Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 338

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 40

1 2 3 4 ... 40 >>

Nadmetanja od 24.08.2014 do 29.08.2014
  29.8.2014.
Održavanje licenci IT Security kontrolnih alata Besplatno
Prikupljanje ponuda za utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada nastalog izvođenjem građevinskih radova na području Vukovarsko-srijemske županije Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava skupih lijekova izvan limita za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Sanacija kanalizacijske odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za zgradu šumski Dvor Ivančići
Sanacija kanalizacijske odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za zgradu šumarije Krašić
Sanacija industrijskog kolosjeka u šumariji Lipovljani
Popravak hidrauličnog čekića Hammer HP 2400
Servis peći za centralno grijanje Viessmann Vitolig 150 u šumariji Slunj
Usluge proreza trupaca za održavanje LTO - Šumarija Tikveš
Natječaj za rekonstrukciju dnevne bolnice
Stručni nadzor nad izgradnjom i održavanjem športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije
Nabave sredstava za čišćenje
Prodaja dugotrajne materijalne imovine
Prodaja imovine stečajnog dužnika TIM - SPORT d.o.o. u stečaju
Prodaja nekretnina k.o. Grad Zagreb


Stranica 1 od 40


1 2 3 4 ... 40 >>
Nadmetanje raspisao: INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj SN-916/14                                  1.  Naručitelj: INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10002 Zagreb MB: 3586243   tel. br. 01/645 0802, e-mail: andrej.banozic@ina.hr 2. Predmet nabave: Održavanje licenci  IT Security kontrolnih alata Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupan predmet nabave. 3.  Mjesto izvršenja usluge: lokacije INA d.d.u Zagrebu Rok izvršenja usluge: 01.12.2014.-30.11.2015.                  4.  Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku ...
Nadmetanje raspisao: Agencija za pravni promet i posredovanje
nekretninama
Datum zatvaranja: 2.9.2014.

OBAVI JESTo javnom pozivu za prikupljanje ponuda za utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada nastalog izvođenjem građevinskih radova na području Vukovarsko-srijemske županije Na temelju Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 77/2014, u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) prikuplja ponude za radove utovara, prijevoza i zbrinjavanja otpada odloženog na površinama uz javne prometnice, nastalog uslijed saniranja postojećih stambenih i gospodarskih zgrada koje čine gospodarsku i funkcionalnu cjelinu, na području Općina Gunja, Drenovci i Vrbanja, u Vukovarsko-srijemskoj županiji (lokacija područja). Tekst Javnog poziva s detaljnim opisom radova, toškovnikom te potrebnim uvjetima nalazi se na službenoj stranici APN-a - http://www.apn.hr/ Ponude po javnom pozivu zaprimaju se do 02. rujna 2014. godine, do 15 ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Datum zatvaranja: 14.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0040729 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Sanacija kanalizacijske odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za zgradu šumski Dvor Ivančići objava: 29.08.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Sanacija kanalizacijske odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za zgradu šumarije Krašić objava: 29.08.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Sanacija industrijskog kolosjeka u šumariji Lipovljani objava: 29.08.2014., otvaranje: 05.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Popravak hidrauličnog čekića Hammer HP 2400 objava: 29.08.2014., otvaranje: 09.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Servis peći za centralno grijanje Viessmann Vitolig 150 u šumariji Slunj objava: 29.08.2014., otvaranje: 05.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Usluge proreza trupaca za održavanje LTO - Šumarija Tikvešobjava: 29.08.2014., otvaranje: 05.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp  ...
Nadmetanje raspisao: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Datum zatvaranja: 12.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu – REKONSTRUKCIJA DNEVNE BOLNICE – IZVRŠENJE RADOVA PO GRUPAMA ( građevinsko obrtnički radovi, vodovod i kanalizacija,  elektroinstalacije, strojarske instalacije) Poštovani, Županijska bolnica Čakovec kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu – REKONSTRUKCIJE DNEVNE BOLNICE – izvršenje radova po grupama. U privitku ovog pisma dostavljamo Vam  Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost. Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 12.09.2014. godine do 12,00 sati na adresu: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECI.G.KOVAČIĆA 1E40 000 ČAKOVECpreporučenom poštom ili osobnom dostavom.Ponuda se dostavlja  u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:-  &n ...
Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 4.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA •Poziv za podnošenje ponude-Stručni nadzor nad izgradnjom i održavanjem športskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije (Rok za podnošenje ponude: 04. rujna 2014. godine do 12:00 sati) http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1439 ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA NAŠICE
Datum zatvaranja: 2.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICA NAŠICE Dokumentacija za nadmetanje za provedbu bagatelnog postupka nabave sredstava za čišćenje http://www.bolnica-nasice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=107:bagatelna-nabava&catid=88:javna-katalog-i ...
Nadmetanje raspisao: CROSCO, Naftni servisi d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

