Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 471 815

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 42

1 2 3 4 ... 42 >>

Nadmetanja od 10.04.2014 do 15.04.2014
  15.4.2014.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti - Sesvete, Peščenica-Žitnjak i Donja Dubrava
Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti-Brezovica, Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Trnje i Trešnjevka jug
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije razvodne vrelovodne mreže u naselju Ravnice
Prijevoz i uništavanje životinjskih lešina i nusproizvod životinjskog podrijetla
Predmet nabave je računalna oprema
Godišnja nabava električne energije (opskrba) u 2014. godini
Usluge pomorskog prijevoza naftnih derivata na benzinske postaje na srednjodalmatinskim otocima i skladište Sustjepan
Tekući popravci s otkvačivanjem željezničkih cisterni za prijevoz derivata serije 7960 i 7991 i UNP-a serije 7918 i 7919
Radovi sanacije kanalizacijskog sustava unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka
Izrada projektne i tender dokumentacije za amin postrojenje na unp meroxu
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, nabava opreme i izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ u sklopu projekta „Modernizacija generatora pare 341-G-004 i 341-G-005“ u Rafineriji nafte Rijeka
Sanacija krovova na objektu naplate Đakovo, zgradi i garaži u cokp Đakovo, na autocesti a5
Sanacija oštećenja nasipa i bankine u km 110+600 (desno) i u km 120+000 do 122+000 na autocesti A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA
Usluge putničkih agencija
Izrada projekta sanacije II. faze sanacije pročelja i elektroinstalacija te uređenje interijera paviljona tržnice Brajda.


