Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 644 414

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  30.11.2020.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga prikupljanja i zbrinjavanja medicinskog i ostalog opasnog otpada
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga pomorskog prijevoza otpada sa elafitskih otoka
  27.11.2020.
Uvrštena nova dokumentacija - Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Borovo
  26.11.2020.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge zbrinjavanja infektivnog, potencijalno infentivnog otpada i oštrih predmeta
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga preuzimanja i daljnje obrade plastične i metalne ambalaže te plastike
Zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada za 2021.g.
  25.11.2020.
Javno nadmetanje za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokaciji odmorišta Dusina, autoceste A1 Zagreb - Split -Dubrovnik, dionica: Vrgorac - Ploče
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Prijevoz i zbrinjavanje i ili oporaba glomaznog otpada
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge zbrinjavanja otpada po grupama za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (G1-G5), (2021)
Usluga pomorskog prijevoza otpada sa elafitskih otoka
Javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu
Usluga parkiranja u javnoj garaži u sklopu Školske sportske dvorane u Matuljima
Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Datum zatvaranja: 7.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ČISTOĆA d.o.o. DUBROVNIK
Datum zatvaranja: 14.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Borovo
Datum zatvaranja: 5.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
Datum zatvaranja: 3.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VG Čistoća d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Trogir Holding d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 2.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ČISTOĆA d.o.o. DUBROVNIK
Datum zatvaranja: 14.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA STANKOVCI
Datum zatvaranja: 7.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Datum zatvaranja: 29.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MATULJI
Datum zatvaranja: 29.12.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020