Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 854

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 33

1 2 3 4 ... 33 >>

Nadmetanja od 09.09.2014 do 14.09.2014
  12.9.2014.
Javna dražba radi prodaje nekretnine
Deveto ročište za prodaju u stečajnom postupku predmeta stečajne mase i to nekretnina
Javni poziv korisnicima proračuna općine Garčin za dostavu programa i financijskih planova za 2015. godinu
Natječaj za zakup poslovnog prostora
Oglas o javnoj dražbi - Prodaja nekretnina ovršenika
Javna dražba radi prodaje nekretnina
Javna prodaja pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude - PLUS RI-TANK d.o.o., Rijeka
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan
Javna dražba za prodaju stana, poslovnog prostora i oranice u Fažani
Poziv za predlaganje programa za 2015. godinu
Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina, te davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat u zakup
Natječaj za prodaju zemljišta
Prikupljanje ponuda za prodaju osnovnih sredstava
Natječaj za zakup poslovnog prostora
Uvrštena nova dokumentacija - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča - Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja


Stranica 1 od 33


1 2 3 4 ... 33 >>
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Stanka Jelinić
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA  Posl. broj OV-3818/ 2008JAVNI BILJEŽNIKSTANKA JELINIĆ35 400 NOVA GRADIŠKA, K. Dieneša 3Tel./fax: (035) 363-388Ja JAVNI BILJEŽNIK. Stanka Jelinić, sa sjedištem u Novoj Gradiški, Karla Dieneša 3, prema nalogu predlagatelja - fiducijarnog vjerovnika SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split, a temeljem članka 316. i 317. Ovršnog zakona, oglašavam sljedeći oglas za:JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINE1.    Opis nekretnina i vrijednostProdaje se nekretnina:čkbr.368 KUĆA I DVORIŠTE U MALOJ ULICI br.132 sa 502 m2,upisana u z.k.ul. 4662 k.o. NOVA GRADIŠKA kod OPĆINSKOG SUDA NOVA GRADIŠKA.na kojim nekretninama je na temelju ugovora o kreditu br. 19048/08 sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva od 30. svibnja 2008. god.zabilježenoda je prijenos prava vlasništva nekretnina u A na fiducijarnog vjerovnika/predlagatelj ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u
Slavonskom Brodu
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKATRGOVAČKI SUD U OSIJEKUSTALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODUTrg pobjede 13Slavonski BrodBroj: 7/St-164/2012-81ZAKLJUČAKTRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnoj sutkinji Mirni Vujčić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom RADIO BROD d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod, Mile Budaka 1, OIB 60318888207, dana 19. kolovoza 2014. godinezaključio jeI.    Temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji ovoga suda poslovni broj St-164/2012-25 od 3. siječnja 2013. godine određuje se deveto ročište za prodaju u stečajnom postupku predmeta stečajne mase i to nekretnina:4. ETAŽE: 102/669 - I. Posebni dio zgrade - poslovne prostorije označene u etažnom nacrtu br. 205 površine 21,37 m2 m2, br. 206 površine 20,66 m2, br. 207 površine 75,66 m2, br. 208 površine 19,53 m2, 209 površine 20,70 m2,br. 210 površine 15,37 m2, br. 216 ...
Nadmetanje raspisao: Općina Garčin
