Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 149

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 32

1 2 3 4 ... 32 >>

Nadmetanja od 28.08.2014 do 02.09.2014
  2.9.2014.
Rezači i lemilice za beton i asfalt
Usluga građevinskih strojeva-ugradnja šumskih rampi na području Šumarije Buzet
Sustav za evidenciju radnog vremena
Ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela u Starom gradu Kršanu – sjeverni dio, na području Općine Kršan
Održavanje signalno – sigurnosnih uređaja na željezničko – cestovnim prijelazima
Izrada i revizija P&I i PFD dijagrama postrojenja
Uvrštena nova dokumentacija - Adaptacija i rekonstrukcija ambulante RIČINE
Javna prodaja prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom
Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Matulji za 2015. godinu
Prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Čakovcu
Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Cestica’
Iznajmljivanje prostora školske sportske dvorane u matičnoj (trodijelna) i područnoj školi (jednodijelna) za šk.god. 2014./15.
Poziv svim korisnicima proračunskih sredstava Općine Motovun za uvrštenje u Proračun Općine Motovun za 2015. godinu
Prodaja imovine stečajnog dužnika V.G.M. Grupa d.o.o. u stečaju, Đakovo
Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda fizičkih osoba radi neposrednog sufinanciranja projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Osijeka" u 2014. godini


