Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 481 638

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 44

1 2 3 4 ... 44 >>

Nadmetanja od 05.02.2016 do 10.02.2016
  10.2.2016.
Nabava kamenog materijala Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava i doprema kemikalija za obradu otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje - kationski polimer za obradu mulja (flokulanti)
Organizacija jednodnevnog izleta
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Javni poziv za ponudu organizacije Škole u prirodi - Fužine
Bagatelna nabava 2016 - meso
Bagatelna nabava 2016. - kruh i pekarski proizvodi
Bagatelna nabava 2016. - mlijeko i mliječni proizvodi
Bagatelna nabava 2016. - voće i povrće
Bagatelna nabava 2016. - roba široke potrošnje
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Poziv za organizaciju ekskurzije
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave 3/2016


Stranica 1 od 44


1 2 3 4 ... 44 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Pregrada
Datum zatvaranja: 17.2.2016.

Grad Pregrada Klasa: 340-01/16-01/03Urbroj:  2214/01-04/01-16-3Pregrada, 09.02.2016.                                                       P O Z I V                                                                                      & ...
Nadmetanje raspisao: Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 20.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ VODNJAN-SE DIGNANO
Datum zatvaranja: 26.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Vladimir Nazor
Datum zatvaranja: 20.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Nedelišće
Datum zatvaranja: 22.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Marije i Line Umag
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Marije i Line Umag
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Marije i Line Umag
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Marije i Line Umag
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Marije i Line Umag
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Kuršanec Čakovec
Datum zatvaranja: 23.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba
Datum zatvaranja: 22.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Dugopolje" Dugopolje
Datum zatvaranja: 18.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Brezovica
Datum zatvaranja: 19.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Benkovac
Datum zatvaranja: 29.2.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2016