Datum zatvaranja: 15.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2015. GODINUPozivamo sve korisnike Proračuna Općine Garčin da dostave u Programe rada te financijske planove za 2015. godinu.Pod korisnicima Proračuna Općine Garčin podrazumijevaju se ustanove, klubovi, udruge i druge organizacije isključivo iz naselja s područja Općine Garčin, a naročito:1.    KULTURNE USTANOVE2.    AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI3.    SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE4.    ORGANIZACIJE TEHNIČKE KULTURE5.    HUMANITARNE UDRUGE6.    UDRUŽENJE GRAĐANA7.    VJERSKE ORGANIZACIJE8.    OSTALE UDRUGE I POJEDINCIRok za dostavu Programa i financijskih planova za 2015. godinu, te financijskih izvješća za 2013. godinu ...
Nadmetanje raspisao: TD "KOMUNALAC" d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TD "KOMUNALAC" d.o.o.HORVATOVA 38, 35000 SLAVONSKI BROD Slavonski Brod, 10.9. 2014.Na osnovu članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice u Slavonskom Brodu, TD "Komunalac" d.o.o.objavljujeNATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORAPoslovno prodajni prostor - Tržnica sjever, površine 42 m2-    početna cijena zakupa: 58,00 kn/m2 + PDV-    namjena: prodavaonica poljoprivrednih, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda (ugostiteljski obrt isključen)Zatvorene ponude dostaviti na adresu:TD "KOMUNALAC" d.o.o., Horvatova 38, Slavonski Brod s naznakom "NE OTVARAJ -ponuda za natječaj poslovnog prostora"Uz ponudu dostaviti:-    preslik rješenja Trgovačkog suda ili obrtnice- potvrdu o podmirenim obvezama prema TD "Komunalac" d.o.o. Slav. BrodU ponudi mora biti naznačena namjena i mjesečni iznos koji s ...
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Nada Kemec
Datum zatvaranja: 22.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Posl. Broj: OU-207/2011-9OGLAS O JAVNOJ DRAŽBIJa, javni bilježnik Nade Kemec iz Slavonskog Broda, Trg pobjede 22, na temelju zahtjeva punomoćnika vjerovnika PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. Zagreb, Podružnica Slavonski Brod, Josipu Jeliću, odvjetniku u Slavonskom Brodu od 3. 9. 2014., na temelju odredaba članka 316. i 317. Ovršnog zakona (NN 112/12) u svezi s člankom 83. Zakona o javnom bilježništvu objavljujem u predmetu 011-207/2011-9JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINA1.    Prodaje se sljedeća nekretnina:kč.br. 1291/25 stambena katnica s podrumom i dvorištem u ulici J. Runjanina površine 740 m2, upisane u zk.ul. 2823 k.o. Slavonski Brod2.    Vrijednost nekretnine je 91.836,43 EUR(devedestjednatisućaosamstotridesetšesteuraičetrdesettricenta) u protuvrijednosti kuna 698.875,23 kn (šestodevedesetosamtisućaosamstosedamdesetpetkunaidvadesettrilipe)3.  & ...
Nadmetanje raspisao: Nada Kemec, Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 22.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Posl.broj:OU-52/2013-12OGLAS O JAVNOJ DRAŽBIJa, javni bilježnik Nada Kemec iz Slavonskog Broda ,Trg pobjede 22, na temelju zahtjeva punomoćnika vjerovnika PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. Zagreb , Podružnica Slavonski Brod, Josipu Jelić, odvjetniku u Slavonskom Brodu od 03. rujna 2014.god., na temelju odredaba članka 316. i.317. Ovršnog zakona(NN 112/12) u svezi s člankom 83. Zakona o javnom bilježništvu objavljujem u predmetu OU-52/2013-12JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINA1.    PREDMET PRODAJE- k.č.br 2677/3 poslovna zgrada i dvorište u ulici Gundulića pov.150 m2,upisane u z.k.ul.5934 k.o. Slavonski Brod.2.    MJESTO I VRIJEME PRODAJEJavna dražba radi prodaje nekretnine održat će se u prostorijama javnobilježničkog ureda javnog bilježnika, Nade Kemec u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 22 u srijedu 22.10.2014. (dvadesetdrugoglistopadadvijetisućeičetrnaestegodine) s početkom ...
Nadmetanje raspisao: PLUS RI-TANK d.o.o. u stečaju Rijeka
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

