Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 483 485

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 54

1 2 3 4 ... 54 >>

Nadmetanja od 19.11.2015 do 24.11.2015
  24.11.2015.
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave
Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
Električna energija za 2016.g. – Poziv na dostavu ponude
Nabava nastavaka za pipete i najam pipeta za potrebe laboratorijske dijagnostike
Izrada svjetleće reklame
Izrada projekta Šumarija Cerna - mehanička radionica
Traktorski čistač snijega - probojna ralica
Izvođenje radova na sanaciji betonskog zida ispod groblja i objekta odarnice na groblju Sveti Kuzam
Postojeći sportsko-rekreacijski centar Mandalina na lokaciji kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika
Uvrštena nova dokumentacija - Odabir privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje školama u Varaždinskoj županiji po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva
Uvrštena nova dokumentacija - Odabir privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje školama u Istarskoj županiji i Gradu Poreču po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva.


Stranica 1 od 54


1 2 3 4 ... 54 >>
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Novska
Datum zatvaranja: 15.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci
Datum zatvaranja: 2.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Klinča Sela – Klinča Sela
Datum zatvaranja: 2.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ Ivana Brlić - Mažuranić
Datum zatvaranja: 4.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Braća Radić" Koprivnica
Datum zatvaranja: 3.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Sveti Križ Začretje
Datum zatvaranja: 7.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Datum zatvaranja: 8.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Merkur
Datum zatvaranja: 4.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 1.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 7.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 3.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD KOZALA d.o.o. RIJEKA
Datum zatvaranja: 7.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 24.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora
i investicija
Datum zatvaranja: 4.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora
i investicija
Datum zatvaranja: 4.12.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015