Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 703 893

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  19.5.2022.
Uvrštena nova dokumentacija - Davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Grad Makarska
Usluga odvoza i zbrinjavanja zaraznog otpada za potrebe KBC-a Osijek
  18.5.2022.
Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane imovine
Prethodno savjetovanje - Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog otpada
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija divljeg odlagališta otpada u Virovitici
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga prikupljanja i odvoza otpada zemlje od iskopa
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga skupljanja, prijevoza i zbrinjavanja bolničkog otpada
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Mače
  17.5.2022.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Skupljanje, obrada, oporaba i-ili zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada - grupa I, II i III
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga skupljanja i privremenog smještaja komunalnog, citostatskog i infektivnog otpada
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada


Stranica 1 od 2


1 2 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD SLAVONSKI BROD
Datum zatvaranja: 14.6.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 21.6.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Osijek
Datum zatvaranja: 9.6.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HOPS PRIJENOSNO PODRUČJE OSIJEK
Datum zatvaranja: 25.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Karlovac
Datum zatvaranja: 26.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VIROVITICA
Datum zatvaranja: 25.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Datum zatvaranja: 25.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA
Datum zatvaranja: 25.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Mače
Datum zatvaranja: 17.6.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 24.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PAZIN
Datum zatvaranja: 17.6.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Lučka uprava Zadar
Datum zatvaranja: 24.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 23.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag,
Datum zatvaranja: 23.5.2022.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022