CROSCO, Naftni servisi d.o.o. objavljuje prodaju dugotrajne materijalne imovine u svom vlasništvuProces prodaje će se voditi po internim pravilima i uputama CROSCO, Naftni servisi d.o.o., a sukladno tome prodavatelj će organizirati nadmetanje. Uvjeti sudjelovanja će biti navedeni u pozivu za nadmetanje. CROSCO, Naftni servisi d.o.o. nema obvezu izvršiti prodaju i zadržava pravo otkazati prodaju u bilo kojoj fazi! Za dodatne informacije molimo posjetite internet stranicu www.crosco.com ili kontaktirajte predstavnike prodavatelja 098/277231 i 091/277 1760.CROSCO, Naftni servisi d.o.o, član iNA Grupe Ulica grada Vukovara 18 10000 Zagreb ...
Nadmetanje raspisao: TIM - SPORT d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TIM - SPORT d.o.o. u stečajuOGLAS za PRODAJU Imovine stečajnog dužnika TIM - SPORT d.o.o. u stečaju I. IMOVINAKOJAJE PREDMET PRODAJE 1. nekretnina: pravo građenja na č. zgr. 1287/1 k.o. Sinj, u Sinju - u naravi dvorište od 2104 m2, zgrada od 481 m2, zgrada od 161 m2;, pravo korištenja objekta bazena i njegovog pratećeg sadržaja na čest. zgr. 1287/3, k.o. Sinj, u Sinju, ukupne površine 3 265 m2, 2. oprema u teretani II. NAČIN I UVJETI PRODAJE 1. Prodaja se obavlja u stečajnom postupku nad uvodno navedenim Dužnikom. Sve stvari se prodaju kao zaokružena cijel ina po zaokruženoj najmanjoj početnoj cijeni od 5.100.000,00 kuna.(zaiedno nekretnine i oprema). 2. Pravo podnošenja pisanih ponuda i sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe pod uvjetima iz ovog oglasa, a inozemne osobe još i pod uvjetom da po pozitivnim propisima mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina u Republici ...
Nadmetanje raspisao: Općinski građanski sud u Zagrebu
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Poslovni broj: 20 Ovr-2768/11-56zaključio je I. Utvrđuje se da je ukupna vrijednost nekretnine upisane u k.o. Grad Zagreb u zk.ul.br. 30189, poduložak 93, i to: 125/10000 dijela kčbr.-7678/4 stambeno poslovna zgrada br. 3 i 5, stambeno poslovna zgrada br. 5A i dvorište Trpinjska, ukupne površine 2738 m2 (uključujući suvlasnički dio zemljišta tezajedničke dijelove i uređaje zgrade) povezano sa vlasništvom posebnog dijela nekretnine - četverosobnim stanom na 5. katu + potkrovlje površine 96,27 čm (oznake 25A) s pripadajućim spremištem u podrumu površine 1,35 čm (oznake 25), odnosno ukupne površine 97,62 čm u nacrtu označen oznakom vertikalna šrafura ružičasta boja, Trpinjska 3 (93. etaža) -1.422,645,55 kuna NAPOMENA: Pravo služnosti broj Z-11547/06 (Z-4596/91) neće se brisati rješenjem o dosudi nekretnine kupcu. II. Nekretnina iz točke I ovog zaključka biti će prodana na prvoj usmenoj javnoj dražbi. Prvo ročište za prodaju održat ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014