Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 472 032

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 54

1 2 3 4 ... 54 >>

Nadmetanja od 26.03.2015 do 31.03.2015
  31.3.2015.
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i I ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margareta i Fontička Besplatno
Prodaja pokretnina stečajnog dužnika Vojtek d.o.o. u stečaju Besplatno
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu (kuća Vučetinec) Besplatno
Podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice
Usluge tretiranja herbicidima nepoželjne vegetacije po trafostanicama
Organizacija jednodnevne izvanučioničke nastave
Organizacija jednodnevne izvanučioničke nastave
Prodaja vozila
Ispravak - Papirna konfekcija dokumenti: poziv za dostavu ponuda/opći dio 2) troškovnik/specifikacija
Javni poziv za ponudu ekskurzije 2. i 4. razreda
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina
Prekrivanje pomoćnog objekta Š. Ravna Gora
Nadogradnja postojećeg sustava za sigurnosni nadzor i upravljanje aplikacijskim prometom
Poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave
Zahtjev za prikupljanje ponuda usluge privremenog zapošljavanja radnika


Stranica 1 od 54


1 2 3 4 ... 54 >>
Nadmetanje raspisao: Gradonačelnik Grada Pule
Datum zatvaranja: 22.4.2015.

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95,109/95,21/96,70/97,128/99,57/00,129/00 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (“Službene novine Grada Pule” br. 2/08,14/09 i 05/11) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. ožujka 2015. godine, donosiODLUKUo objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i I ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margareta i FontičkaI.Objavljuje se javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u di ...
Nadmetanje raspisao: VOJTEK d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 17.4.2015.

Na temelju odluke Odbora vjerovnika, stečajni upravitelj u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku pod brojem 13 St-531/13-11 nad stečajnim dužnikom VOJTEK d.o.o. u stečaju Beli Manastir, Bele Bartoka 13 objavljujeOGLASPRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA VOJTEK d.o.o. u stečaju BELI MANASTIR PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA(Treća prodaja)PREDMET PRODAJE:Pokretnine stečajnog dužnika, a koje se sastoje od alati za obradu metala, univerzalni alati za posebne namjene, alati i uređaji za mjerenje, alati za obradu materijala bušenjem, brušenjem, rezanjem i zavarivanjem te strojevi za obradu metala i motorna vozila.UVJETI PRODAJE-    Pokretnine se prodaju skupno prikupljanjem pisanih ponuda i to po početnoj vrijednosti od 866.193,20 kuna uvećano za PDV.-    Kompletan popis pokretnina, kao i uvid u procjenu ovlaštenog sudskog vještaka može se dobiti kod s ...
Nadmetanje raspisao: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKI NAČELNIK
Datum zatvaranja: 8.4.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKI NAČELNIKKLASA:406-01 /14-01 /03 URBROJ:2109/16-01-15-3OBAVIJESTo raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu (kuća Vučetinec)Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, kat. čest. 374, k.o. V Brežni Kotar, u naravi kuća, gospodarska zgrada, dvorište i livada, 2780 m2, zk. ul. 470, u stanju “viđeno-kupljeno".Početna kupoprodajna cijena za navedenu nekretninu iznosi 12.000 Eura protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.Rok za dostavu ponude je do 8. travnja 2015. godine do 12 sati.Cjeloviti tekst Javnog natječaja objavljen je na web stranici www.svetijurajnabregu.hr te oglasnoj ploči OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec.Sve ...
Nadmetanje raspisao: GRAD CRIKVENICA
Datum zatvaranja: 31.5.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
Datum zatvaranja: 7.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OŠ FRANKA LISICE POLAČA
Datum zatvaranja: 1.5.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
Datum zatvaranja: 8.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA PODRUČNI
URED DALMACIJA
Datum zatvaranja: 7.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Daruvarske toplice
Datum zatvaranja: 1.5.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna
Datum zatvaranja: 7.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PULA Upravni odjel za komunalni sustav i
imovinu
Datum zatvaranja: 22.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP DELNICE
Datum zatvaranja: 8.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Datum zatvaranja: 11.5.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: II. Osnovna škola Varaždin
Datum zatvaranja: 8.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja
Datum zatvaranja: 14.4.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015