Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 470 749

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 32

1 2 3 4 ... 32 >>

Nadmetanja od 17.04.2014 do 22.04.2014
  22.4.2014.
Izrada elaborata zaštite od požara i klasifikacije prostora za BP INA-e Besplatno
Javna prodaja - Porezna uprava, Područni ured Zagreb
Prodaja imovine stečajnog dužnika Nafta-promet d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod
Prodaju pokretnina popisanih od ovršenika - Koprivnica
Nabava poštanskih usluga za 2014. godinu
Građevinsko obrtnički radovi u poslovnom prostoru
Informatička oprema
Servis klima uređaja u pothodniku na Trgu A. Starčevića u Osijeku
Poziv za dostavu ponude turistička signalizacija 2014
Električna energija za potrebe Dječjeg vrtića Čakovec
Prodaja nekretnina k.o. Vinkovci
Prodaja nekretnina u Bjelovaru
Prodaja imovine stečajnog dužnika DID d.o.o. u stečaju
Izrada projekne dokumentacije za reciklažno dvorište Andrilovec
Modernizacija javne rasvjete na području Općine Zlatar Bistrica u 2014. godini


Stranica 1 od 32


1 2 3 4 ... 32 >>
Nadmetanje raspisao: STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Slobodno nadmetanje N-00307-14  STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva bb, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb                                                                                            raspisuje SLOBODNO NADMETANJE Za izradu elaborata zaštite od požara i klasifikacije prostora za BP INA-e 1.      Naruč ...
Nadmetanje raspisao: Porezna uprava, Područni ured Zagreb
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Javna prodaja - Zagreb​Ovim putem vas obavještavamo da će Porezna uprava, Područni ured Zagreb dana 22., 23. i 24. travnja 2014. godine, u prostorijama Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb u Zagrebu, Albrechtova 42 održati javnu prodaju pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina. Detalje o javnoj prodaji, popisanim pokretninama te kontakt telefon za više informacija možete preuzeti ovdje. http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijesti.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Nafta-promet d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 14.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba Slavonski Brod broj: St-642/2011-117 od 09. travnja 2014. godine stečajni upravitelj za Nafta-promet d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod, Braće Crljen bb, oglašava ČETVRTU PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM PREDMET PRODAJE: 1. Nekretnine upisane u zk.ul. 4005, kč.br. 3518, k.o. Slavonski Brod kako slijedi: 5. ETAŽA: 1/24 - POSLOVNI PROSTOR br. 5 u prizemlju koji se sastoji od: prodajnog prostora od 24,90 m2, predprostora od 1,95 m2, WC-a od 1,15 m2 - ukupne površine od 28,00 m2 s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva iz PU 5., Ulica P. Krešimira IV, Slavonski Brod - početna cijena iznosi 196.200,00 kn (u cijenu je uračunat PDV po stopi od 25 % na oporezivu osnovicu od 125.568,00 kn) 10. ETAŽA: 1/24 - STAN br. 2 na 1. katu koji se sastoji od: ulaza od 4,85 m2, dnevnog boravka i blagovaonice od 33,80 ...
Nadmetanje raspisao: Porezna uprava, Područni ured Koprivnica
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Javna prodaja - Koprivnica ​Ovim putem vas obavještavamo da će Porezna uprava, Područni ured Koprivnica dana 23., 24. i 25. travnja 2014. godine održati javnu prodaju pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina. http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijesti.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della regione Istriana Nabava poštanskih usluga za 2014. godinu http://zzjziz.hr/index.php?id=49 ...
Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI
FAKULTET
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUTEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI U POSLOVNOM PROSTORU http://www.ttf.unizg.hr/index.php?str=539 ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-425/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: INFORMATIČKA OPREMA      (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Mjesto i rok izvršenja usluge: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor za geologiju i inženjering, PJ za Operativnu Geologiju, Lovinčićeva bb, 10000 Zagreb, jednokratna isporuka 4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na adresi:INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor nabave, Služba nabave za logistiku i održavanje, Kontakt osoba: Danijela Skrbin Đurić, tel. 091 497 28 11; e-mail: danijela.skrbin.djuric@ina.hr uz naznaku «SN-425/14 - ...
