Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 686 656

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  27.1.2022.
Prethodno savjetovanje - Usluga zbrinjavanja infektivnog i neinfektivnog otpada
Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova na području Općine Koprivnički Bregi
Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Metkovića
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge preuzimanja goriva iz otpada za postupak oporabe R1 proizvedenog na Centru za gospodarenje otpadom Marišćina
Usluga preuzimanja, zbrinjavanja i daljnje obrade neopasnog otpada za 2022. godinu
Zbrinjavanje azbestnog otpada
  26.1.2022.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1013,1014,1015 i 1016
Prethodno savjetovanje - Usluga preuzimanja i zbrinjavanja medicinskog i nemedicinskog te opasnog i neopasnog otpada za potrebe Kliničke bolnice Merkur
Preuzimanje i prijevoz anatomskog otpada
  25.1.2022.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Preuzimanje odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada u okviru javne usluge
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Preuzimanje odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada u okviru javne usluge
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra-za gospodarsko korištenje voda, za korištenje vodne snage rijeke Jadro na k.č.br. 1839/1 u k.o. Klis, radi proizvodnje električne energije u maloj hidroelektrani snage do 5 MW
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga prihvata i zbrinjavanja neopasnog otpada KB 20 01 02 i KB 15 01 07
Uvrštena nova dokumentacija - Pogrebni materijal
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge prijevoza otpada


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Koprivnički Bregi
Datum zatvaranja: 2.3.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD METKOVIĆ
Datum zatvaranja: 28.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka
Datum zatvaranja: 3.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti
Datum zatvaranja: 28.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD RAB
Datum zatvaranja: 7.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 2.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Merkur
Datum zatvaranja: 2.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Datum zatvaranja: 2.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Čistoća d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 1.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Čistoća d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 1.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Datum zatvaranja: 1.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Datum zatvaranja: 1.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag,
Datum zatvaranja: 2.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: FLORA VTC d.o.o.
Datum zatvaranja: 1.2.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022