Stranica 1 od 32


1 2 3 4 ... 32 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Rezači i lemilice za beton i asfalt 02.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Usluga građevinskih strojeva-ugradnja šumskih rampi na području Šumarije Buzet objava: 02.09.2014., otvaranje: 08.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 16.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Sustav za evidenciju radnog vremenaobjava: 02.09.2014., otvaranje: 16.09.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KRŠAN
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆINA KRŠAN Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela u Starom gradu Kršanu – sjeverni dio, na području Općine Kršan http://www.krsan.hr/web/default.asp ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-894/14   1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: Održavanje signalno – sigurnosnih uređaja na željezničko – cestovnim prijelazima  (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Mjesto i razdoblje izvršenja usluge: FCO INA lokacije (prema Tehničkoj specifikaciji), kroz 12 mjeseci 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Svim slobodnim nadmetanjima koja se provod ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 10.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-867/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave:  Izrada i revizija P&I i PFD dijagrama postrojenja  (sukladno dokumentaciji za nadmetanje) 3. Mjesto i rok isporuke: Rafinerija nafte Rijeka, 12 mjeseci 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Nakon registracije dobit ćete obavijest da ste registrirani međutim potrebno je da Vas naš administrator odobri u sustavu. Nakon odobrenja (u ...
Nadmetanje raspisao: Dom zdravlja Zadarske županije
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0041147 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI AUTOKLUB
Datum zatvaranja: 12.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Zagreb, Av. Dubrovnik 44 HRVATSKI AUTOKLUB Tel: + 385 (0)1 6611 986 JAVNE PRODAJE ZA SLJEDEĆA PRIJEVOZNA SREDSTVA POD CARINSKIM NADZOROM: (tablica je u prilogu)OPĆE NAPOMENE: Za prijevozna sredstva iz Skupine 1 - „za registraciju"- HAK osigurava potvrdu proizvođača ili drugi adekvatan homologacijski dokument, dok troškove homologacijskog postupka, te troškove tehničkog pregleda snosi kupac. Skupina 2 - „za dijelove" - podrazumijeva prijevozna sredstva koja se ne mogu registrirati. Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 25% od početne cijene prijevoznog sredstva, u gotovini. Jamčevina za prijevozno sredstvo koje se izlaže u sklopu 1., 2. i 4. javne prodaje uplaćuje se pri autoklubu iz čijeg je kontingenta predmetno prijevozno sredstvo. Jamčevina za prijevozno sredstvo koje se izlaže u sklopu 3. javne prodaje (koja eventualno slijedi neposredno nakon 2. javne prodaje) uplaćuje se u tijeku javne prodaje, na lokaciji gdje se ...
Nadmetanje raspisao: Općina Matulji
Datum zatvaranja: 2.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Općina Matulji raspisuje »Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Matulji za 2015. godinu« Cjeloviti tekst Javnog poziva će biti objavljen 2. 9. 2014. na web stranici Općine Matulji www.matulii.hr i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Matulji na adresi Matulji, Trg maršala Tita 11 (prizemlje). OPĆINA MATULJI ...
Nadmetanje raspisao: GKP “Čakom” d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju odluke direktora od 28. kolovoza 2014. godine, GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec, Mihovljanska bb, kao upravitelj objekta bivše Međimurje Visokogradnje, raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora I. Predmet zakupa je 1. Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije na lokaciji bivše Međimurje Visokogradnje u Čakovcu, A, Schulteissa 19, soba oznake broj 5, ukupne površine 8,63 m2, na prvom katu objekta Međimurje Visokogradnja. II. Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije na lokaciji bivše Međimurje Visokogradnje u Čakovcu A.Schulteissa 19 i to soba broj 83, površine 23,09 m2. 2. Početna zakupnina iznosi 2,00 eura mjesečno po m2 bez PDV-a. 3. Dokumentacija za natječaj podiže se kod tajnice direktora GKP-a ,,Cakom“ d.o.o. svakim radnim danom u vremenu od 6:45 do 14:45 sati ili na internet stranici www.cak ...
Nadmetanje raspisao: OPĆINA CESTICA
Datum zatvaranja: 16.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆINA CESTICA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Cestica’Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Cestica u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Cestica. Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima: a. zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije • U <1,4 za komplet i <1,1 za staklo za ©e,mj,min<3 °C; b. povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće • <0,20 za 0e,mj,min<3 °C za krov, strop i pod grijanog prostora (0i > 18 °C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži), • <0,25 za ©e,mj,min<3 °C ...
Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTiCAraspisuje NATJEČAJ za iznajmljivanje prostora školske sportske dvorane u matičnoj (trodijelna) i područnoj školi (jednodijelna) za šk.god. 2014./15. Prednost iznajmljivanja daje se sportskim udrugama s područja Općine Mala Subotica i školskim sportskim programima. Cijena iznajmljivanja prema odluci Osnivača. Prijavu dostaviti na adresu ili osobno, u roku 8 dana: Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica Glavna 55, 40321 Maia Subotica ...
Nadmetanje raspisao: Općina Motovun
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Obavještavaju se svi korisnici proračunskih sredstava Općine Motovun da je na oglasnoj ploči i na službenim Internet stranicama Općine Motovun (www.motovun.hr) objavljen Poziv svim korisnicima proračunskih sredstava Općine Motovun za uvrštenje u Proračun Općine Motovun za 2015. godinu. Rok za dostavu prijava je do 25. rujna 2014. godine. Prijave se moraju dostaviti na propisanom obrascu koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun ili na službenim Internet stranicama Općine. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun na broj 681-642 ili 681-772. ...
Nadmetanje raspisao: V.G.M. Grupa d.o.o. u stečaju, Đakovo
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Osijeku broj: 14 St-296/12-144 od 09. srpnja 2014. godine stečajni upravitelj za V.G.M. Grupa d.o.o. u stečaju, Đakovo, RPreradovića 188, oglašava DEVETU PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM PREDMET PRODAJE: 1. Nekretnine upisane u zk.ul. 4908, kč.br. 513/2, k.o. Đakovo kako slijedi: 7. ETAŽA: 675/10000 - POSLOVNI PROSTOR P7 na 1. katu predmetne građevine ukupne korisne površine 84,30 m2, te sporedni dio parkirno mjesto PM8 u prizemlju sa 11,50 m2 - početna cijena iznosi 366.660,00 kn (u cijenu je uračunat PDV po stopi od 25% na oporezivu osnovicu 246.350,42 kn) 6. ETAŽA: 635/10000 - POSLOVNI PROSTOR P6 na 1. katu predmetne građevine ukupne korisne površine 79,20 m2, te sporedni dio parkirno mjesto PM7 u prizemlju sa 11,50 m2 - početna cijena iznosi 345.420,00 kn (u cijenu je uračunat PDV po stopi od 25% na opore ...
Nadmetanje raspisao: GRAD OSIJEK
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD OSIJEK Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda fizičkih osoba radi neposrednog sufinanciranja projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Osijeka" u 2014. godini http://www.osijek.hr/   ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014