Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 652

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 37

1 2 3 4 ... 37 >>

Nadmetanja od 17.10.2014 do 22.10.2014
  22.10.2014.
Projektiranje rekonstrukcije sustava odvodnje u sklopu objekata LRH d.d. Opatija - 2. faza Besplatno
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brdovec Besplatno
Građenje javne rasvjete na području gradskih četvrti Novi Zagreb - Istok, Novi Zagreb- Zapad, Brezovica i Peščenica - Žitnjak, zbog povezivanja već izgrađenih dijelova u cjelini
Uređivanje javne površine na lokaciji Pantovčak 241
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge osiguranja studenata, zaposlenika i imovine
Rezervni dijelovi za bušilicu Sandvik BPI 115 MCW
Usluga pogoniča u skupnim lovovima
Usluga prijevoza kamena tucanika za izgradnju šumske ceste Kolodrača - Šumarija Levanjska Varoš
Isporuka gusjeničnog ljepila
Armaturna mreža za prijenosnu ogradu UŠP Našice
Održavanje i popravak mjernih uređaja, opreme i armature na autocisternama za prijevoz derivata i UNP
Poziv za podnošenje ponuda-zimske automobilske gume
Poziv za dostavu ponuda - Aparat za dekontaminaciju zraka i površina
Poziv za dostavu ponuda za Nastavak stručnog nadzora nad radovima izgradnje fekalne kanalizacije Sirobuje
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju operacijske dvorane za male zahvate – 2. faza


Stranica 1 od 37


1 2 3 4 ... 37 >>
Nadmetanje raspisao: LIBURNIA RIVIERA HOTELI
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo Opatija, Maršala Tita 198 objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE BR. MP-20-10-14 Vrsta i opseg radova: PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE U SKLOPU OBJEKATA LRH d.d. Opatija - 2. faza Opseg radova: Izvedbeni projekt (prema projektnom zadatku na web-u), Projekt izvedenog stanja i izrada geodetske situacije (dopuna izvedenih promjena) Nuđenje predmeta nabave: Dozvoljeno je nuđenje radova u cijelosti Mjesto izvršenja radova: Opatija, Lovran i Mošćenička Draga Početak i završetak radova: 15 dana od potpisa Ugovora Rok za dostavu zahtjeva (ponude) za sudjelovanje: 29. listopad 2014. god. do 11,00 sati. Adresa na koju se dostavlja ponuda: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Maršala Tita 198,51410 Opatija u zatvorenoj omotnici sa naznakom: MP-20-10-14. LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo Opatija ...
Nadmetanje raspisao: Općina Brdovec
Datum zatvaranja: 5.11.2014.

KLASA: 363-02/14-20/27URBROJ: 238/03-03/06-14-1Brdovec, 13.10.2014. Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 03/13) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Glasnik Općine Brdovec broj 1/10), načelnik Općine Brdovec 13.10.2014. godine donosi ODLUKUo raspisivanju JAVNOG NATJEČAJA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC I.Ovom odlukom započinje postupak javnog natječaja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 31.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 28.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Tehničko veleučilište u Zagrebu
Datum zatvaranja: 5.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 29.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 30.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Datum zatvaranja: 24.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD SPLIT
Datum zatvaranja: 31.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Datum zatvaranja: 27.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014