Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 173

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 38

1 2 3 4 ... 38 >>

Nadmetanja od 25.10.2014 do 30.10.2014
  30.10.2014.
Procurement of supplies (Additional equipment for the production process: 3D control station, Furnace for thermal processing, Forklifts, Testing machine, Crane) Besplatno
Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje Besplatno
Pravni due diligence Besplatno
Osobni automobil
Poziv za dostavu ponuda za Cameru i stereo loomlupu
Poziv za dostavu ponuda za aparat za pasivne vježbe
Podizanje ograde u šumariji Sirač
Javni poslužiteljski certifikat multidomain
Sanacija ravnog krova OŠ Blatine-Škrape u Splitu
Materijal za prikupljanje kondenzata za realizaciju projekta "Prikupljanje i rekuperacija kondenzata u RNR"
Radovi na izmjeni i dopuni prometne signalizacije na autocesti A3, INTERREGIONALNI ČVOR IVANJA REKA I ČVOR OTOK SVIBOVSKI
Radovi na zatvaranju stubišnih vertikala pješačkog nathodnika na PUO ZIR NA AUTOCESTI ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA LIČKI OSIK - SVETI ROK
Edukacija pomoćnika učenicima s teškoćama
Javna prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina Sisak
Žarulje


Stranica 1 od 38


1 2 3 4 ... 38 >>
Nadmetanje raspisao: POD proizvodnja opruga d.o.o.,
Datum zatvaranja: 1.12.2014.

(773) POD proizvodnja opruga d.o.o., Dežanovac 234, 43506 Dežanovac, Croatia, OIB: 03398907795, represented by the director Mr Ivan Ignatovski, intends to award a supply contract and had therefore adopted, in accordance with point 8.4.1 of Annex 01: Procurement procedures for Non-Purchasing Organisations, Rule No 2: Conditions for the Preparation and Implementation of Project of Common National Rules, version: 4.0, approved by Minister of MRDEU, approval date: August 2013, the PROCUREMENT NOTICE Reference number: IUB-10-ROB Contracting Authority/Non-Purchasing Organisation: POD proizvodnja opruga d.o.o., Dežanovac 234, 43506 Dežanovac, Croatia Object of procurement: Procurement of supplies (Additional equipment for the production process: 3D control station, Furnace ...
Nadmetanje raspisao: Grad Donja Stubica
Datum zatvaranja: 12.11.2014.

Klasa: 340-03/14-01/7 Urbroj: 2113/01-04/1-14-9 od 24. X. 2014. (767) Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području grada Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko--zagorske županije br. 4/06, 21/08 i 27/09), gradonačelnik Grada Donja Stubica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje. I. Opći podaci o naručitelju: Naziv: Grad Donja Stubica Sjedište: Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II Matični broj: 02599821 OIB: 31330710032 Telefon: (049) 286-141 Telefaks: (049) 286-112 II. Predmet natječaja: obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslo ...
Nadmetanje raspisao: Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče
Datum zatvaranja: 12.11.2014.

Broj: 1082/14.od 22. X. 2014. (755) Naftni terminali Federacije d.o.o., Ploče (dalje: društvo), na temelju članka 26. st. 1. i 2. al. 3. Izjave o osnivanju društva, čl. 4. Pravilnika o nabavi društva te Zaključka Nadzornog odbora društva od 15. 7. 2014. oglašava POZIV 1. za dostavu ponuda za predmet nabave: pravni due diligence. 2. Ponuda treba sadržavati sljedeće dijelove: podatke o ponuditelju, cijenu ponude u kunama bez PDV-a, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, dokaze sposobnosti ponuditelja, izjave sukladne dokumentaciji za nadmetanje. 3. Dostava ponude: ponudu molimo dostaviti u papirnatom obliku, na hrvatskom jeziku, putem davatelja poštanskih usluga ili neposredno, u zatvorenoj omotnici, najkasnije do naznačenog roka za dostavu našu adresu: NTF d.o.o., Ploče, Neretljanskih gusara b.b., 20340 Ploče Na omot ...
Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 7.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 7.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 7.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD SPLIT
Datum zatvaranja: 10.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 12.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
Datum zatvaranja: 6.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
Datum zatvaranja: 10.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sisačko-moslavačka županija
Datum zatvaranja: 5.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED SISAK
Datum zatvaranja: 10.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatsko narodno kazalište
Datum zatvaranja: 14.11.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014