Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 724

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 31

1 2 3 4 ... 31 >>

Nadmetanja od 16.08.2014 do 21.08.2014
  21.8.2014.
General Laboartory Supplies/Osnovni laboratorijski materijal Besplatno
Poziv za dostavu ponuda - ulaganje u uređenje ljekarne i laboratorija
Uvrštena nova dokumentacija - Hrana, piće, duhan i srodni proizvod
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava meteoroloških senzora za potrebe Službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS)
Nabava radova na rekonstrukciji - sanaciji krovišta poslovne zgrade u Novom Marofu
Nabava sonde za TCD uređaj DWL MultiDop X
Nabava filtera za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju
Javni linijski prijevoz putnika na području općine Zagvozd
Obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće
Komunalna djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Srednja škola Petrinja sa sjedištem u Petrinji, Gundulićeva 3, daje u zakup poslovni prostor
Zamjena postojeće i ugradnju nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštitne ovojnice obiteljskih kuća ( za krov, strop, pod, fasade.. ), energetski pregled i certifikat. Ugradnja sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) za pripremu potrošne tople vode , fotonaponske pretvarače, dizalice topline za pripremu tople vode, grijanje i hlađenje
Predmet prodaje je zemljište u Poslovnoj zoni kčbr. 1229/1 (1693/1) površine 1.061,00 m2 k.o. Pregrada.
Splitsko-dalmatinska županija objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata
Predmet zakupa je poslovni prostor za kantinu u prostorijama Pomorske škole Bakar


Stranica 1 od 31


1 2 3 4 ... 31 >>
Nadmetanje raspisao: University of Rijeka Faculty of
Medicine/Sveučilište u Rijeci Medicinski
fakultet
Datum zatvaranja: 29.8.2014.

Urbroj: 09-12/14-130 od 19. VIII. 2014. (609) NOTICE/OBAVIJEST Contract title/Naziv ugovora: General Laboartory Supplies/Osnovni laboratorijski materijal Publication reference: IPA2007/HR16IPO/001-040517-SUP5 Broj objave: IPA2007/HR16IPO/001-040517-SUP5 University of Rijeka Faculty of Medicine, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Croatia, has published additional clarifications to the tender dossier on the website http://www.capri.com.hr/. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, objavio je dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje na web-stranici http://www.capri.com.hr/. University of RijekaFaculty of Medicine/Sveučilište u RijeciMedicinski fakultet ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Datum zatvaranja: 1.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Poziv za dostavu ponuda - ulaganje u uređenje ljekarne i laboratorija http://www.obv.hr/?task=group&gid=63 ...
Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/S 002-0000973 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Datum zatvaranja: 31.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2013/S 002-0085723 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 28.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA   Poziv na dostavu ponuda: Nabava radova na rekonstrukciji - sanaciji krovišta poslovne zgrade u Novom Marofu  http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/postupak-bagatelne-nabave.html ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Datum zatvaranja: 27.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC N-80/2014-Nabava sonde za TCD uređaj DWL MultiDop X http://www.bolnica-karlovac.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=296:bagatelna-nabava&catid=79:ope-informacije ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Datum zatvaranja: 26.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC   BN-79/2014- Nabava filtera za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju http://www.bolnica-karlovac.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=296:bagatelna-nabava&catid=79:ope-informacije ...
Nadmetanje raspisao: OPĆINA ZAGVOZD
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/S 01K-0039829   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Grad Mursko Središće
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/S 01K-0039654   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/S 01K-0039735   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Srednja škola Petrinja
Datum zatvaranja: 28.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11) i Odluke Sisačko-moslavačke županije o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama od 16. svibnja 2002. g. (SI. glasnik SMŽ 4/02), Srednja škola Petrinja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Srednja škola Petrinja sa sjedištem u Petrinji, Gundulićeva 3, daje u zakup poslovni prostor na adresi sjedišta, u podrumskim prostorijama površine 24 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i napitaka, te bezalkoholnih pića. Karakteristike prostora: prostor je uređen za obavljanje djelatnosti. Svim zainteresiranim osobama poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja dostupan je za pregled za trajanja natječaja svaki radni dan od 10-12 sati isključivo u pratnji zaposlenika škole. Trajanje zakupa: 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o z ...
Nadmetanje raspisao: Općina Novigrad
Datum zatvaranja: 1.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Republika Hrvatska Zadarska županija Općina Novigrad Općinski načelnik Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad 0!B:09817183355 Klasa: 351-04/14-01/13 Urbroj: 2198/08-14-2 Novigrad, 14.08.2014 Općinski načelnik Općine Novigrad, temeljem raspisanih javnih natječaja „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Novigrad „ i „Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući „ koji su objavljeni na web stranici Općine Novigrad www.opcina-novigrad.hr POZIVA Ovlaštene izvođače za: 1. Zamjenu postojeće i ugradnju nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštitne ovojnice obiteljskih kuća ( za krov, strop, pod, fasade.. ), energetski pregled i certifikat... 2. Ugradnja sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) za pripremu potrošne tople vode , fotonaponske pretvarače, dizalice topline za pripremu tople vode, grijanje i hlađenje... d ...
Nadmetanje raspisao: Grad Pregrada
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NM br. 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00 114/01, 79/06,141/06,38/09, 153/09,143/12) članka 12. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 21 /10) i Odluke gradonačelnika Klasa; 940-01/13-01/14, Urbroj; 2214/01-02-14-3 od 20. kolovoza 2014. gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje PONOVLJENI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade I. Predmet prodaje je zemljište u Poslovnoj zoni kčbr. 1229/1 (1693/1) površine 1.061,00 m2 k.o. Pregrada. II. Na natječaj se mogu javiti sve domaće fizičke i pravne osobe i strane koje mogu stjecati nekretnine u RH prema posebnim propisima. III. Ponuda mora sadržavati; - Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice - za fizičku osobu - Naziv tvrtke, OIB, adresu, sjedište tvrtke ...
Nadmetanje raspisao: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 21.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA Klasa:300-01/14-01/37 REPUBLIKA HRVATSKA Ur broj; 2181/1-05-14-1 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Split, 21.08.2014. Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije OBAVIJEST o objavi Javnih poziva Splitsko-dalmatinska županija objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz - Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske žuapnije (2014.-2017.) - Programa razvoja ribarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2014. godinu Tekst Javnih poziva za navedene Programe objavljen je na Internet straniciwww.dalmacija.hr Prijave zahtjeva zaprimaju se u roku navedenom u Javnom pozivu. v.d. Pročelnik Anđelko Kataviamag.oec. ...
Nadmetanje raspisao: Pomorska škola Bakar
Datum zatvaranja: 28.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11) i članka 10. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup odnosno na privremeno korištenje prostora i opreme u školama Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/07-03/24, UR.BROJ: 2170/1-04-01-07-15 od 13. 9. 2007. g. Pomorska škola Bakar, Nautička 14 raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora 1. Predmet zakupa je poslovni prostor za kantinu u prostorijama Pomorske škole Bakar, površine 42 m2. Prostor se daje u zakup prazan, bez inventara. 2. Namjena prostora: jednostavne ugostiteljske usluge prehrane i točenja bezalkoholnih pića te toplih napitaka za učenike i zaposlenike škole 3. Trajanje zakupa: 4 godine 4. Početni iznos zakupnine: 2.500,00 kn 5. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati: - ime i prezime natjecatelja, OIB, adresu prebiva ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014