Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 473 206

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 45

1 2 3 4 ... 45 >>

Nadmetanja od 22.07.2015 do 27.07.2015
  27.7.2015.
Davanje u zakup poslovnog prostora u Osnovnoj školi Mače Besplatno
Prodaja nekretnina na području Općine Križ Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Ivan Filipović u Osijeku
Uvrštena nova dokumentacija - Medicinski potrošni materijal - reagensi za 2015. godinu
Davanje državnih lovišta u zakup
Odluka o provedbi nabave - Usluge popravka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
Organizirani prijevoz djece Dječjih vrtića Grada Zagreba
Izrada geotehničkog elaborata za izgradnju kolnika umjesto stuba u ulici Naumovac - Jandrićeva
Stručni nadzor nad radovima sanacije dvorišta palače Dverce na Trgu Katarine Zrinske
Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada u 2015.
Pojašnjenje - Potrošni materijal
Javni natječaj za izgradnju grobnica na području Općine Hrvace
Javni natječaj za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace
Nabava održavanja informatičke opreme i sistemskog softvera informacijskog sustava ministarstva financija
Prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja - Rovigno


Stranica 1 od 45


1 2 3 4 ... 45 >>
Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Mače
Datum zatvaranja: 2.8.2015.

KLASA: 372-03/15-01/01 URBROJ: 2211/06-380-19-05-15-6Mače, 23. srpnja 2015. Na temelju Odluke Školskog odbora Osnovne škole Mače KLASA: 372-03/15-01/01, URBROJ: 2211/06-380-19-05-15-1 od 6. srpnja 2015., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisujeJAVNI NATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORAOsnovna škola Mače daje u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Osnovnoj školi Mače na adresi Mače 32,49251 Mače.Poslovni prostor koji se daje u zakup je površine 167,57 m2, a sastoji se od:1.    dvije učionice - učionica br. 1 i učionica br. 2 ukupne veličine 113,4 m2,2.    dva sanitarna čvora ukupne veličine 17,76 m2,3.    kabinet veličine 8,97 m24.    hodnika ispred učionica i sanitarnog čvora veličine 27,44 m2.Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje djelatnosti predškolskog odgo ...
Nadmetanje raspisao: Općina Križ
Datum zatvaranja: 22.8.2015.

Klasa: 940-01/15-01/19 Urbroj. 238/16-05-15-3 od 16. VII. 2015. (451) Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Križ o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju (klasa: 940-01/15-01/19, urbroj: 238/16-01-15-1 od 6. 7. 2015. godine), objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina na području Općine Križ, koje su u vlasništvu Općine Križ (vlasnički dio 1/1) i to sljedećih nekretnina s naznačenim procijenjenim vrijednostima u kunama, koje vrijednosti ujedno predstavljaju i početne cijene za svaku pojedinu katastarsku česticu: REDNI BROJ ...
Nadmetanje raspisao: Grad Osijek
Datum zatvaranja: 17.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
Datum zatvaranja: 10.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo poljoprivrede
Datum zatvaranja: 2.9.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
Datum zatvaranja: 4.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 6.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 30.10.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 31.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA HRVACE
Datum zatvaranja: 17.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA HRVACE
Datum zatvaranja: 17.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA
Datum zatvaranja: 31.7.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ROVINJ-ROVIGNO
Datum zatvaranja: 6.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015