Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 471 959

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 51

1 2 3 4 ... 51 >>

Nadmetanja od 13.04.2014 do 18.04.2014
  18.4.2014.
Vulkanizerske usluge Besplatno
Pumpe
Poštanske usluge
Ugovor za nabavu tehničkih plinova
Isporuka opreme i materijala, izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ na postrojenjima u Rafineriji nafte Rijeka u sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava za prikupljanje i rekuperaciju kondenzata vodene pare“
Usluga izrade projektne dokumentacije za projekt korištenja obnovljivih izvora energije „Rekonstrukcija kotlovnica u školama Karlovačke županije“
Papir za fotokopiranje, registratori, fascikli, teke i blokovi
Trake za funkcionalnu dijagnostiku
Kupovina motornog benzina,dizelgoriva i loživog ulja
Adaptacija i sanacija zgrade Grada Makarske
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Stražarske i zaštitarske usluge
Rezervni original dijelovi za autobuse marke iveco kapena
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - oracle-usluga održavanja postojećih licenci
Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe onkologije - za radioterapiju
Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


Stranica 1 od 51


1 2 3 4 ... 51 >>
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-  484/14   1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave :   VULKANIZERSKE USLUGE (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Rok isporuke i mjesto isporuke: FCO lokacija Izvršitelja, tijekom   12 mjeseci 4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na adresi:INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor nabave, Služba nabave za Funkcijske usluge. Kontakt osoba:Karmela Vekić, tel. 091 497 2819; e-mail: karmela.vekic@ina.hr uz naznaku «SN- 484/14/KV» s podacima o Ponuditelju: kontakt osobi, adresi, br. tel kao i e-mail adresi na koju se šalje dokumentacija ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 28.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJEBroj SN-404/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: PUMPE (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Mjesto i rok isporuke robe: DDP INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Sektor proizvodnje i razrade polja za JIE, lokacije: Stružec, Popovaća; Šumečani, Ivanić Grad; Molve, Đurđevac, najkasnije do 31.07.2014. 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-bidding, te Svim javnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje možete pristupiti na sljedećoj stranici (https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php). 5. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do: 28.04.2014. do 12 sati. ...
Nadmetanje raspisao: Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

JAVNA NABAVA Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDEu postupku nabave poštanskih usluga http://www.uduvz.hr/index.htm#akt ...
Nadmetanje raspisao: STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Slobodno nadmetanje N-00300-14 STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb                                                                                            raspisuje SLOBODNO NADMETANJE         Za: Ugovor za nabavu tehničkih plinova   1.Naručitelj: STSI I ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 16.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Predmet: POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-296/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10020 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2.     Predmet nabave: Isporuka opreme i materijala, izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ na postrojenjima u Rafineriji nafte Rijeka u sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava za prikupljanje i  rekuperaciju kondenzata vodene pare“ (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3.    Rok i mjesto izvođenja Radova:       Traženi rok izvođenja kompletnih Radova je travanj 2016. god.       Mjesto izvođenja Radova: Lokacija Rafinerije nafte Rijeka        4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku zainteres ...
Nadmetanje raspisao: Karlovačka županija
Datum zatvaranja: 8.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0020310 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatski veterinarski institut
Datum zatvaranja: 12.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0020315 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Uprava za zatvorski
sustav, ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00085 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...
Nadmetanje raspisao: Športski objekti d.o.o. Osijek
Datum zatvaranja: 8.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0020322 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Grad Makarska
Datum zatvaranja: 24.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00086 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...
Nadmetanje raspisao: URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ
ŽUPANIJI
Datum zatvaranja: 18.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 015-0020324 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora  Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje ...
Nadmetanje raspisao: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka
Datum zatvaranja: 8.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 005-0020326 Poziv na nadmetanje – sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine
d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 015-0020327 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora  Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Zagreb
Datum zatvaranja: 13.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 002-0020328 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2014/S 005-0020329 Poziv na nadmetanje – sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014