Nadmetanje raspisao: GRAD OSIJEK
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD OSIJEK Poziv za dostavu ponuda - servis klima uređaja u pothodniku na Trgu A. Starčevića u Osijeku http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe/Upravni-odjel-za-financije-i-nabavu/Odsjek-za-nabavu   ...
Nadmetanje raspisao: GRAD HVAR
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD HVAR POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 2014 http://www.hvar.hr/portal/?page_id=60 ...
Nadmetanje raspisao: DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVECLavoslava Ružičke 240000 Čakovec Opis predmeta nabave: električna energija za potrebe Dječjeg vrtića Čakovec  http://www.dvck.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=204   ...
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik RADOJKA GALIĆ
Datum zatvaranja: 30.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Javni bilježnik RADOJKA GALIĆ sa sjedištem u Zagrebu, Čikoševa 3, na temelju članka 317. Ovršnog zakona, prema nalogu prodavatelja,fiducijarnog vjerovnika i predlagatelja osiguranja, IMEX BANKA d.d. oglašava JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINA -druga dražba- 1. Opis nekretnina i vrijednost: Prodaju se nekretnine: a) 213/900 dijela čest. zem. 3344/1 POSLOVNI CENTAR CIBALAE BANKE, površine 3508 m2, upisano u zk.ul.br. 7118 k.o. Vinkovci; b) suvlasnički dio za 53/100 dijela kč.br. 1750/1, STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA BR. 12 I DVORIŠTE U ANINOJ ULICI, ukupne površine 510 m2, dvorište površine 316 m2, STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA BR. 12 U ANINOJ ULICI površine 194 m2, koji suvlasnički dio 1. ETAŽA je neodvojivo povezan s vlasništvom posebnog dijela zgrade i to stambeno-posiovnog prostora u prizemlju sa sporednim prostorijama korisne površine 230,27 m2, sa zajedničkom prostorom stubištem 4,27 m2 i sa podrumima ispod istih prostorija površi ...
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik RADOJKA GALIĆ
Datum zatvaranja: 30.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Javni bilježnik RADOJKA GALIĆ sa sjedištem u Zagrebu, Čikoševa 3, na temelju članka 317. Ovršnog zakona, prema nalogu prodavatelja, fiducijarnog vjerovnika i predlagatelja osiguranja, IMEX BANKA d.d. oglašava JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINA -druga dražba- 1 .Opis nekretnina i vrijednost: Prodaju se nekretnine: - kč.br. 99/4 Poslovna zgrada Ul. Velike Sredice površine 351 m2, dvorište površine 2386 m2, ukupne površine 2737 m2, sve upisano u zk.ul.br. 1116 k.o. Bjelovar-Sredice. Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi: 1.963.706,00 kn (milijun devetsto-šezdesettritisućeisedamstošestkuna) uvećano za trošak oglašavanja i trošak javnog bilježnika. Na drugoj dražbi nekretnine se ne mogu prodati ispod jedne polovine njihove procijenjene vrijednosti. 2. Mjesto i vrijeme prodaje: Javna dražba radi prodaje nekretnina održat će se u uredu javnog bilježnika Radojke Galić u Zagrebu, Čikoševa 3, dana 30.05.201 ...
Nadmetanje raspisao: DID d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 15.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika DID d.o.o. u stečaju, Bublin bb, 21266 Zmijavci, OIB: 33149046227, objavljuje: OGLAS RADI PRODAJE IMOVINE (POKRETNINA) STEČAJNOG DUŽNIKA I. PREDMET PRODAJE Objavljuje se prodaja imovine u stečajnom postupku radi prodaje pokretnina stečajnog dužnika. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet kupoprodaje su pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika podijeljene u skupine kako slijedi: 1. Skupina: ZALIHA GOTOVE ROBE (kade, tuš kabine, obloge i stalo) -Za popis ponuđenih pokretnina u ovoj skupini pogledati cijeli tekst oglasa na web stranicama HGK i Sudačka mreža. Ukupna procijenjena vrijednost ponuđenih pokretnina u ovoj skupini je 1.857.790,00 kn i prodaju se kao cjelina i ne mogu se prodati ispod procijenjene vrijednosti. 2. Skupina: ZALIHA TRGOVINE (kade, tuš kabine, obloge, kupaonička oprema i stalo) - Za popis ponuđenih pokretnina u osvoj skupini pogleda ...
Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00090 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj Službeni naziv: ...
Nadmetanje raspisao: Općina Zlatar Bistrica
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00091 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014