Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 650 307

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  27.11.2020.
Prodaja građevinskog zemljišta označenog kao kč. br. 3020/224 k.o. Biograd na Moru za 297/564 dijela
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika CASTRA d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika MB-KORMAX GRAĐENJE d.o.o., Zagreb
Prodaja zemljišta stečajnog dužnika Stečajna masa iza DOM GRADITELJ d.o.o. u stečaju
Prodaja zemljišta stečajnog dužnika Stečajna masa iza DOM GRADITELJ d.o.o. u stečaju
Prodaja nekretnine stečajnog dužnika BRUNO-HAL d.o.o.
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju
Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika
  26.11.2020.
Natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika PRIMA AQUA d.d. u stečaju
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika KAŠTELANSKA RIVIJERA d.d. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika VIG IMPEX d.o.o. “u stečaju“
Javni natječaj za prodaju nekretnina Vis


Stranica 1 od 4


1 2 3 4 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Biograd na Moru
Datum zatvaranja: 2.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CASTRA d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 4.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MB-KORMAX GRAĐENJE d.o.o., Zagreb
Datum zatvaranja: 10.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza DOM GRADITELJ d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 8.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza DOM GRADITELJ d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 8.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: BRUNO-HAL d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RATIO B.C. d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 12.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD LIPIK
Datum zatvaranja: 8.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA PUNAT
Datum zatvaranja: 4.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KLIS
Datum zatvaranja: 4.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PRIMA AQUA d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 3.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 3.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KAŠTELANSKA RIVIJERA d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 10.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VIG IMPEX d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 10.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VIS
Datum zatvaranja: 24.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020