaranja: 1.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.
Datum zatvaranja: 6.7.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općinski sud u Livnu
Datum zatvaranja: 29.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: JAVNI BILJEŽNIK LIDIJA PERIĆ
Datum zatvaranja: 21.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HISTRIA GROUP d.d, u stečaju
Datum zatvaranja: 31.7.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: C-UMAG d.d, u stečaju
Datum zatvaranja: 1.8.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LEUTAR d.o.o. u stečaju,
Datum zatvaranja: 20.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Kamenolom Gradac d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 29.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 31.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 12.6.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općinski sud u Zadru
Datum zatvaranja: 31.5.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017