Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 470 764

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 29

1 2 3 4 ... 29 >>

Nadmetanja od 18.04.2014 do 23.04.2014
  23.4.2014.
Stručni nadzor nad sanacijom krova Dječjeg vrtića Travno - područni objekt Božidara Magovca
Koordinator zaštite na radu II za vrijeme sanacije klizišta Dubravkin put
Stručni nadzor nad sanacijom krova dječjeg vrtića Travno područni objekt Kopernikova
Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Baštijanova - Vitezićeva
Digitalizacija osobnika
Postava odbojnih ograda uz županijske i lokalne ceste
Izvođenje radova na probnom iskopavanju na arheološkom nalazištu na lokaciji Sveučilišnog campusa u Osijeku - Zapad
Razvijač i fiksir za radiografske i mamografske filmove
Uvodnice za SG katetere
Potrošni materijal za potrebe Zavoda za dječju kirurgiju i ortopediju i pedijatriju (ventralne vrećice, uže za vježbanje, usb stick za aparat Medicapture, bone star implantat, optička hvataljka)
Prehrambeni proizvodi - dječja hrana
Ginekološki potrošni materijal
Potrošni materijal za utz aparat Aloca Prosound 2
Nabava i ugradnja sustava za dojavu požara u TS Zadar
Preventivni zdravstveni pregledi radnika


Stranica 1 od 29


1 2 3 4 ... 29 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor nad sanacijom krova Dječjeg vrtića Travno - područni objekt Božidara Magovca http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Koordinator zaštite na radu II za vrijeme sanacije klizišta Dubravkin put  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor nad sanacijom krova dječjeg vrtića Travno područni objekt Kopernikova  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 29.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Baštijanova - Vitezićeva  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Datum zatvaranja: 14.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00092 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...
Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske
županije
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00093 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...
Nadmetanje raspisao: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku
Datum zatvaranja: 6.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izvođenje radova na probnom iskopavanju na arheološkomnalazištu na lokaciji Sveučilišnog campusa u Osijeku - Zapad http://www.unios.hr/?g=4&i=160 ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B 119/14 - Otvaranje:  05.05.2014. u 10:00h Razvijač i fiksir za radiografske i mamografske filmove http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B 114/14 - Otvaranje:  05.05.2014. u 10:00h Uvodnice za SG katetere  http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B 110/14 - Otvaranje:  30.04.2014. u 10:00h Potrošni materijal za potrebe Zavoda za dječju kirurgiju i ortopediju i pedijatriju (ventralne vrećice, uže za vježbanje, usb stick za aparat Medicapture, bone star implantat, optička hvataljka) http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 30.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B 106/14 - Otvaranje:  30.04.2014. u 10:00h Prehrambeni proizvodi - dječja hrana  http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B115/14 - Otvaranje:  25.04.2014. u 10:00h Ginekološki potrošni materijal http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Rijeka
Datum zatvaranja: 25.4.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Klinički bolnički centar Rijeka B 117/14 - Otvaranje:  25.04.2014. u 10:00h Potrošni materijal za utz aparat Aloca Prosound 2 http://kbc-rijeka.hr/nabava/ ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Datum objave: 23.04.2014. Rok za dostavu ponuda: 05.05.2014. do 10:00 Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje SplitPredmet nabave: Nabava i ugradnja sustava za dojavu požara u TS Zadar http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/nabava/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.5.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Datum objave: 23.04.2014. Rok za dostavu ponuda: 05.05.2014. do 10:00 Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje SplitPredmet nabave: Preventivni zdravstveni pregledi radnika http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/nabava/bagatelna-nabava ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014