Stranica 1 od 42


1 2 3 4 ... 42 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 22.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Naručitelj Grad Zagreb Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti - Sesvete, Peščenica-Žitnjak i Donja Dubrava http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 22.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Naručitelj Grad Zagreb Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti-Brezovica, Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Trnje i Trešnjevka jug http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 005-0019621 Poziv na nadmetanje – sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Podaci o naručitelju: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, MB 2576651; OIB: 61817894937   Evidencijski broj nabave: 528-2014-EMV   Procijenjena vrijednost nabave:  640.000,00  kn (bez PDV-a)   Krajnji rok za dostavu ponude: 29.04.2014. u 9:00 sati.   Zahtjevom za prikupljanje ponuda, naručitelj je odredio uvjete za utvrđivanje sposobnosti ponuditelja, kao i sadržaj, način izrade, oblik i način dostave ponude. Ponuda treba biti popunjena prema uputama iz zahtjeva za prikupljanje ponuda javnog naručitelja te predana sa svim predlošcima (obrascima) navedenima u zahtjevu.   Ponudu obavezno sačinjavaju: 1. popunjeni ponudbeni list (obrazac u zahtjevu) 2. jamstvo za ozbiljnost ponude 3. dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje (prema naznačenom u zahtjevu) 4. traženi dokazi sposobnosti (prema naznačenom u zahtjevu ) ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICAŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJERAVNATELJSTVO Predmet nabave je računalna oprema http://bolnica-sibenik.hr/natjecaj.php?tip=1   ...
Nadmetanje raspisao: IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca
Datum zatvaranja: 17.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Naručitelj IVKOM–VODE d.o.o. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda.           Godišnja nabava električne energije (opskrba) u 2014. godini za IVKOM–VODE d.o.o. Ivanec           http://www.ivkom-vode.hr/javna-nabava.html ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 16.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-261/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj: 27759560625 2. Predmet nabave: Usluge pomorskog prijevoza naftnih derivata na benzinske postaje na srednjodalmatinskim otocima i skladište Sustjepan 3. Rok izvršenja usluge: opcija A - 1 godina       opcija B - 2 godine 4. Mjesto izvršenja usluge: sukladno Specifikaciji 5. Dokumentaciju za nadmetanje, na engleskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na e-mail: ivana.sulentic@ina.hr uz naznaku «SN-261/14» s podacima o Ponuditelju: kontakt osobi, adresi, br. tel kao i e-mail adresi na koju se šalje dokumentacija. 6. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do: 16.4.2014. do 10:00 h. ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJEBroj SN-226/14   1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10020 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj: 27759560625 2.   Predmet nabave: tekući popravci s otkvačivanjem željezničkih cisterni za prijevoz derivata serije 7960 i 7991  i UNP-a serije 7918 i 7919 (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Rok i mjesto isporuke: tijekom 12 mjeseci-prema dispozicijama Naručitelja, u radionicama Ponuditelja 4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na adresi:INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor nabave, Služba nabave za logistiku i održavanje, kontakt osoba: Ljuba Šarušić, tel. 01/6451119; e-mail: ljuba.sarusic@ina.hr uz naznaku «SN-226/14», s podacima o Ponudit ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Predmet: POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-423/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10020 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2.    Predmet nabave: Radovi sanacije kanalizacijskog sustava unutar kruga Rafinerije nafte Rijeka (sve        prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3.    Rok i mjesto izvođenja Radova:       Traženi rok izvođenja kompletnih Radova je do 31.12.2014. god.       Mjesto izvođenja Radova: Lokacija Rafinerije nafte Rijeka        4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na adresi:INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor nabave, Služba na ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 12.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJEBroj SN- 385/14/VP 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave : IZRADA PROJEKTNE I TENDER DOKUMENTACIJE ZA AMIN POSTROJENJE NA UNP MEROXU           (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Rok isporuke i mjesto isporuke: 255 dana, Ured Izvoditelja radova i Rafinerija Rijeka 4. Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom i engleskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem e-mail adrese: vesna.pavlecic@ina.hr, uz naznaku „SN-385/14”“ s podacima o kontakt osobi, broju telefona / faksa i e–mail na koju se treba dostaviti dokumentacija. 5. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do: 18 ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 30.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Predmet: POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-287/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10020 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2.    Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, nabava opreme i izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ u sklopu projekta „Modernizacija generatora pare 341-G-004 i 341-G-005“ u Rafineriji nafte Rijeka (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3.    Rok i mjesto izvršenja Usluge:       Traženi rok izvršenja kompletne Usluge je do 30.11.2016. god.       Mjesto izvršenja Usluge: Ured projektanta i lokacija Rafinerije nafte Rijeka        4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku zainteresirani Po ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKE AUTOCESTE  15.04.2014. SANACIJA KROVOVA NA OBJEKTU NAPLATE ĐAKOVO, ZGRADI I GARAŽI U COKP ĐAKOVO, NA AUTOCESTI A5Rok za dostavu ponuda: 30. travanj 2014. godine do 15.00 h http://hac.hr/javna-nabava/nabava-za-koju-se-ne-primjenuje-zakon-o-javnoj-nabavi ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKE AUTOCESTE 15.04.2014. SANACIJA OŠTEĆENJA NASIPA I BANKINE U KM 110+600 (DESNO) I U KM 120+000 DO 122+000 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVARok za dostavu ponuda: 05. svibanj 2014. godine do 15.00 h http://hac.hr/javna-nabava/nabava-za-koju-se-ne-primjenuje-zakon-o-javnoj-nabavi ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatska Lutrija d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Hrvatska Lutrija d.o.o. Predmet nabave: Usluge putničkih agencija https://www.lutrija.hr/cms/PregledAktualnihZahtjeva01 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Rijeka
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Rijeka, 14. travnja 2014. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave IZRADA PROJEKTA SANACIJE II. FAZE SANACIJE PROČELJA I ELEKTROINSTALACIJA TE UREĐENJE  INTERIJERA PAVILJONA TRŽNICE BRAJDA. Cjeloviti tekst poziva i troškovnik sa projektnim zadatkom možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponuda je 24. travnja 2014. godine do 10,00 sati. http://www.rijeka.hr/PozivZaDostavuPonudaUPostupkuNabaveIZRADA   ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014