Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 601 685

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  21.9.2018.
Izrada i dobava prečistača TEG-a Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje usluga Upravljanja projektom i usluga Pripreme i provedbe javne nabave projekta „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt zgrade šumarije Ćeralije
Radovi na izgradnji šumarije Voćin I. faza
Hrana, piće i sredstva za čišćenje
Servisiranje dizel agregata u pogonima PP HE JUG
Radovi na prespajanju TS na području raspleta Zagreb – sjever
Obnova tehničke podrške za softver IBM Sterling Connect direct, pripadajuće usluge i edukacije
Sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za područje Elektre Slavonski Brod
Prethodno savjetovanje - Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava
Prethodno savjetovanje - Usluga smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva te najma dvorana za održavanje tečaja
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac - Kruščica
Prethodno savjetovanje - Komponente i osjetnici za opsluživanje postojećih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a
Prethodno savjetovanje - Sanacija pješačke staze „brodska recepcija – gornje pristanište Skradinski buk“
Prethodno savjetovanje - Obnova i sanacija uličnog i dvorišnog pročelja na zgradi Trg Marka Marulića 13


Stranica 1 od 71


1 2 3 4 ... 71 >>
Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

NADMETANJE br. PN-092/18-ARVV 1. (a) Naziv: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (b) Sjedište - adresa: 10000 ZAGREB, Veslačka ulica 2-4 * 2 3 4 5(c) Telefonski broj 01/6053-132, broj telefaksa 6053 112 (d) OIB naručitelja 822926885922. (a) Vrsta i opis predmeta: IZRADA I DOBAVA PREČISTAČA TEG-a (Broj predmeta: PN-092/18-ARVV) (b) Ponuditelji su dužni ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno Tehničkoj Specifikaciji3. (a) Elektronička adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: andrew.rezekwilson@psp.hr (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje: Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresiranim ponuditeljima bit će dostavljena e-mailom od 21.9.2018. do roka za dostavu ponuda.4. (a) Rok za dostavu ponude: 1.10.2018. do 12:00 sati (b) Adresa na koju se šalje ...
Nadmetanje raspisao: Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća
sretnih ciglicaSlavonski Brod
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 1.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP d.d.
Datum zatvaranja: 2.10.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD GOSPIĆ
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni hidrometeorološki zavod RH
Datum zatvaranja: 27.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Nacionalni park Krka
Datum zatvaranja: 28.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 26.9.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018