Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 465 302

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 33

1 2 3 4 ... 33 >>

Nadmetanja od 27.08.2014 do 01.09.2014
  1.9.2014.
Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE i PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ Besplatno
Usluga strojne pripreme tla za sadnju-riperanjem
Čišćenje i popravak vanbrodskog motora Honda BF10
Limarski radovi
Rezervni dijelovi za prikolicu Kempl
Poziv za dostavom ponuda za nabavu deterdženata i sredstava za strojno pranje rublja 2014.
Javna prodaja - Porezna uprava, Područni ured Koprivnica
Nadogradnja i intervencije na radio vezama
Komunalna oprema
Sanacija Leroja
Projektiranje, izrada, ispitivanje i isporuka jedinice klipnog kompresora
Izgradnja nedovršenog dijela zgrade šumarije Imotski
Izrada projekta sanacije ceste Dobrodol Breg
Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod u ulici Vukomerec - sjeverni odvojak i javnog kanala u ulici II. Ferenščica IV. odvojak
Izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta Mjesne samouprave Gajnice, Kerestinečkih žrtava


Stranica 1 od 33


1 2 3 4 ... 33 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA I DUBROVAČKA BISKUPIJA
Datum zatvaranja: 24.11.2014.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA I DUBROVAČKA BISKUPIJA raspisuju, a UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE i PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ Ev. broj nabave: EVM 06/14 Registarski broj natječaja: 185-14-DU-IAUINVESTITOR I RASPISIVAČ Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini, OIB: 26643690230, koje zastupa Općinski načelnik, Silvio Nardelli, telefon: 020 486 026, opcina.zupa.dbk@ du.t-com.hr i Dubrovačka biskupija, Poljana Paska Miliče-vića 4, 20 000 Dubrovnik, OIB: 01437374693, koju zastupa Biskup msgr. Mate Uzinić, telefon: 020 324 911, biskupiia@du.t-com.hr ORGANIZATOR I PROVODITELJ Udruženje hrvatskih ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Usluga strojne pripreme tla za sadnju-riperanjem objava: 01.09.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Čišćenje i popravak vanbrodskog motora Honda BF10 objava: 01.09.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Limarski radovi objava: 01.09.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Rezervni dijelovi za prikolicu Kempl objava: 01.09.2014., otvaranje: 04.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Virovitica
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabava Poziv za dostavom ponuda za nabavu deterdženata i sredstava za strojno pranje rublja 2014. http://www.bolnica-virovitica.hr/aktualno/51/javna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED KOPRIVNICA
Datum zatvaranja: 5.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Porezna uprava, Područni ured Koprivnica  Javna prodaja pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.
Datum zatvaranja: 16.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

1.9.2014Slobodno nadmetanje N-00758-14Nadogradnja i intervencije na radio vezama STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb  raspisujeSLOBODNO NADMETANJEZa Nadogradnja i intervencije na radio vezama1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb2. Mjesto isporuke/izvođenja: Podravina i Ivanić Grad3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: 2 godine, prema dispoziciji4. Informacije i uvid  u predmet nabave mogu se dobiti kod: ...
Nadmetanje raspisao: Grad Supetar
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaGrad Supetar objavljuje javni poziv za nabavu komunalne opreme. Predmet nabave: Nabava komunalne opreme – kanti, kontejnera i poklopaca za kante za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Supetra.Evidencijski broj nabave:E-BV 44/14Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponuda 11. rujna 2014. godine (četvrtak) do 12:30. Ponuda  se dostavl ...
Nadmetanje raspisao: Grad Supetar
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabava Objavljujemo poziv za dostavu ponuda za građevinsku sanaciju kule sata "Leroj" u Supetru.Predmet nabave je: Izvođenje radova na građevinskoj sanaciji kule sata „Leroj“ u Supetru.Evidencijski broj nabave:E-BV 43/14Rok za dostavu ponude je 11. rujna 2014. godine (četvrtak) do 10:30 sati, a ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – ponuda za građevinsku sanaciju kule sata „Leroj“ u Supetru“. Ponuda se može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Grada Supet ...
Nadmetanje raspisao: INA - industrija nafte d.d.
Datum zatvaranja: 1.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

INA - industrija nafte d.d. 1.10.2014 14:00:00 Projektiranje, izrada, ispitivanje i isporuka jedinice klipnog kompresora http://ina.hr/default.aspx?id=18 ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Izgradnja nedovršenog dijela zgrade šumarije Imotski objava: 01.09.2014., otvaranje: 10.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izrada projekta sanacije ceste Dobrodol Breg 29.08.2014  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 5.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod u ulici Vukomerec - sjeverni odvojak i javnog kanala u ulici II. Ferenščica IV. odvojak 01.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta Mjesne samouprave Gajnice, Kerestinečkih žrtava 31 01.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014