Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 462 011

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 41

1 2 3 4 ... 41 >>

Nadmetanja od 26.01.2015 do 31.01.2015
  30.1.2015.
Nabava ugostiteljskih usluga za interne potrebe Hrvatskog Telekoma d.d., zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i zakup ugostiteljske opreme. Besplatno
Ugradnja Hydrocom sustava na MK 170/3.
Poziv za prikupljanje ponuda čiji je predmet izvođenje građevinskih i konzervatorskih radova na prezentaciji arheoloških struktura, na lokaciji Građevinskog fakluteta u Sveučilišnom campusu u Osijeku
Usluge stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II za drugu fazu radova na dvorišnoj zgradi Vrhovnog suda
Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta 30. siječanj 2015.
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji krovišta "Žute zgrade" u Poreču
Nabava usluge tjelesne zaštite objekata, osoba i imovine
Umjeravanje, servis i nabava novih vodomjera u 2015. godini
Usluga servisa plinskih boca 15kg i 35kg
Postupak nabave bagatelne vrijednosti za adaptaciju objekta Doma kulture u Sračincu
Izrada dijela dokumentacije za prijavu projekta izgradnja mosta preko Save kod Svilaja na natječaj za sufinanciranje sredstvima programa connecting europe facility 2014-2020
Poziv za dostavu ponuda za održavanje javne rasvjete na području OS-a
Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe Općine Lekenik u 2015. godini
Poziv za dostavu ponuda za radove na izgradnji nogostupa u ulici M. Vlašića
Natječaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj


Stranica 1 od 41


1 2 3 4 ... 41 >>
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI TELEKOM D.D.
Datum zatvaranja: 27.2.2015.

HRVATSKI TELEKOM D.D. OBJAVLJUJE JAVNI POZIVZa dostavu ponude za nabavu ugostiteljskih usluga za interne potrebe Hrvatskog Telekoma, kako slijedi: 1. PREDMET NADMETANJA 1.1. Predmet ovog nadmetanja je Nabava ugostiteljskih usluga za interne potrebe Hrvatskog Telekoma d.d., OIB 81793146560, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i zakup ugostiteljske opreme. 1.2. Tražene usluge podijeljene su u sljedeće Grupe: ■ Grupa 1 - Pružanje ugostiteljskih usluga uz podzakup prostora i zakup opreme u poslovnoj zgradi na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb ■ Grupa 2 - Pružanje ugostiteljskih usluga uz zakup prostora i zakup opreme u poslovnoj zgradi na adresi Vukovarska 23, Zagreb ■ Grupa 3 - Pružanje ugostiteljskih usluga uz zakup prostora u poslovnoj zgradi na adresi Draškovićeva 26, Zagre ...
Nadmetanje raspisao: Podzemno skladište plina d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Datum zatvaranja: 10.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Datum zatvaranja: 6.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 10.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ
Datum zatvaranja: 9.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska bolnica Čakovec
Datum zatvaranja: 13.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VIRKOM d.o.o. Virovitica
Datum zatvaranja: 9.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o.,
Datum zatvaranja: 16.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA SRAČINEC
Datum zatvaranja: 13.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA SELNICA
Datum zatvaranja: 9.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA LEKENIK
Datum zatvaranja: 3.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ - Parenzo
Datum zatvaranja: 9.2.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO BRANITELJA
Datum zatvaranja: 16.3.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015