Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 463 553

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 35

1 2 3 4 ... 35 >>

Nadmetanja od 16.09.2014 do 21.09.2014
  19.9.2014.
Stručni nadzor nad uređenjem prostora uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice - II. faza
Sanacija doma za starije i nemoćne osobe "Park"
Popravak ograde oko OŠ Brezovica, Brezovička cesta 98
Peta javna dražba radi prodaje nekretnina dužnika - JASINJE d.d., Slav. Brod
Deseta javna dražba radi prodaje imovine stečajnog dužnika - JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod
Prodaja imovine stečajnog dužnika - Kronšteter d.o.o., Požega
Usmena javna dražba radi prodaje nekretnine
Javni poziv korisnicima proračuna Općine Vrpolje za dostavu programa i financijskih planova za 2015. godinu
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Natječaj za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala
Javna ponuda za prodaju poslovanja i / ili davanje u zakup prodavaonica
Natječaj za davanje u zakup javne površine za prodaju iz kamiona
Natječaj za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ljubuški
Izlažu se javnoj prodaji zatvorenim pisanim ponudama vozila zaplijenjena u postupku ovrhe
Druga usmena javna dražba za prodaju nekretnine


Stranica 1 od 35


1 2 3 4 ... 35 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Grad Zagreb STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM PROSTORA UZ ULICU HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE - II. FAZA19.9.2014 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.  Datum zatvaranja: 25.09.2014. http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 Grad Zagreb Sanacija doma za starije i nemoćne osobe "Park"19.9.2014 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.  Datum zatvaranja: 24.09.2014. http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Grad Zagreb Popravak ograde oko OŠ Brezovica, Brezovička cesta 9819.9.2014 Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije. Datum zatvaranja: 23.09.2014. http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku stalna služba u Slavonskom
Brodu
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODUTrg pobjede 13 35000 Slavonski BrodTRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLU2BA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u stečajnom postupku nad dužnikom JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod odlučujući o zakazivanju pete javne dražbe radi prodaje nekretnina dužnika uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi, dana 1. rujna 2014. g.zaključio jeI. - Određuje se sedma javna dražba za prodaju u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi dio imovine stečajnog dužnika JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod, koju čine nekretnine i to:A)    upisane u zk. ul. 12618 k.o. Slavonski Brod, označene sa:1.    kč.br. 6407/19, Oranica Bjeliš, ukupne površine 10254 m2 utvrđena vrijednost nekretnine iznosi: 861.336,00 knNavedena nekretnina na šestoj javnoj dražbi se ne može prodati ispod ...
Nadmetanje raspisao: Trgovački sud u Osijeku stalna služba u Slavonskom
Brodu
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU35000 Slav. Brod Trg pobjede 13Broj: St-37/2011 -1282TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU,po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u postupku nad dužnikom JASINJE d.d. u stečaju Slav. Brod odlučujući o zakazivanju desete javne dražbe radi prodaje imovine stečajnog dužnika na kojoj postoje upisana ražlučna prava, dana 10. veljače 2014. g.zaključio jeI.    Određuje se deseta javna dražba za prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi, dijela imovine stečajnog dužnika JASINJE d.d. u stečaju Slavonski Brod koju čini nekretnine označene sa:-    kč.br. 785/1 upisana u zk.ul. 467 k.o. Šumeće u naravi zgrada i ekonomsko dvorište 150 m2, utvrđene vrijednosti 48.857,10 kn.Nekretnina se izlaže prodaji po poečtnoj cijeni koja ne može biti niža o ...
Nadmetanje raspisao: Kronšteter d.o.o. "u stečaju", Požega
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajna upraviteljica stečajnog dužnika društva Kronšteter d.o.o.„u stečaju", 34000 Požega, Osječka 58a, u okviru stečajnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, pod poslovnim brojem St-1013/2013 oglašavaPRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKAI.    PREDMET PRODAJE - POKRETNINE   II.    CIJENAPokretnine se prodaju za pojedinačnu i početnu cijenu iskazanu kao u tablici iz točke I. (u iskazanu cijenu uključen je porez na dodanu vrijednost), a ne mogu se prodati ispod utvrđene cijene iz tablice.III.    NAČIN PRODAJENatječaj se provodi prikupljanjem obvezujućih ponuda u zatvorenim omotnicama. U slučaju dvije ili više ponuda s istim ponuđenim iznosom, pristupit će se javnom usmenom međusobnom nadmetanju tih ponuditelja neposredno pojavnom otvaranju ponuda.IV.    ROK ZA DOSTAVU PONUDA ...
Nadmetanje raspisao: Nada Kemec, javni bilježnik iz Slavonskog Broda
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Posl. Broj: OU-73/3013-2OGLAS O JAVNOJ DRAŽBIJa, Nada Kemec, javni bilježnik iz Slavonskog Broda, Trg pobjede 22, na temelju pisanog zahtjeva predlagatelja osiguranja Societe Generale Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, OIB: 69326397242, od 4.9. 2014. (četvrtogrujnadvijetisućečetrnaeste) godine, sukladno članku 274.f. i 274. g. Ovršnog zakona (NN br. 57/96, 29/99,173/03,194/03,151/04 i 88/05,121/05 i 67/08 u daljnjem tekstu: OZ), a u svezi s člankom 83. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 162/98,16/07 i 75/09, u daljnjem teksu: ZIB) oglašavamUSMENU JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINE1.    Opis nekretnine i vrijednostProdaje se nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, d.o. Slavonski Brod, z.k.ul. br. 12474, etažno vlasništvo s određenim omjerima Poduložak 15, kat. Čestica 6321/27, red. Broj 15 etaža 1/35 u naravi stan na I. katu, blok 7/4 ulaz II ...
Nadmetanje raspisao: Općina Vrpolje
Datum zatvaranja: 22.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

