Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 473 749

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 48

1 2 3 4 ... 48 >>

Nadmetanja od 23.05.2015 do 28.05.2015
  28.5.2015.
Nabava i implementacija IKT rješenja za informatizaciju poslovnih procesa Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Cijevi, cijevni lukovi, redukcije i profili
Nabavka i montaža srednjenaponskog postrojenja sa mjernim poljem u TS 10(20)/0.4 kV Kompas
Usluga korištenja autodizalice 40T
Usluga popravka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme FIAT
Izrada energetskih certifikata zgrada
Instrumenti za anesteziju i reanimaciju
Ostali medicinski nekemijski potrošni materijal
Potrošni materijal za kirurgiju
Potrošni materijal za mjerenje protoka krvi
Mjerni transformatori naponske razine 38 kV
Nabava i postavljanje etažnog regalnog skladišta
Prodaja imovine stečajnog dužnika TISKARA B1 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika GOD d.o.o. stečaju, Đurđenovac
Prodaja nekretnine u K.O. Šibenik


Stranica 1 od 48


1 2 3 4 ... 48 >>
Nadmetanje raspisao: Baker Tilly d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 29.6.2015.

  (349) OBAVIJEST O NABAVI Evidencijski broj nabave: roba 01/2015. Predmet nabave: nabava i implementacija IKT rješenja za informatizaciju poslovnih procesa Podaci o naručitelju: Baker Tilly d.o.o., Ulica grada Vukovara 269G, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 71665824084 Broj telefona: +385 (1) 3012-600 Broj telefaksa: +385 (1) 3094-143 Internet adresa: http://www.bakertilly.hr/ Adresa elektroničke pošte: office@discordia.hr Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima: Ime i prezime: Ana Delić Telefon: +385 (1) 3012-600 Telefaks: +385 (1) 3094-143 Adres ...
Nadmetanje raspisao: HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Datum zatvaranja: 6.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektrojug Dubrovnik
Datum zatvaranja: 3.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 3.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 3.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektroistra Pula
Datum zatvaranja: 1.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 10.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Osijek
Datum zatvaranja: 2.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 8.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TISKARA B1 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE u
stečaju
Datum zatvaranja: 9.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GOD d.o.o. stečaju, Đurđenovac
Datum zatvaranja: 11.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 11.6.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015