PLUS RI-TANK d.o.o. u stečaju Rijeka Strohalova 2, 51000 Rijeka, OIB 65576386206 Stečajni upravitelj: Stavko StambukNa temelju odluke Skupštine vjerovnika od 2. 7. 2014. godine društvo PLUS RI-TANK d.o.o. u stečaju Rijeka, zastupano po stečajnom upravitelju Slavku ŠtambukuOGLAŠAVAjavnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponudePredmeti prodaje su:II.    Navedene pokretnine prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena, koja je bez PDV-a ne može bit manja od gore navedene.III.    Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom »PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE (POKRETNINE) PLUS RI-TANK d.o.o. u stečaju - NE OTVARATI« na adresu: PSC d.o.o., Kružna 6, 51000 Rijeka.IV.    Rok za prikupljanje ponuda (predaju na pošti) je zaključno do 26. 9. 2014. godine.V.  &nbs ...
Nadmetanje raspisao: Općina Grožnjan, Comune dl Grisignana
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA Dl CROAZIA ŽUPANIJA ISTARSKA    REGIONE ISTRIANAOPĆINA GROŽNJAN   COMUNE Dl GRISIGNANAOBAVIJESTObavještavaju se svi zainteresirani da na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na službenim web stranicama www.groznjan-grisignana.hr dana 12. rujna 2014.g. objavljen je1. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan.Pismene ponude moraju se dostaviti Povjerenstvu za provođenje natječaja Općine Grožnjan poštom na adresu: U. Gorjana 3, 52429 GROŽNJAN ili osobno u općinsku pisarnicu vodeći računa da stignu najkasnije do 22. rujna 2014.g. (ponedjeljak) u 14,00 sati, kada će se pristigle ponude javno otvoriti.Ponude koje stignu nakon 14,00 sati odbacit će se kao nepravovremene. Na omotnici treba napisati: "Ne otvaraj - natječaj za prodaju nekretnina". Zainteresirani kupci moći će pogledati nekretnine ponuđene na natječaju dana 16. ...
Nadmetanje raspisao: Istarska kreditna banka Umag d.d.
Datum zatvaranja: 17.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.Umag, Ernesta Miloša 1JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU STANA, POSLOVNOG PROSTORA I ORANICE U FAŽANIPoslovni prostor 242,81 m2 sa stanom 109,58m2, te oranica 987 m2 sa štalom 38 m2, sve u Fažani, prodaju se na javnoj dražbi određenoj za 17.09.2014.g. u zgradi Općinskog suda u Puli u 09:00 sati.Detaljnije informacije na www.ikb.hr ...
Nadmetanje raspisao: Turistička zajednica Općine Fažana
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Sukladno Zakonu o radu turističkih zajednica i donošenju Programa rada, Turistička zajednica Općine FažanaobjavljujePOZIVza predlaganje programa za 2015. godinu1.    Programi kao dopuna postojećim manifestacijama/ programima (popis i kraći opis postojećih programa dostupan je na web stranicama www.infofazana.hr, događanja2.    Novi sadržaji za obogaćenje Fažanskog kulturnog ljeta Turističke zajednice Općine Fažana.Ponude programa podnose se na adresu: Turistička zajednica Općine, Fažana, 43. istarske divizije 8, 52212 Fažana i to na posebnom obrascu koji se može podići na gore navedenoj adresi, a dostupan je i na web stranicama TZO Fažane www.infofazana.hr (dobrodošli, Turistička zajednica Fažana).Rok za podnošenje ponuda je 30. 9. 2014. godine. ...
Nadmetanje raspisao: Općina Svetvinčenat
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENATOBAVIJESTo javnom natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina, te davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat u zakupObavještavaju se svi zainteresirani da je Općina Svetvinčenat raspisala javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat, kao i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat.Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat ili narbroj telefona 560-016. ...
Nadmetanje raspisao: Grad Poreč -Parenzo
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD POREČ -PARENZO1.    Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo dana 12.09.2014.g., objavljen natječaj za prodaju zemljišta oznake k.č.br. 626/1 k.o.Poreč, u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.2.    Predmetna nekretnina nalazi se u centru Grada Poreča-Parenzo, pokrivena je detaljnim planom uređenja „Staro nogometno igralište" u zoni koja je definirana kao M1-2, mješovita namjena.3.    Početna kupoprodajna cijena iznosi 22.000.000,00 kuna.4.    Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi dvadeset (20) dana od dana objave ove obavijesti, odnosno objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo, i počinje teći slijedećeg dana od dana objave. Pismene ponude mogu se podnijeti od 12. rujna pa do 02. listopada 2014,g.5.    Tekst Natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo, i na internetskim stranicama Gra ...
Nadmetanje raspisao: CESTING d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Odluke Direktora, u skladu s člankom 16. Društvenog ugovora, Cesting d.o.o., 31000 Osijek, Vinkovačka cesta 63a, objavljujePRIKUPLJANJE PONUDA za prodaju osnovnih sredstavaPredmet prodaje su sljedeća osnovna sredstva:Prodaja se obavlja po načelu „viđeno - kupljeno", pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.Osnovna sredstva se mogu razgledati na lokaciji Društva - Osijek, Vinkovačka cesta 63a, od 15. do 19. rujna 2014. između 1000 i 1200 sati uz prethodnu najavu na telefon br. 091 /127 3226 - kontakt osoba Zlatko Sić.Rok za predaju ponuda je 22.9.2014.Ponude se dostavljaju poštom preporučeno na adresu Cesting d.o.o., 31000 Osijek, Vinkovačka cesta 63a ili neposredno na urudžbeni zapisnik u sjedištu Društva na spomenutoj adresi u zatvorenoj omotnici s naznakom:„NE OTVARAJ - Ponuda za kupovinu (navesti osnovno sredstvo na koje se ponuda odnosi),,Ponuditelji će u roku od 8 dana ...
Nadmetanje raspisao: Tehnička škola i Prirodoslovna gimnazija
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJARUĐERA BOŠKOVIĆA, Vukovarska 209Na temelju članka 4 stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11.) Telinička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek raspisujeNATJEČAJza zakup poslovnog prostora1.    Predmet zakupa je prostor za prodaju pekarsko-slastičarskih proizvoda, mliječnih proizvoda, toplih i hladnih napitaka te bezalkoholnih pića, a nalazi se u podrumskom prostoru škole ukupne površine 39 m2.2.    Prostor je djelomično opremljen inventarom potrebnim za izvođenje navedene djelatnosti.3.    Početni iznos mjesečne zakupnine je 1.600,00 kuna. Troškovi vode, struje i odvoza smeća uračunati su u cijenu zakupnine.4.    Ponuđeni prostor daje se u zakup na jednu godinu uz mogućnost produženja ugovora.5.    Prostor se ...
Nadmetanje raspisao: Odvodnja Poreč d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014