Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 076

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 33

1 2 3 4 ... 33 >>

Nadmetanja od 11.09.2014 do 16.09.2014
  16.9.2014.
Prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Gline Besplatno
Poziv za javno nadmetanje za izbor opskrbljivača električnom energijom Besplatno
Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina Virovitica
Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina Gospić
Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina Koprivnica
Elektro magnetski ventili
Usluga medicinski programiranog aktivnog odmora
Usluge industrijskog pranja, sušenja i održavanja osobne zaštitne i radne odjeće
Metalna roba
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na ugradnji solarnih kolektora za zagrijavanje PTV na krov kotlovnice
Usluge ovlaštenog nadzornog inženjera za provedbu projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća" na području Osječko-baranjske županije
Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izgradnju tribina uz košarkaško igralište uz osnovnu školu “Vladimir Nazor”,
Dokumentacija za nadmetanje -Instrumenti za ortopediju
Dobava i postava tipskih ploča za usmjeravanje i razdjeljivanje prometa na graničnom prijelazu Gola
Sanacija obloge tunela Brezik u km 140+320 na autocesti a1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Otočac - Perušić


Stranica 1 od 33


1 2 3 4 ... 33 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD GLINA
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVACKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADONAČELNIK KLASA: 940-01/14-01/07 URBROJ: 2176/20-02-14-13 Glina, 12. 9. 2014. godine Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 137/99,22/00, 73/00,114/01, 79/06,141/06,146/08, 38/09,153/09 i 143/12), članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik, broj 16/13.), članka 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 18/10), Grad Glina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline (čest. kat. broj 138 k.o. Prekopa) 1. Raspisuje se natječaj za kupoprodaju katastarske čestice broj 138 u k.o. Prekopa koja se nalazi u Glini, Prekopa, koja se u naravi sastoji od: - Kuća i stražarnica s dvorištem u selu površine 29 m2 i upisana je kao vlasništvo Grada Gline u 1 /1 vlasničkog dijela. Nekretnina se pr ...
Nadmetanje raspisao: BINA-ISTRA upravljanje i održavanje, d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

BINA-ISTRA upravljanje i održavanje, d.o.o. Zrinšćak 57, 52001 PAZIN pp 18 Tel: +385(0)52 601 113  Fax: +385 (0)52 601 119 OIB 76757137512 POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Društvo Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o. upućuje poziv za prikupljanje ponuda za izbor opskrbljivača električnom energijom. Javno nadmetanje se provodi za opskrbu električnom energijom elektroenergetskog sustava tunela „Učka" (2 mjerna mjesta na SN) i čvorova Istarskog ipsilona (24 mjerna mjesta na NN). Predvidivo vrijeme početka ugovornog razdoblja je početak listopada 2014. Dokumentacija za nadmetanje može se zaprimiti elektroničkom poštom, na zahtjev koji je Naručitelju potrebno uputiti faxom (broj u zaglavlju). U zahtjevu za dokumentaciju molimo navesti sve potrebne podatke i kontakte potencijalnog ponuditelja. ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED VIROVITICA
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POREZNA UPRAVAPODRUČNI URED VIROVITICA Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 6.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POREZNA UPRAVAPODRUČNI URED GOSPIĆ Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED KOPRIVNICA
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POREZNA UPRAVAPODRUČNI URED KOPRIVNICA Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: INA- Industrija nafte, d.d.
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Predmet: OBJAVA POZIVA ZA SLOBODNO NADMETANJE BR. SN-963/141. Naručitelj: INA- Industrija nafte, d.d. Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10002 Zagreb MB: 3586243, OIB: 27759560625 tel. br. +385/91/4972-820 faks: 01/6452-706., e-mail: marica.vorgic@ina.hr 2. Predmet nabave: ELEKTRO MAGNETSKI VENTILI 3. Rok i mjesto isporuke robe: najkraći mogući rok isporuke; Skladište Ivanićko Graberje 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-Nadmetanje, pa tako i ovom, nakon registracije možete pri ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-1005/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: Usluga medicinski programiranog aktivnog odmora(sukladno dokumentaciji za nadmetanje) 3. Mjesto i rok isporuke: lokacije Izvršitelja, 01.10.14.-31.12.14. 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Nakon registracije dobit ćete obavijest da ste registrirani međutim potrebno je da Vas naš administrator odobri u sustavu. Nakon odobrenja (u pravilu nakon n ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-466/14-GR 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: usluge industrijskog pranja, sušenja i održavanja osobne zaštitne i radne odjeće(sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i Tehničkoj specifikaciji) 3. Mjesto i rok isporuke: FCO INA-Industrija nafte d.d., lokacije INA tijekom 12 mjeseci 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Potrebno je prijaviti se za svaku grupu nuđenja posebno.Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Svim slobodnim na ...
Nadmetanje raspisao: INA- Industrija nafte, d.d.
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Predmet: OBJAVA POZIVA ZA  SLOBODNO NADMETANJE BR.  SN-915/14 1. Naručitelj: INA- Industrija nafte, d.d.  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10002 Zagreb MB: 3586243, OIB: 27759560625 tel. br. +385/91/4972-820 faks: 01/6452-706., e-mail: marica.vorgic@ina.hr 2. Predmet nabave: Metalna roba 3.  Rok i mjesto isporuke robe: najkraći mogući rok isporuke; Skladište korisnika 4.   Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi   dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude.  Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na  službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/.  Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e- ...
Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Karlovac
Datum zatvaranja: 7.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0043306 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 23.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA •Poziv za podnošenje ponuda-Usluge ovlaštenog nadzornog inženjera za provedbu projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća" na području Osječko-baranjske županije (Rok za podnošenje ponuda: 23. rujna 2014.godine do 09:00 sati.) http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1439 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Duga Resa
Datum zatvaranja: 25.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Grad Duga Resa objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za izgradnju tribina uz košarkaško igralište uz osnovnu školu “Vladimir Nazor”, E-BAG-13/2014-6. http://dugaresa.hr/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=274&lang=hr ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Dokumentacija za nadmetanje -Instrumenti za ortopediju http://www.obgospic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=61 ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

MINISTARSTVO FINANCIJA Dobava i postava tipskih ploča za usmjeravanje i razdjeljivanje prometa na graničnom prijelazu Gola http://www.mfin.hr/hr/nabava-male-vrijednosti ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
Datum zatvaranja: 24.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.  16.09.2014. SANACIJA OBLOGE TUNELA BREZIK U KM 140+320 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ- Rok za dostavom ponude: 24.09.2014. do 12:00 sati http://hac.hr/javna-nabava/nabava-za-koju-se-ne-primjenuje-zakon-o-javnoj-nabavi ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014