Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 464 368

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 49

1 2 3 4 ... 49 >>

Nadmetanja od 19.11.2014 do 24.11.2014
  24.11.2014.
Poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena Besplatno
Nabava kalcij klorida (CaCl2) za izradu otežane vode za izvođenje rudarsko-remontnih radova na bušotinama Grubišno Polje
Nabava zaštitne odjeće i obuće (zimske)
Izrada projektne dokumentacije za novu prometnicu od Ulice Tina Ujevića do Državne ceste D2 u Đurđevcu
Godišnje održavanje plotera OYO
Godišnje održavanje Colortrac skenera SmartLf Gx+T42e
Razvoj TRANbp, MTTBbp i RACUNbp sustava za potrebe INE
Usluga uzorkovanja i ocjena rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva
Pružanje tehničke usluge edukacije nakladnika na temu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, koja je između ostalih propisana Zakonom o elektroničkim medijima za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Uredske stolice i inventar
Poziv za dostavu ponuda za nabavu tiskarskih usluga i usluga obrade i uređivanja Gradskog glasila
Nabava protupožarnih aparata za objekt mjesne samouprave i dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrapče - jug
Stručni nadzor nad sanacijom uličnog i dvorišnog pročelja zgrade, Baruna Trenka 7 - Gajeva 34
Zamjena toplovodnih kotlova i plamenika u kotlovnici osnovne škole Šestine
Geotehničko istraživanje za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju polivalentnog sportskog igrališta na Bizeku


Stranica 1 od 49


1 2 3 4 ... 49 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KOSTRENA
Datum zatvaranja: 4.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENANa temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,128/99,57/00, 59/01,26/03-pročiš-ćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (SN PGŽ broj 30/09) i Odluke općinske načelnice KLASA: 022-06/14-01/2, URBROJ: 2170-07-03-14-395 od 28. listopada 2014. godine, općinska načelnica Općine Kostrena objavljuje JAVNI NATJEČAJza obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete I. Predmet natječaja su poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena i to: 1. radovi na redovnom i izvanrednom održavanju objekata i uređaja javne rasvjete. II. Ponuda mora sadržavati: 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja 2. Uvjete plaćanja 3. Jedinične cijene za radove održavanja prema specif ...
Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ĐURĐEVAC
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.,
Datum zatvaranja: 4.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Datum zatvaranja: 22.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 27.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 28.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014