Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 813

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 36

1 2 3 4 ... 36 >>

Nadmetanja od 17.09.2014 do 22.09.2014
  22.9.2014.
Uvrštena nova dokumentacija - Energetskog pregleda pojedinačnih stanova i izrada energetskog certifikata za 122 stana na području Grada Zagreba i Zagrebače županije
Uvrštena nova dokumentacija - Energetski pregled pojedinačnih stanova i izrada energetskih certifikata za 193 stana na području Karlovačke županije
Uvrštena nova dokumentacija - Energetski pregled pojedinačnih stanova i izrada energetskog certifikata za 77 stana na području Splitsko-dalmatinske županije
Uvrštena nova dokumentacija - Energetski pregled pojedinačnih stanova i izrada energetskog certifikata za 111 stanova na području Primosko-goranske županije i Istarske županije
Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini
Invitation to Bid / Poziv na ponudu ITB-BIH/020/14 for/za Rehabilitation works on local infrastructure in five municipalities in BiH Radove sanacije na lokalnoj infrastrukturi u pet opstina/opcina u BiH
Services on drafting Detailed design for rehabilitation of designated school buildings in the flood affected areas in BiH Usluge izrade Glavnih projekata sanacije skolskih objektata u poplavama pogođenim opštinama/ općinama u BiH
Uvrštena nova dokumentacija - pilot projekt izgradnje naprednog mjernog sustava 2014
Javna prodaja i odvoz čeličnih cijevi
Druga prodaja imovine stečajnog dužnika usmenom javnom dražbom - HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge, Đakovo
Prodaja imovine stečajnog dužnika IX. usmenom javnom dražbom - MOTIVI d.o.o., sa Gruda
X. usmena javna dražba radi prodaje imovine stečajnog dužnika - I.V. SOLID d.o.o., Dubrovnik
Natječaj za zakup 42 prodajna mjesta (stola) na južnom parkiralištu i 10 prodajnih mjesta (stolova) na sjevernom parkiralištu groblja Lovrinac namijenjenih prodaji proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica u povodu Dana mrtvih
Obavijest 0 raspisivanju javnog natječaja "Rekonstrukcija sjedišta Zajednice Talijana Ploštine br. 8/2014"
Davanje u zakup poslovnog objekta “Zabavni centar Funtana - Margerita“


Stranica 1 od 36


1 2 3 4 ... 36 >>
Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0044009 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0044011 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0044012 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum zatvaranja: 9.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0044013 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Republika hrvatska, Ministarstvo branitelja
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godiniS ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, a kao oblik pružanja razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, Ministarstvo branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini. Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od 22. rujna do 21. listopada 2014. godine.http://www.branitelji.hr/ ...
Nadmetanje raspisao: EU Program za oporavak od poplava finansira
Evropska unija, a implementiraju Razvojni program
Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija
za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za
migracije (IOM)
Datum zatvaranja: 29.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVAInvitation to Bid / Poziv na ponudu ITB-BIH/020/14 for/zaRehabilitation works on local infrastructure in five municipalities in BiH Radove sanacije na lokalnoj infrastrukturi u pet opstina/opcina u BiHINVITATION TO BID ITB-BIH-020-14The United Nations Development Programme (UNDP) Country Office in Bosnia and Hercegovina is acting as a Recipient of the EU grant to Bosnia and Hercegovina in the implementati-on of the EU Flood Recovery Programme. Natural disaster ge-nerated huge damage to sanitation and sevvage faciiities, as »veli as other segments of infrastructure. Destruction of public infrastructure due to the flood can contribute to insecurity, displacement of populations, and the interruption of public services. Rehabilitation and reconstruction of infrastructure is a critical part of relief and recovery efforts.This procurement is part of the EU Recovery Programme sup-ported by th ...
Nadmetanje raspisao: UNDP BOSNIA AND HERZEGOVINA UN House
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

