Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 789 542

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  26.5.2023.
Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskg dobra luke - dio lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula na k.č. 637/5, k.o. Pula - obavljanje djelatnosti skladištenja robe i građevinskog materijala uz korištenje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru.
Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskg dobra luke - dio lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula na k.č. 637/5, k.o. Pula - obavljanje djelatnosti skladištenja tehničke robe uz korištenje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga preuzimanja, zbrinjavanja i daljnje obrade neopasnog otpada za 2023. godinu
  25.5.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga zbrinjavanja i obrade glomaznog otpada
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga prihvata i zbrinjavanja odvojeno sakupljene otpadne plastike KB 1 20 01 39 te otpadne ambalaže KB 215 01 02) u okviru javne usluge
Prethodno savjetovanje - Zbrinjavanje otpada na lokaciji Klinike
Uvrštena nova dokumentacija - Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad
Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskg dobra luke - dio lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula na k.č. 637/5, k.o. Pula - obavljanje djelatnosti izrade i sklapanja montažnih objekata uz korištenje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru.
Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci
Usluga odvoza i oporabe izrezanih neprikladnih novčanica
  24.5.2023.
Uvrštena nova dokumentacija - Korištenje prostora na predjelu Ponte za postav štanda površine 5 m2 na području označenom na nacrtu izrađenom od ovlaštenog geodeta koji čini prilog ove obavijesti, i to na lučkom području Gradske luke Dubrovnik (Dubrovnik), za obavljanje djelatnosti prodaje autohtonih proizvoda i umjetničkih radova
Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskg dobra luke - dio lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula na k.č. 637/12 i 6101/9 k.o. Pula - obavljanje djelatnosti servisiranja i održavanja plovila uz korištenje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru.
Usluga preuzimanja, zbrinjavanja i daljnje obrade neopasnog otpada za 2023. godinu


Stranica 2 od 3


<< 1 2 3 >>
Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PULA
Datum zatvaranja: 29.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PULA
Datum zatvaranja: 28.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti
Datum zatvaranja: 15.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Datum zatvaranja: 2.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Datum zatvaranja: 2.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
Datum zatvaranja: 31.5.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 31.5.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PULA
Datum zatvaranja: 27.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Bogdanovci
Datum zatvaranja: 29.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska narodna banka
Datum zatvaranja: 15.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska lučka uprava Dubrovnik
Datum zatvaranja: 7.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 23.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 23.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUČKA UPRAVA PULA
Datum zatvaranja: 26.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti
Datum zatvaranja: 15.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023