JAVNI POZIVKORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2015. GODINUPozivamo sve korisnike Proračuna Općine Vrpolje da dostave Programe rada te financijske planove za 2015. godinu.Pod korisnicima Proračuna Općine Vrpolje podrazumijevaju se ustanove, KUD-ovi, klubovi, udruge i druge organizacije isključivo iz naselja s područja općine Vrpolje, a naročito:1.    KULTURNE USTANOVE2.    AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI3.    SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE4.    ORGANIZACIJETEHNIČKE KULTURE5.    HUMANITARNE UDRUGE6.    UDRUŽENJE GRAĐANA7.    VJERSKE ORGANIZACIJE8.    OSTALE UDRUGE I POJEDINCIRok za dostavu Programa i financijskih planova za 2015. godinu, te financijskih izvješća za 2013. god ...
Nadmetanje raspisao: Općina Bebrina
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆINA BEBRINA OPĆINSKI NAČELNIKraspisujeNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORAPredmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine Bebrina, na adresi:I.    POSLOVNI PROSTOR U DOMU U BEBRINI Poslovni prostor 1.Namjena: ugostiteljska djelatnost Veličina prostora: 70 m2 Početna cijena: 970,00 kn Poslovni prostor 2.Namjena: trgovačka djelatnost - prodavaonica mješovite robe Veličina prostora: 46 m2 prodajnog prostora + 27 m2 skladišnog prostora Početna cijena: 993,75 knII.    POSLOVNI PROSTORI U DOMU U ZBJEGU Poslovni prostor 3.Namjena: trgovačka djelatnost - prodavaonica mješovite robe Veličina prostora: 40 m2 prodajnog prostora + 6 m2 skladišnog prostora Početna cijena: 600,72 knSvi objekti se daju u zakup na rok od 5 godina.Pismene ponude dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu ...
Nadmetanje raspisao: Općina Gundinci
Datum zatvaranja: 29.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju članka 7. i 10. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Gundinci ("Službeni vjesnik" Brodsko- posavske županije br. 7/12.), članka 44. stavak 3. Statuta Općine Gundinci ("Službeni vjesnik" Brodsko- posavske županije br. 9/13.), općinski načelnik Općine Gundinci raspisujeNATJEČAJza rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala•    Raspisuje se natječaj za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Gundinci, i to:•    U cijenu početne naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala uračunata je: usluga rušenja, ukupan građevinski materijal osim valovitih salonitnih ploča koje zbrinjava Općina Gundinci, odvoz građevinskog materijala i uređenje gradilišta sukladno Tehničkom opisu i Projektu za uklanjanje.Općina Gundinci ne osigurava deponiju za odvoz građevinskog materijala koji je predmet ovog Javnog natječaja.Natje ...
Nadmetanje raspisao: Agrokor d.d.
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Sukladno rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) od 24. ožujka 2014. godine Klasa:UP/l 034-03/2013-02/008, Urbroj: 580-06/41-2014-066 Agrokor d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3 ponovno objavljuje oglasJAVNA PONUDA ZA PRODAJU POSLOVANJA I / ILI DAVANJE U ZAKUP PRODAVAONICAPozivaju se svi zainteresirani poduzetnici koji se bave trgovinom robe široke potrošnje da iskažu svoj interes pisanim putem u roku od 7 radnih dana od dana objave, preporučenom poštom na adresu savjetnika: Caper d.o.o., Kneza Borne 5/11,10000 Zagreb".NAPOMENA: Ponuditelj ne smije biti osoba povezana s Agrokorom ili Mercatorom ili članovima njihovih uprava i mora raspolagati s financijskim sredstvima na osnovu kojih se opravdano može pretpostaviti da će moći poslovati na tržištu.Za eventualne dodatne informacije potencijalni Ponuditelji se mogu javiti Savjetniku: telefonom na: 01 4603 800 ili e-mailom na : dlulic@caper. ...
