Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 668 440

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  16.8.2019.
Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj Besplatno
Uvrštena nova dokumentaciaj - Dizanje i spuštanje u more brodica na lučkom području
Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova
Komunalna usluga obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Magadenovac
  14.8.2019.
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta
Pružanje dimnjačarskih usluga na području Grada Ploča
Korištenje uredskih prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče), u ukupnoj površini od 463,95 četvornih metara
  13.8.2019.
Prethodno savjetovanje - Javna nabava usluge preuzimanja i zbrinjavanja goriva iz otpada proizvedenog u ŽCGO Kaštijun u istarskoj županiji
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog otpada
  12.8.2019.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina
Nabava usluga zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (zaraznog i potencijalno zaraznog)
Uvrštena nova dokumentacija - Čišćenje i zbrinjavanje otpada iz kuhinjskih separatora masti te čišćenje spremnika goriva u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge recikliranja neopasnog otpada
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge preuzimanja i oporabe glomaznog otpada sa područja grada Samobora
Nadmetanje raspisao: OPĆINA TOUNJ
Datum zatvaranja: 29.8.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 363-01/19-01/05 Ur.broj: 2133/20-01-19-4 Tounj, 14. kolovoza 2019. Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 68/1/8), članka 50. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/2018) Odluke o dimnjačarskoj službi (GKŽ 36/2010) i Odluke Općinskog načelnika od 13. kolovoza 2019. godine objavljuje se: JAVNI NATJEČAJ 01/2019. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA I Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine Tounj, na rok od 10 (deset) godina. II Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u točci I. III Ponudi se prilaže: • popunjeni i ovjereni Ponudbeni troškovnik sukladno Zakonu o obavljanju dimnjačarskih poslova • ...
Nadmetanje raspisao: Lučka uprava Novalja
Datum zatvaranja: 26.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MARIJA GORICA
Datum zatvaranja: 18.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MAGADENOVAC
Datum zatvaranja: 19.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Lučka uprava Zadar
Datum zatvaranja: 24.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Ploče
Datum zatvaranja: 13.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PLOČE
Datum zatvaranja: 16.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KAŠTIJUN d.o.o. Pula
Datum zatvaranja: 21.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Karlovac
Datum zatvaranja: 23.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA BEDEKOVČINA
Datum zatvaranja: 11.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Splitsko - Dalmatinske županije
Datum zatvaranja: 2.9.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ČISTOĆA d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.8.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019