PROGRAM ZA OPORAVAK 00 POPLAVARequest for Proposal / Poziv na ponudu RFP-BIH-072-14Services on drafting Detailed design for rehabilitation of designated school buildings in the flood affected areas in BiH Usluge izrade Glavnih projekata sanacije skolskih objektata u poplavama pogođenim opštinama/ općinama u BiHREOUEST FOR PROPOSAL    POZIV NA PONUDUBIH/RFP/072/14    BIH/RFP/072/14The United Nations Development Programme (UNDP) Country Office in Bosnia and Hercegovina is acting as a Recipient of the EU grant to Bosnia and Hercegovina in the implementation of the Response to Floods Programme. Natural disaster genera-ted huge damage to both public buildings and housing units. Destruction of houses and public infrastructure due to the flood can contribute to insecurity, displacement of populations, and the interruption of public services. Rehabilitation and re-construction of damaged buildings i ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

...
Nadmetanje raspisao: HEP-PLIN d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HEP-PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 OSIJEKObjavljuje seJAVNA PRODAJAI ODVOZ ČELIČNIH CIJEVIA)    PREDMET PRODAJEJavna prodaja i odvoz čeličnih bešavnih cijevi NO 200 (0 219,1 x 6,3 mm) proizvedenih 2000. god., uskladištenih na otvorenom skladištu HEP-PLIN d.o.o. u Osijeku, Zeleno polje bb.Količina za prodaju: cca 900 m (29.790 kg)B)    PRAVO SUDJELOVANJA I UVJETI PRODAJEPravo sudjelovanja u postupku javne prodaje imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. Materijal se prodaje prema načelu ,,viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovora kupca.Kupac je dužan otkupiti kompletnu količinu cijevi.Uvid u stanje cijevi moguć je na skladištu HEP-PLIN-a u Osijeku, Zeleno polje bb uz prethodnu najavu.C)    DOKUMENTACIJA ZA PREDMET PRODAJEDokumentacija se može podići osobno, na ...
Nadmetanje raspisao: HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u
stečaju, Đakovo
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom HOTEL NIKOLINA d.o.o. ugostiteljstvo i usluge u stečaju, Đakovo, N. Tesle 74, OIB 47740642920OGLAŠAVA DRUGU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOMPREDMET PRODAJE1. Nekretnine i pokretninea)    nekretnina upisana u zk. ul. 8496 k.o. Đakovo i to kč.br. 2621/1 poslovni objekt-gostionica-skladište ogrijeva, kuhinja i dvorište u mjestu Klinovac sa 7466 m2, te nekretnine upisane u zk. ul. 2621 k.o. Đakovo i to kč.br. 2620/11 oranica Klinovac sa 5410 m2 i kč.br. 2620/17 oranica u Klinovcu sa 3168 m2 po početnoj cijeni u iznosu od 9.608.900,38 kn (u cijenu je uračunat pdv po stopi od 25% na oporezivu osnovicu od 6.808.694,16 kn, a koji iznosi 1.702.173,54 kn)b)    pokretnine i to: namještaj, oprema i uređaji sukladno procjeni-nalaz i mišljenje br.: 4018, stalnog sudskog procjenitelja i vještaka Perice Dumančića iz Osijeka od 10. ...
Nadmetanje raspisao: MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda
Datum zatvaranja: 17.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj za MOTIVI d.o.o. u stečaju sa Gruda, 0113:73133172190, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, od 11, rujna 2014,g., pod poslovnim brojem St-371/2013OGLAŠAVAPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA IX. USMENOM JAVNOM DRAŽBOMI.    Predmet prodaje•    kat.čest. 52/9, upisana kod Općinskog suda u Dubrovniku u z.ul. 1136, k.o. Čilipi, površine 721 m2•    kat.čest.zgr. 442/1, upisana kod Općinskog suda u Dubrovniku u z.ul. 773, k.o. Čilipi, u naravi poslovna zgrada i dvorište površine 246 m2•    pokretna imovina dužnika u naravi namještaj i oprema hotela prema popisu koji se nalazi u stečajnom spisu str. 55-56 odnosno prema popisu koji se može preuzeti kod stečajnog upraviteljaNavedene nekretnine i pokretnine predstavljaju kompletno namješteni hotel sa 15 soba u Čilipima pored Dubrovnika. ...