Nadmetanje raspisao: Grad Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 27.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD SLAVONSKI BROD Upravni odjel za gospodarstvoKLASA: 303-01/14-01/471 URBROJ: 2178/01-05-14-02 U Slavonskom Brodu, 17. rujna 2014. godineNa temelju članka 7. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br 08/09.), Odluci o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije19/08.)NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za prodaju iz kamionaPregledni plan može se pogledati na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod.Početna cijena za sva prodajna mjesta je 600,00 kn po mjestu mjesečno-    površina koja se daje u zakup je 15m2 za jedno prodajno mjesto-    namjena: prodaja voća i povrća na veliko-    j ...
Nadmetanje raspisao: Općina Ljubuški
Datum zatvaranja: 18.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA OPĆINA LJUBUŠKI OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /14Ljubuški, 09.rujan 2014. godineNa temelju članka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 13/13), članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli, koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški (“Službeni glasnik općine Ljubuški”, br. 2/14 i 3/14),Općinski načelnik raspisujeNATJEČAJza dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine LjubuškiI. Koncesija se dodjeljuje na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parcelama označenim kao:k.č. br. 581/15 u površini od 18600 m2, K.O. Teskera, k.č. br. 581/16 u površini od 18600 m2, K.O. Teskera,1.    na vrijeme od 30 (trideset) godina,2.    uz godišnju koncesijsku naknadu u iznosu ...
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija-Porezna uprava Područni
ured Dubrovnik
Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA    PODRUČNI URED DUBROVNIK Služba za ovrhuNa temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine” broj 25/12 i 112/12) i članka 150. do 152. Općeg poreznog zakona („Narodne novine" broj 147/08,136/12 i 73/13), Porezna uprava, Područni ured Dubrovnik, Služba za ovrhu, objavljujeOGLAS O JAVNOJ PRODAJIIzlažu se javnoj prodaji zatvorenim pisanim ponudama vozila zaplijenjena u postupku ovrhe. Javna prodaja obavit će se 23. rujna 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva financija, Porezna uprava - Područni ured Dubrovnik, Vukovarska 6. Javnoj prodaji izložit će se slijedeće pokretnine:Vozilo pod rednim brojem 1. nije u voznom stanju i može se razgledati na adresi Župa Dubrovačka, Čelopeci, po dogovoru na broj mob. 099-640-2766.Vozilo pod rednim brojem 2. može se razgledati na adresi: Dubrovnik, ...
Nadmetanje raspisao: Općinski građanski sud u Zagrebu
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVIJEST O DRAŽBIKod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba br. 134/1, dana 02.10.2014. godine u 11,45 sati, održati će se druga usmena javna dražba za prodaju nekretnine, i to:nekretnine upisane kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u zemljišne knjige za k.o. Grad Zagreb u zk.ul.br. 3865, zk.č.br. 8580/4 što u naravi predstavlja ORANICA površine 674,5 hvati odnosno 2426 m2.Utvrđena vrijednost nekretnine je 2.907.576,00 kuna, a vrije-dnost iste se može konačno utvrditi na ročištu za prodaju.Na drugoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati predmetnu nekretninu dana 25.09.2014. godine u 10,00 sati, uz sudjelovanje sudskog ovršitelja Antonia Jerkovića.Sudionici dražbe dužni su najkasnije 3 dana prije održavanja ročišta za dražbu dati jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine na žiro račun O ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014