Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 471 620

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 50

1 2 3 4 ... 50 >>

Nadmetanja od 28.02.2015 do 05.03.2015
  5.3.2015.
Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području grada Kutine. Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada i montaža čeličnih postolja za spremnike za otpad
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava kirurškog konca
Javni poziv za organizaciju visednevne ekskurzije osmih razreda
Poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave, 5.razred - RAB
Javni poziv za visednevnu izvanucionicnu nastavu
Javni poziv za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave
Organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave - Baška
Organizacija jednodnevne izvanučioničke nastave
Javna prodaja Porezne uprave JP-Dalmacija ŠIBENIK
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Javna prodaja Porezne uprave
Organizacija izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija jednodnevne izvanučioničke nastave


Stranica 1 od 50


1 2 3 4 ... 50 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Kutina
Datum zatvaranja: 19.3.2015.

  Klasa: 363-02/15-01/7 Urbroj: 2176/03-06/6-15-1 od 23. II. 2015. (147) Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst), čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), čl. 10. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Službene novine Grada Kutine, br. 4/03, 4/04, 5/04, 11/04, 6/06, 4/07, 6/09 i 6/11.), Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini u gradu Kutini te ...
Nadmetanje raspisao: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i
gospodarenje otpadom RIJEKA
Datum zatvaranja: 24.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 27.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice
Datum zatvaranja: 27.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica
Datum zatvaranja: 13.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Poljoprivredno-prehrambena škola Požega
Datum zatvaranja: 6.5.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića
Makarska
Datum zatvaranja: 16.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje
Datum zatvaranja: 16.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Tučepi Tučepi
Datum zatvaranja: 12.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA JP-Dalmacija ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 12.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB
Datum zatvaranja: 9.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA
Datum zatvaranja: 11.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Druga ekonomska škola
Datum zatvaranja: 12.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica
Datum zatvaranja: 13.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Sveti Ilija
Datum zatvaranja: 12.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015