Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 482 247

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 45

1 2 3 4 ... 45 >>

Nadmetanja od 06.02.2016 do 11.02.2016
  11.2.2016.
Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje na području grada Kutine u 2016. godini. Besplatno
Antiparazitik za suzbijanje/prevenciju fascioloidoze
Usluga popravka vodovodnih instalacija i održavanja postrojenja vodosnabdjevanja
Pružanje usluga preventivnih sistematskih pregleda
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija svlačionica Nogometnog stadiona Balinovac
Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu školske ekskurzije u Vukovar i Hrvatsko zagorje
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Kutarevo-Restoke-Plitvice
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave škola u prirodi
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Ispravak - organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Javni poziv za prikupljanje ponuda za izvanučioničku nastavu - škola u prirodi


Stranica 1 od 45


1 2 3 4 ... 45 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Kutina
Datum zatvaranja: 25.2.2016.

  Klasa: 363-02/16-01/2 Urbroj: 2176/03-06/6-16-1 od 3. II. 2016. (37) Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst), čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 10. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Službene novine Grada Kutine br. 4/03, 4/04, 5/04, 11/04, 6/06, 4/07, 6/09 i 6/11.), Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini te Plana o ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ELEKTRA ZABOK
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 20.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Smokvica
Datum zatvaranja: 18.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Retfala" Osijek
Datum zatvaranja: 18.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Monte Zaro" Pula
Datum zatvaranja: 18.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
Datum zatvaranja: 18.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Josipdol" Josipdol
Datum zatvaranja: 20.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Ivana Zajca
Datum zatvaranja: 23.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Ferdinandovac
Datum zatvaranja: 22.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Eugen Kumičić
Datum zatvaranja: 24.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Brezovica
Datum zatvaranja: 23.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Bedenica
Datum zatvaranja: 23.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2016