Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 497 476

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 52

1 2 3 4 ... 52 >>

Nadmetanja od 19.02.2017 do 24.02.2017
  24.2.2017.
Povjeravanje komunalnih poslova provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV
Stručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora II nad sanacijom uličnog i dvorišnog pročelja, zabata i krova, Andrije Hebranga 15
Elektro radovi u objektima mjesne samouprave
Prijenos i prijevoz arhivske građe, namještaja, preseljenja i slično
Usluga opremanje i opskrba sanitarnih čvorova potrošnim materijalom
Rastavljači
Izvođenje bravarskih radova
Izgradnja nn mreže i sn priključka za TS 20/0,4 kV GARIĆI 1
Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV PUNAT 6
Ugradnja i isporuka kabela za održavanje 35 kV,10(20) kV i 0,4 kV mreža Službe za održavanje Osijek
Izgradnja TS 20/0,4 kV KOSI 2 sa SN i NN
Uvrštena nova dokumentacija - Akumulatorske baterije
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za obavljanje turističkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, Općina Bol
Prodaja imovine stečajnog dužnika BIZI d.o.o. "u stečaju", Slavonski Brod


Stranica 1 od 52


1 2 3 4 ... 52 >>
Nadmetanje raspisao: Općina Klana
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Na temelju članka 13. a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine" Primorsko-goranske županije 09/12) Načelnik Općine Klana objavljuje JAVNI NATJEČAJ Za povjeravanje komunalnih poslova provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana temeljem pisanog ugovora Naziv naručitelja: Općina Klana, Načelnik Sjedište/adresa: 51217 Klana, Klana 33 Telefon/fax: 051/808-205,051/808-708 MB: 2585243 OIB:41925068368 Vrsta poslova: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana Mjesto izvršenja radova: Općina Klana Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine Natječajnu dokumentaciju i upute ponuditelji mogu preuzeti na službenoj općinskoj stranici http://www.klana.hr/ i u Jedinstvenom upravnom odjelu O ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra zagreb
Datum zatvaranja: 1.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra Koprivnica
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektra Vinkovci
Datum zatvaranja: 8.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroslavonija Osijek
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plovput d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 5.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Datum zatvaranja: 27.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: BIZI d.o.o. "u stečaju", Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 15.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017