Nadmetanje raspisao: I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika
Datum zatvaranja: 17.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj dužnika I.V. SOLID d.o.o. u stečaju iz Dubrovnika, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 11. rujna 2014.g., pod posl.br. 7. St.789/2011, oglašava prodajuX. USMENOM JAVNOM DRAŽBOM•    Predmet prodaje sljedeća je imovina: kat.čest.zgr. 2354 i 1388 te kat.čest.zem. 264/46,264/18 i 264/29, z.ul. 1159 k.o. Gruž, u naravi kuća i okolno zemljište•    Navedena nekretnina prodaje se po početnoj cijeni od 1.350.000,00 kn•    Cjeloviti tekst oglasa o uvjetima i načinu prodaje objavljen je na internet stranicama Visokog trgovačkog suda RH i Hrvatske gospodarske komore. Oglas, kao i sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na broj 091/1493214•    Ročište za 10. javnu dražbu održat će 17. listopada 2014. godine u 10,45 satina Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, su ...
Nadmetanje raspisao: Lovrinac d.o.o
Datum zatvaranja: 10.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Lovrinac d.o.o., Kavanjinova 12, 21000 Split OIB:20691511526objavljujeNATJEČAJza zakup 42 prodajna mjesta (stola) na južnom parkiralištu i 10 prodajnih mjesta (stolova) na sjevernom parkiralištu groblja Lovrinac namijenjenih prodaji proizvoda za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica u povodu Dana mrtvihPREDMET NATJEČAJAU zakup se daju stolovi - prodajna mjesta, smješteni na južnom i sjevernom parkiralištu groblja Lovrinac u Splitu.Stolovi se daju u zakup od 23.10.2014. godine do 03.11.2014. godine (12 dana).Na stolovima se smiju prodavati samo proizvodi za prigodno ukrašavanje grobova i grobnica u povodu Dana mrtvih (cvijeće, cvjetni proizvodi, svijeće, lumini i si.).Radno vrijeme za stolove (koji se daju u zakup) je od 8,00 do 18,00 sati.PONUDAPonudu za zakup mogu dati sve pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom i posebnim propisima mogu obavljati dje ...
Nadmetanje raspisao: Unione Italiana - Talijanska unija
Datum zatvaranja: 6.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVIJEST 0 RASPISIVANJUJAVNOG NATJEČAJAUnione Italiana - Talijanska unijaobjavila je na web-stranici http://www.unione-italiana.hrjavni natječaj za“Rekonstrukciju sjedišta Zajednice Talijana Ploštine br. 8/2014”Popis potrebne dokumentacije dostupan je na web-stranici Unione Italiana - Talijanske unije http://www.unione-italiana.hr. Za detaljnije informacije možete se obratiti uredu Unione Italiana - Rijeka na telefon: +385/(0)51/338-911 ili e-mail: finistria@unione-italiana.hr. ...
Nadmetanje raspisao: Abilia d.o.o., Rovinj
Datum zatvaranja: 29.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Abilia d.o.o., Obala V. Nazora 1, Rovinj objavljuje:Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog objekta “ZABAVNI CENTAR FUNTANA - MARGERITA“Atraktivna lokacija uz glavnu prometnicu Vrsar-Poreč, udaljenost 600 m od mora, u blizini velikih turističkih centara, autokampova, hotela i turističkih naselja.•    Ukupna površina zemljišta i parkinga na korištenje 36.765 m2, od čega 1.697 m2 neto građevinske površine•    Prizemni objekt u obliku amfiteatra•    Djelatnost: zabavni sadržaji prilagođeni prostoru i lokaciji (tiha djelatnost)•    Period zakupa 5 godina počevši od 01.01.2015. g.•    Početna cijene zakupnine: definirana u natječajnoj dokumentaciji•    Objekt je u posjedu zakupnikaPoslovni objekt daje se u zakup u viđenom stanju. Ponuditelj snosi sve troškove u ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014