Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 605 161

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  15.10.2018.
Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije
Obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Pribislavec
Usluge zbrinjavanja infektivnog, potencijalno infektivnog otpada i oštrih predmeta
Usluga preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (zarazni i potencijalno zarazni)
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge u vezi s medicinskim otpadom
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga zbrinjavanja otpada
  12.10.2018.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Općina Gradac
Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Bebrina
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga odvajanja i odvoza komunalnog otpada sa prostora Tržnica
  11.10.2018.
Usluge pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Selnica
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga skupljanja, obrade, oporabe i-ili zbrinjavanje opasnog otpada nastalog u cokp-ama
  10.10.2018.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga sakupljanja i privremenog smještaja neopasnog ( komunalnog ) i opasnog ( infektivnog) otpada
Uvrštena nova dokumentacija - Sakupljanje, prijevoz, obrada i zbrinjavanje obrađenog opasnog medicinskog otpada
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga odvajanja i odvoza komunalnog otpada sa prostora Tržnica
Nadmetanje raspisao: GRAD OPATIJA
Datum zatvaranja: 15.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA PRIBISLAVEC
Datum zatvaranja: 15.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
Datum zatvaranja: 7.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 6.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
Datum zatvaranja: 25.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
Datum zatvaranja: 25.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 14.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA BEBRINA
Datum zatvaranja: 6.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RIJEKA plus d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA SELNICA
Datum zatvaranja: 9.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 24.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 20.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RIJEKA plus d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018