Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 226

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 33

1 2 3 4 ... 33 >>

Nadmetanja od 13.09.2014 do 18.09.2014
  18.9.2014.
Obavijest o bagatelnoj nabavi - Nabava p/d za brodske motore SULZER ZGODA tip 5 BAH-22 i FAMOS tip 2FP
Obavijest o bagatelnoj nabavi - Usluga stalnog pristupa Internetu
Obavijest o namjeri davanja koncesije - Obavljanje dimnjačarskih poslova
Nabava automatskog ionskog omekšivača vode
Nabava ezofagogastroduodenoskopa
Nabava endoskopskog stupa
Nabava telekomunikacijskih usluga
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfana
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja
Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Zagreba
Prodaja imovine stečajnog dužnika - Stefičar-tex d.o.o., Lepoglava
Javni natječaj o davanju u zakup nekretnine u Glini
Prodaja imovine stečajnog dužnika (prva javna dražba) - VUTEKS FENIKS d.o.o., Vinkovci
II prodaja nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda - STAKLO-COMMERCE d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Satnica Đakovačka


Stranica 1 od 33


1 2 3 4 ... 33 >>
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj Službeni naziv: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo uprave
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj Službeni naziv: Ministarstvo uprave ...
Nadmetanje raspisao: Grad Novi Vinodolski
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

  OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica Nabava automatskog ionskog omekšivača vodeDatum zatvaranja: 26.09.2014.http://www.obkoprivnica.hr/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' KoprivnicaNabava ezofagogastroduodenoskopaDatum zatvaranja: 24.09.2014.http://www.obkoprivnica.hr/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica Nabava endoskopskog stupaDatum zatvaranja:  24.09.2014.http://www.obkoprivnica.hr/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica

Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Opća bolnica ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica Nabava telekomunikacijskih uslugaDatum zatvaranja: 23.09.2014.http://www.obkoprivnica.hr/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Općina Kanfanar
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVI JESTObavještavaju se svi zainteresirani da je dana 18.09.2014. godine raspisan natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar. Natječaj je objavljen na oglasnim pločama i na web stranici Općine Kanfanar www.kanfanar.hr. Detaljne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar (tel. 825-003).Općina Kanfanar ...
Nadmetanje raspisao: Gradsko vijeće Grada Buja
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVIJESTGradsko vijeće Grada Buja raspisalo je dana 16. rujna 2014. godine: NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA.Sadržaj natječaja biti će objavljen dana 18. rujna 2014. godine u 8,00 sati na Oglasnoj ploči Grada Buja.Ponude se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave. Informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja svakog radnog dana od 8 do 15 sati ili na telefon 772-122. ...
Nadmetanje raspisao: Općina Stolac
Datum zatvaranja: 8.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON OPĆINA STOLAC NAČELNIK OPĆINE STOLACNa temelju članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlaništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova (“Službene novine FBiH”, broj: 17/14) i čl. 33. Statuta (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 1/98, 1/02), Načelnik Općine Stolac, o b j a v Ij u j eNATJEČAJza prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJAPredmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Stolac pobliže označenih kao:Predmetne nekretnine nalaze se u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo u Stocu. NAMJENA:-    Predmetne nekretnine su namjenjene za izgradnju solarnih elektrana2.    PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju članka 101. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13 i 16/14), gradonačelnik Grada Zagreba raspisujeJAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA1.    Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na područjuGrada Zagreba, prema tabelarnom prikazu kako slijedi:2. Cjeloviti tekst natječaja, obavljen je na službenoj web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i na oglasnoj ploči Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1. ...
Nadmetanje raspisao: Stefičar-tex d.o.o. u stečaju Lepoglava
Datum zatvaranja: 3.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju odluke stečajnih vjerovnika, br. St-63/12 od 08.9.20l4.g. stečajni dužnik Stefičar-tex d.o.o. u stečaju Lepoglava, I. Mažuranića 2, OIB 66343063195 zastupan po stečajnoj upraviteljici,OGLAŠAVA prodaju slijedeće imovine stečajnog dužnikaI. Određuje se usmena javna dražba za prodaju nekretnina stečajnog dužnika STEFIČAR-TEX d.o.o. u stečaju, Lepoglava, I. Mažuranića 2, OIB 66343063195, i to:-čkbr. 2136/2, industrijska zgrada i industrijsko dvorište sa 1721 m2, industrijska zgrada sa 542 m2 i industrijsko dvorište sa 1179 m2, upisanoj u z.k.ul. 3946, k.o. Lepoglava kod Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Ivanec, po cijeni u iznosu od 1.809.688,15 kn.II.    Ročište za prodaju nekretnine održati će se na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba broj 232/11, dana 3.10.2014. u 10,00 sati.III.    Pravo sudjelovanja na dražbi imaju oni kupci koji su prethodno uplatili osiguranje u ...
Nadmetanje raspisao: Grad Glina
Datum zatvaranja: 3.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD GLINASisačko-moslavačka županijaP.P.11GRAD GLINA 44 400 GLINA GRADONAČELNIKKlasa: 372-03/14-01/28 Ur. broj: 2176/20-04-14-5 Glina, 16.9.2014. god.Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11.), članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik bro| 16/13.122/14.), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 05/01) I Odluke o određivanju posebne namjene za nekretninu u vlasništvu Grada Gline (čest. kat. broj 5 u kat. općini Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 6, Glina, Službeni vjesnik broj: 22/14, gradonačelnik Grada Gline-raspisujeJAVNI NATJEČAJ o davanju u zakup nekretnine u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana 6 u vlasništvu Grada GlineOpći uvjetiPredmet javnog natječaja za zakup je nekretnina u Glini na adresi: Glina, Trg dr. Franje ...
Nadmetanje raspisao: VUTEKS FENIKS d.o.o. u stečaju Vinkovci
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Trgovačkog suda u Osijeku broj St-363/12-41 od 12. rujna 2014. godine u stečajnom postupku nad dužnikom VUTEKS FENIKS d.o.o. u stečaju Vinkovci, Dirov brijeg bb MBS 030065616 OIB 26189832527 stečajna upraviteljica oglašavaPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA(prva javna dražba)I    Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi imovine stečajnog dužnika i to:a)    nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika VUTEKS FENIKS d.o.o. u stečaju Vinkovci, Dirov brijeg bb MBS 03005616 OIB 26189832576 upisanih zk.ul. 6328 k.o. Vinkovci, kč.br.5847 oranica Leskovac s 23480 m2 i kč.br.5848 zgrada Polet s 27317 m2 procijenjena vrijednost 19.615.036,54 knb)    pokretnina - opreme i strojeva za proizvodnje prekrivača - deka procijenjena vrijednost 12.011.763,20 kn bez PDV-a.Na navedenim nekretninama i dijelu pokretnina upisano je razlu ...
Nadmetanje raspisao: STAKLO-COMMERCE d.o.o. proizvodnja, trgovina i
usluge - u stečaju, Satnica Đakovačka
Datum zatvaranja: 22.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj STAKLO-COMMERCE d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge - u stečaju, Satnica Đakovačka OIB 34264456595, temeljem odobrenja odbora vjerovnika od 05. lipnja 2014. godineoglašavaII PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDAI Predmet prodaje su1.    nekretnine - parkirališno mjesto br. 2, površine od 23,15 m2, u stambeno-poslovnoj zgradi u Osijeku, Strossmayera 168 i 170, kao izvanknjižno vlasništvo koje nisu opterećene razlučnim i drugim pravima u korist trećih osobapo početnoj cijeni od 65.500,00 kuna (s uključenim PDVom)2.    pokretnine stečajnog dužnika i to:*    motorno vozilo KIA KIA K-2500II, D/C, god. proiz. 2005. nekompletan, neispravan, opterećen založnim pravom u korist Termo-montaža d.o.o. iz Slavonskog Brodapo početnoj cijeni od 10.000,00 kuna (s PDVom).*  & ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014