Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 464 343

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 36

1 2 3 4 ... 36 >>

Nadmetanja od 16.07.2014 do 21.07.2014
  21.7.2014.
Izrada elaborata zaštite okoliša Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt
Poziv za dostavu ponuda - računalna oprema
Uvrštena nova dokumentacija - Jednogodišnja nabava pelena za jednokratnu upotrebu
Dobava i montaža klima uređaja - LD Zlatna Greda
Uvrštena nova dokumentacija - Računalna oprema
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija pristupne ceste raskrižju Lovreć
Oglas o prodaji pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda (treća prodaja) - AUTOČULJAK d.o.o., Vukovar
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnog stajališta u ulici Štefanovec
Usluga građevinskog vještačenja za Petrovogorski ulicu
Prodaja pokretnina prikupljanjem pisanih ponuda - SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek
Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kneževi Vinogradi"
Obavijest o raspisanom javnom natječaju za sufinanciranje povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje jamstava za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji
Sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske 2014.


Stranica 1 od 36


1 2 3 4 ... 36 >>
Nadmetanje raspisao: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 25.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Poziv za podnošenje ponude-Izrada elaborata zaštite okoliša Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (Rok za podnošenje ponude: 25.07.2014.godine do 09:00 h) http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1439 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD OSIJEK
Datum zatvaranja: 25.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD OSIJEK Poziv za dostavu ponuda - računalna oprema http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe/Upravni-odjel-za-financije-i-nabavu/Odsjek-za-nabavu/Poziv-za-dostavu-ponuda-racunalna-oprema3   ...
Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi
Gornja Bistra
Datum zatvaranja: 11.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0035553 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Dobava i montaža klima uređaja - LD Zlatna Greda objava: 21.07.2014., otvaranje: 28.07.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu ...
Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U RIJECI,MEDICINSKI FAKULTET
Datum zatvaranja: 11.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0035547 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste na području
Splitsko-dalmatinske županije
Datum zatvaranja: 1.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2013/S 002-0103586 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: AUTOČULJAK d.o.o. u stečaju Vukovar
Datum zatvaranja: 4.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Stečajna upraviteljica stečajnog dužnika AUTOČULJAK d.o.o. u stečaju Vukovar, Kudeljarska 4a OIB 86468568828 objavljujeOGLASo prodaji pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda (treća prodaja)PREDMET PRODAJE:Istaknute cijene su izražene bez PDV-a.Pokretnine od 1 do 19 opterećene su raziučnim pravom u korist Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb i prodaju se kao cjelina i ponuda se mora istaknuti zajednički za sve navedene pokretnine (početna cijena 151.500,00 kn bez PDV-a.Ročište za otvaranje pisanih ponuda zakazuje se za 04. kolovoza 2014. godine u prostorijama javnog bilježnika Bore Arambašića u Vukovaru, I.G.Kovačića 2 u 10,00 sati.Rok za prikupljanje pisanih ponuda je 04. kolovoza 2014. godine do 10,00 sati.PONUDA MORA SADRŽAVATI:1.    naziv tvrtke, MBS i OIB za pravne osobe, ime i prezime, adresu i OIB za fizičke osobe2 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD SLAVONSKI BRODUpravni odjel za gospodarstvoKLASA: 940-01/14-01/274URBROJ: 2178/01-05-14-04Slavonski Brod, 18. srpnja 2014. godineNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Gradonačelnik raspisujeNATJEČAJza prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda,i to za:1. k.č. br. 3556/1 Dvorište u Ulici Matije Gupca Površina:1031 m2 Početna cijena: 1.704.486,56 knupisana u zk.ul. 3001 k.o. Slavonski Brod;Namjena: mješovita namjena (M)Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda.Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima.Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv tvrtke, IBAN, OIB, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, O ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 25.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnog stajališta u ulici Štefanovec 18.07.2014  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 24.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA Usluga građevinskog vještačenja za Petrovogorski ulicu 18.07.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

SLAVONIJA MK d.d. u stečaju, Osijek, Vinkovačka 68,oglašavaPRODAJU POKRETNINAPRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDAPREDMET PRODAJE SU:1.    Šivaći strojevi i ostali strojevi za izradu i šivanje odjevnih predmetam a sve prema popisu od rednog broja 1. do rednog broja 362.2.    Popis predmetnih pokretnina kao i početne cijene pojedinih strojeva izložene su u sjedištu stečajnog dužnika u Osijeku, Vinkovačka 68, a uvid u popis i početne cijene, kao i razgledavanje pokretnina može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 9:00 h do 12:00 h počevši od dana objave ovog oglasa uz prethodni dogovor pozivom na mobitel broj: 098 975 3459.Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se 28.07.2014. god. s početkomu 13:00 sati u uredu javnog bilježnika Dragice Dumančić, Vrt JagodeTruhelke 3, Osijek.UVJETI PRODAJE:-    kao kupci mogu s ...
Nadmetanje raspisao: Općina Kneževi Vinogradi
Datum zatvaranja: 30.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostOBAVIJEST OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTraspisujeJAVNI NATJEČAJza prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kneževi Vinogradi"1) PREDMET NATJEČAJAPredmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Kneževi Vinogradi u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Kneževi Vinogradi Cjelokupni tekst natječaja možete pronaći na web stranici Općine Kneževi Vinogradi: knezevi-vinogradi.hrKLASA: 351-01/14-01/07    URBROJ: 2100/06-01-03/1-14-6    OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIHrvatske Republike 3.31309 Kneževi Vinogradi mail.opcina@knezevi-vinogradi.hr ...
Nadmetanje raspisao: Grada Beli Manastir
Datum zatvaranja: 31.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za neposredno sudjelovanje Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje mjera smanjenja emisije C02 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira" KLASA: 310-34/14-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 15. srpnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira objavljujeOBAVIJESTo raspisanom Javnom natječaju za sufinanciranje povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog ManastiraObavještavaju se zainteresirani građani s prebivalištem na području Grada Belog Manastira da je Grad Beli Manastir raspisao Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje mjera smanjenja emisije C02 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira" (zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stola ...
Nadmetanje raspisao: Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Datum zatvaranja: 4.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

JAVNI POZIVza podnošenje zahtjeva za izdavanje jamstava za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industrijiJavna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, Šibenik objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje jamstva za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, koji se provodi u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i Ministarstvom gospodarstva.Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. NKD 2007 (NN br. 58/2007) i to:•    Proizvodnja prehrambenih proizvoda•    Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih ...
Nadmetanje raspisao: Grad Novska
Datum zatvaranja: 22.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Grad Novska objavljuje sljedeću OBAVIJEST o objavi javnog natječaja za javno prikupljanje prijava fizičkih osoba zasufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske 2014. u suradnji s Fondom za zaštitu okolišai energetsku učinkovitost.Cjeloviti tekst javnog natječaja s pripadajućim prilozima objavljen je na internetskoj stranici Grada Novskewww.novska.hr.Krajnji rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je22. kolovoza 2014.Za sve ostale* informacije u vezi s ovim natječajemzainteresirane osobe mogu se obratitina tel. broj 044/ 691 528e-mail: gospodarstvo@novska.hrili osobno u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,turizam i fondove EU, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014