Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 901

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 35

1 2 3 4 ... 35 >>

Nadmetanja od 18.09.2014 do 23.09.2014
  23.9.2014.
Oglas o javnoj prodaji pokretnina
Oglas o javnoj prodaji pokretnina
Oglas o javnoj prodaji pokretnina
Oglas o javnoj prodaji pokretnina
Oglas o javnoj prodaji pokretnina
Drugo ročište za prodaju nekretnina ovršenika
Javne prodaje za sljedeća prijevozna sredstva pod carinskim nadzorom
Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski u 2015. godini
Javni poziv za iskaz interesa za prodaju drvne mase nastale elementarnom nepogodom iz veljače 2014.
Obavijest o prodaji pogona EPS i DOKI
Treća prodaja nekretnina stečajnog dužnika - Poljoprivredna zadruga Cerine u stečaju, Topolje
Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Marčani
Predmet prodaje stanovi s energetskim certifikatom
Natječaj za davanje u zakup školskog prostora
Druga usmena javna dražba radi prodaje nekretnine


Stranica 1 od 35


1 2 3 4 ... 35 >>
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija - Porezna uprava
Podruĉni ured Split
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava Podruĉni ured Split Oglas o javnoj prodaji pokretnina Datum zatvaranja: 30.09.2014. http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija - Porezna uprava
Podruĉni ured Sisak
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava Podruĉni ured Sisak Oglas o javnoj prodaji pokretnina Datum zatvaranja: 26.09.2014. http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija - Porezna uprava
Podruĉni ured Koprivnica
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava Podruĉni ured Koprivnica Oglas o javnoj prodaji pokretnina Datum zatvaranja: Rok zatvaranja provjeriti kod raspisivača nadmetanja http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija - Porezna uprava
Podruĉni ured Krapina
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava Podruĉni ured Krapina Oglas o javnoj prodaji pokretnina Datum zatvaranja: 24.09.2014. http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija - Porezna uprava
Podruĉni ured Krapina
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava Podruĉni ured Krapina Oglas o javnoj prodaji pokretnina Datum zatvaranja: 25.09.2014. http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Raiffeisenbank Gnas eGen
Datum zatvaranja: 29.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Raiffeisenbank Gnas eGen, Gnas 139, 8342 Gnas, Republika Austrija, OIB: 91556195031, kao ovrhovoditelj u ovršnom predmetu broj Ovr-1675/12 Općinskog suda u Zaprešiću, objavljuje održavanje drugog ročišta za prodaju nekretnina ovršenika i to:čkbr. 460/1 kuća i dvorište u Bukovju Bistranskom, Matije Gupca 18, sa 213 čhv, upisane u z. k. ul. 1280 k.o. Podgorje Bistransko, kod Općinskog suda u Zaprešiću, Zemljišnoknjižni odjel ZaprešićNekretnine će biti prodane na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati kod Općinskog suda u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, soba br. 16,1. kat, dana 29. rujna 2014. godine u 09,00 sati. Nekretnina se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti, a koja vrijednost iznosi 1.068.587,65 kn. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije na dan ročišta za javnu dražbu položile jamčevinu u iznosu od 20% od ukupne utvrđene vrijednosti nekretnina na žiro račun Općinskog suda u Zaprešiću broj: HR3523900011300002553, s pozivom ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatski autoklub
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HAKHRVATSKI AUTOKLUBZagreb, Av. Dubrovnik 44 Tel: + 385 (0)1 6611 986JAVNE PRODAJE ZA SLJEDEĆA PRIJEVOZNA SREDSTVA POD CARINSKIM NADZOROM:Dana: 01.10.2014 g. s početkom u 14:00h, na adresi: Pazin, Družba Ćirila i Metoda 3Kontigent prijevoznih sredstava iz AK RijekaNapomene:Razgledavanje prijevoznih sredstava: 01.10.2014. g. od 08:30 do 09:30 sati u carinskom smjestištu AK Rijeka na PrelukuVrijeme i mjesto predaje jamčevine: 01.10.2014. g. od 09:30 do 10:30 sati u prostorijama AK Rijeka na PrelukuRok za uplatu prijevoznih sredstava s ponuđenim najvišim iznosom na javnoj prodaji - 5 dana: zaključno s 06.10.2014. g.Rok za preuzimanje kupljenog prijevoznog sredstva/plovila: 06.10.2014. a.Plovila pod red. brojem 6. i 7. mogu se pogledati dana 30.09.2014. g. u Y/C Marina, Privlaka 19, Mali Lošinj, u terminu od 10:00 do 14:00 sati.Plovilo pod re ...
Nadmetanje raspisao: Grad Novi Vinodolski
Datum zatvaranja: 31.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAGrad Novi VinodolskiOBAVIJESTObavještavaju se sve zainteresirane udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe da Grad Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski u 2015. godini.Javni poziv u cijelosti sa svim prijavnicama objavljuje se na web stranicama Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr.Rok za podnošenje prijava traje do 31. listopada 2014. godine.URED GRADA ...
Nadmetanje raspisao: HEP PROIZVODNJA d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HEP PROIZVODNJA d.o.o.SEKTOR ZA HIDROELEKTRANE PP HE ZAPADPOGON HE VINODOL, TribaljJAVNI POZIVza iskaz interesa za prodaju drvne mase nastale elementarnom nepogodom iz veljače 2014.Dokumentaciju se može preuzeti u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove HE Vinodol, Sušik 15, Tribalj, najava na tel. 051/408-049 ili na zahtjev putem e-mail adrese: barbara. domijan@heD. hr. Rok za preuzimanje dokumentacije 26. 9. 2014. ...
Nadmetanje raspisao: DIOKI d.d. u stečaju
Datum zatvaranja: 7.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

