Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 577 152

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  20.4.2018.
Prodaja imovine stečajnog dužnika JOLA d.o.o., u stečaju Split
Prodaja imovine stečajnog dužnika ZLATNA UVALA d.o.o. u stečaju Zadar
Prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara
  19.4.2018.
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Hrvace.
  18.4.2018.
Prodaju i zamjenu nekretnina k.o. Mošćenice, k.o. Draga
Elektronička javna dražba za prodaju poslovnog prostora i prodaju deset građevinskih zemljišta u Labinu
Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla
Prodaja imovine stečajnog dužnika CREDO BANKA d.d. u stečaju
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški
Prodaja imovine stečajnog dužnika BITUMINA d.o.o. u stečaju
Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja Čakovec
Prodaju izgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Klis
Prodaja imovine stečajnog dužnika GP RADNIK d.d. u STEČAJU ZADAR
  17.4.2018.
Natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj
Natječaj za zakup poslovnog prostora i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: JOLA d.o.o., u stečaju Split
Datum zatvaranja: 11.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZLATNA UVALA d.o.o. u stečaju Zadar
Datum zatvaranja: 21.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Vukovar
Datum zatvaranja: 27.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Hrvace
Datum zatvaranja: 27.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Mošćenička Draga
Datum zatvaranja: 2.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA BRTONIGLA
Datum zatvaranja: 25.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CREDO BANKA d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 14.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA LJUBUŠKI
Datum zatvaranja: 8.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: BITUMINA d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 9.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
Datum zatvaranja: 26.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KLIS
Datum zatvaranja: 24.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GP RADNIK d.d. u STEČAJU ZADAR
Datum zatvaranja: 15.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC - SINJ
Datum zatvaranja: 1.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Rovinj-Rovigno
Datum zatvaranja: 25.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018