Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 087

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 46

1 2 3 4 ... 46 >>

Nadmetanja od 15.11.2014 do 20.11.2014
  20.11.2014.
Povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta Besplatno
Obavljanje komunalne djelatnosti osiguravanja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području Grada Otočca Besplatno
Stručni nadzor nad sanacijom pročelja, zabatnog zida i krova zapadnog dvorišnog krila zgrade, Trg bana Josipa Jelačića 15
Građenje javne rasvjete igrališta PŠ Vidovec
Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Aleje mira kod groblja u Markovom polju - III. faza
Usluga najma tehničke opreme, produkcije i organizacije priredbe povodom blagdana Sv. Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja
Popravak transformatora "Končar" 160 kVA-RJ Šumatrans
Popravak i zamjena motora i remenica na instalacijama klimatizacije
Servis motora i remenica
Servis pumpi
Servis energetskih distributivnih transformatora
Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste dijela ulice S.Radića-II faza, dionica od ulice S.Pauletić do ulice Prve istarske brigade
Odluka o početku postupka bagatelne javne nabave - konzultantske usluge za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
Nabava serverske infrastrukture
Poziv za dostavu ponuda - aparat za hemodijalizu uz citratnu antikoagulanciju


Stranica 1 od 46


1 2 3 4 ... 46 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zadar
Datum zatvaranja: 4.12.2014.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 3. i 19. Odluke o komunalnim djelatnostima (Glasnik grada Zadra, 16/09), gradonačelnik grada Zadra objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA IZVOĐENJA MANJIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UKLANJANJA PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I ROBA ZA POTREBE KOMUNALNOG REDARSTVA GRADA ZADRA1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba, koji se temeljem naloga komunalnog redara trebaju žurno obaviti. 2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora. 3. Poslovi se povjeravaju na rok od četiri godine. 4. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komuna ...
Nadmetanje raspisao: Grad Otočac
Datum zatvaranja: 5.12.2014.

Temeljem točke 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca« broj 2/13 ) i članka 71. Statuta Grada Otočca (»Službeni vjesnik Grada Otočca« broj 1/13), gradonačelnik Grada Otočca dana 18.11. 2014. godine, donosi ODLUKU o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti osiguravanja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području Grada Otočca I. Objavljuje se javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti osiguranja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području Grada Otočca, a na temelju pisanog ugovora sukladno odredbama članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otočca. II. Naziv i adresa ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 26.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 27.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 26.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ROVINJ
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ
Datum zatvaranja: 25.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Datum zatvaranja: 25.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Datum zatvaranja: 26.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014