DIOKI d.d. u stečaju,Zagreb, Čulinečka cesta 252OBAVIJEST O PRODAJI POGONA EPS I DOKIDIOKI d.d. u stečaju prodaje, odnosno oglašava prodaju postrojenja za proizvodnju polistirena EPS i DOKI.Cjeloviti oglas o prodaji objavljen je na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i Visokog trgovačkog suda RH.Također za sve informacije i uvid možete kontaktirati na tel. 01 6113 225 i e-mail: stecajniuredmvt@hi.t-com.hr ...
Nadmetanje raspisao: Poljoprivredna zadruga Cerine u stečaju, Topolje
Datum zatvaranja: 21.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem zaključka Trgovačkog suda u Osijeku broj 14 St-1055/13-47, stečajni upravitelj u stečajnom postupku St-1055/13, nad stečajnim dužnikom POLJOPRIVREDNA ZADRUGA CERINE u stečaju, To-polje, Republike 12, MBS 030076137, OIB 86339329884OGLAŠAVA TREĆU PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA1.    Određuje se treća prodaja imovine u stečajnom postupku u vlasništvu stečajnog dužnika POLJOPRIVREDNA ZADRUGA CERINE u stečaju, Topolje, Republike 12, MBS 030076137, OIB 86339329884, a koje su predmet prodaje u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, i to:-    u zk.ul.br. 68, k.o. Topolje, kč.br.142, u naravi oranica Oraškovica, površine 187.997 m2, vlasništvo 2/3 PZ Cerine, početna cijena 426.126,53 kn-    u zk.ul.660 k.o. Topolje, kč.br.140, u naravi oranica Oraškovica, površine 29.137 m2, početna cijena 99.065,80 kn-    u zk.ul.br. 8 ...
Nadmetanje raspisao: Općina Marčana
Datum zatvaranja: 3.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVIJEST o javnom natječaju za prodaju nekretninaJedinstveni upravni odjel Općine Marčana raspisao je javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Marčani površine 86 m2 za koju je početna cijena određena u iznosu od 21.500,00 kuna, te suvlasničkog dijela jedne parcele u Biletići, koji suvlasnički dio odgovara površini od 200 m2, za koji je početna cijena određena u iznosu od 40.000,00 kuna.Uvjeti i drugi elementi javnog natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Marčana i na web stranici www.marcana.hr.Natječaj će se provesti usmenim nadmetanjem koje će se održati 03. listopada 2014. godine u 14,00 sati u vijećnici Općine Marčana u Marčani 158. Informacije o natječaju mogu se dobiti i na telefon 052/. 571-098 svakim radnim danom. ...
Nadmetanje raspisao: Stanovi d.o.o. Rijeka
Datum zatvaranja: 29.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stanovi d.o.o. Rijeka, Dubrovačka 4 objavljujuPRODAJU NEKRETNINA1.    Predmet prodaje stanovi s energetskim certifikatom:1.1.    Jednosobni stan u zgradi Rešetari 69 u KastvuPovršina 33,53 m2 ; Ec DPočetna cijena 33.500,00 eura - plativo u kunama1.2.    Dvosobni stan u zgradi Dubrovačka 4 u RijeciPovršina 39,80 m , Ec CPočetna cijena 41.500,00 eura - plativo u kunama2.    Radnici Luke Rijeka d.d., Rijeka imaju pravo prvenstva kupnje stana iz točke 1.3.    Nekretnina se prodaje po načelu »viđeno - kupljeno« prikupljanjem pismenih ponuda.4.    Rok za prikupljanje ponuda je 7 dana od dana objave, a ponude treba slati u zatvorenoj omotnici na adresu: »Stanovi« d.o.o., Rijeka, Dubrovačka 4 s naznakom »ponuda za kupnju stana broj__ - ne otvaraj«.5. &n ...
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Vidovec
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Školski odbor Osnovne škole Vidovec 42205 Vidovec, Školska 4objavljujeNATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA1.    Dvorana TZK površine 2.450 m2Namjena: sportske aktivnosti i trening poslije nastave. Ugovor se sklapa na godinu dana.2.    Unutarnji prostor škole (učionica i si.)Namjena: izvanškolske aktivnosti.Ugovor se sklapa na godinu dana.Iznos zakupnine određen je prema Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora u školskim ustanovama.Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja. Ponude slati na adresu škole. ...
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Melanija Duić sa sjedištem u
Varaždin
Datum zatvaranja: 24.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKAJAVNI BILJEŽNIK MELANIJA DUIĆVaraždin, Franjevački trg 17Javni bilježnik Melanija Duić sa sjedištem u Varaždinu, Franjevački trg 17, na temelju članka 316. i 317. Ovršnog zakona (NN 112/12,25/13), prema nalogu prodavatelja, predlagatelja osiguranja, Zagrebačke banke d.d. Zagreb, (kao pravni sljednik Varaždinske banke d.d.) zastupane po Odvjetničkom društvu Hanžeković & partneri d.o.o., oglašavaDRUGU USMENU JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINEI.    Dana 24.10.2014. godine održati će se druga usmena javna dražba nekretnine upisane u zk.ul. 12254 k.o. Varaždin (u osnivanju), čkbr. 125/39 Harambašićeva ulica sa 539 m2 - kuća i gosp. zgrade sa 187 m2, dvorište sa 352 m2.II.    Nekretnina je u posjedu protivnika osiguranja i nije slobodna od osoba i stvari.III.    Druga usmena javna dražba održat će se u uredu javnog bilježnika Melanije ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014