Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 467 714

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 23

1 2 3 4 ... 23 >>

Nadmetanja od 15.08.2014 do 20.08.2014
  20.8.2014.
Uvrštena nova dokumentacija - nabava osnovnih potrepština za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu
Izrada geodetskog elaborata za objekte vodoopskrbe - Lomnica - I. etapa kanalizacijske mreže naselja Kupinečki Kraljevec
Rezervni dijelovi protuprovalnih centrala ADEMCO
Kompresor veliki s pripadajućom opremom
Javna prodaju pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina
Stručni i obračunski nadzor i usluge koordinatora II nad sanacijom dijela krovišta zgrade Županijskog suda u Zadru
Izvođenje radova na obnovi i adaptaciji zgrade Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Dokumentacija za bagatelni postupak nabave opremanje dvorana audio-vizualnom opremom
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije za mrs Legrad i mrs Osijek III; pn-i-511/14-vlb
Komunalne djelatnosti, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
Prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
Prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša
Obavijest o zahtjevima za iskazivanjem interesa za sudjelovanje strateškog partnera u razvoju, projektiranju, inženjeringu, financiranju, izgradnji, upravljanju i održavanju novog hidroenergetskog projekta Kosinj/Senj na načelu Projektiranje-izgr adnja-upravljanje-prenošenje (eng. DBOT, Design-Build-Operate-Transfer) na razdoblje do 30 godina, smještenog u Republici Hrvatskoj (dalje “Projekt”).
Prodaja imovine stečajnog dužnika Bravar-Montaža doo za bravarske, limarske i krovopokrivačke radove u stečaju
Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Brestovac


Stranica 1 od 23


1 2 3 4 ... 23 >>
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITKE I MLADIH
Datum zatvaranja: 30.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2013/S 002-0094631 Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 25.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izrada geodetskog elaborata za objekte vodoopskrbe - Lomnica - I. etapa kanalizacijske mreže naselja Kupinečki Kraljevec 20.08.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749   ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 25.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Rezervni dijelovi protuprovalnih centrala ADEMCO 20.08.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 26.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Komprsor veliki s pripadajućom opremom 20.08.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED VARAŽDIN
Datum zatvaranja: 29.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POREZNA UPRAVAPODRUČNI URED VARAŽDIN Javna prodaju pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Datum zatvaranja: 26.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Stručni i obračunski nadzor i usluge koordinatora II nad sanacijom dijela krovišta zgrade Županijskog suda u Zadru http://www.mprh.hr/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku
Datum zatvaranja: 3.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izvođenje radova na obnovi i adaptaciji zgrade RektorataSveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/?g=4&i=160 ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA
Datum zatvaranja: 29.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

MINISTARSTVO FINANCIJA Dokumentacija za bagatelni postupak nabave opremanje dvorana audio-vizualnom opremom http://www.mfin.hr/hr/nabava-male-vrijednosti ...
Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 11.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/ 0BP-00340 Obavijest o bagatelnoj nabavi Naručitelj ...
Nadmetanje raspisao: Općina Vladislavci
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

2014/S 01K-0039508   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA   Odjeljak I: Davatelj koncesije I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) ...
Nadmetanje raspisao: HŽ CARGO
Datum zatvaranja: 26.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HŽ CARGO, 10000 Zagreb, Trg kralja Tomislava 11/I Raspisuje NATJEČAJ  za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora PREDMET NATJEČAJA 1. Kolodvor Split Predgrađe - robno skladište, Kopilica 27, k.c. 13473/27, k.č. 1 3473/28 i k.č.13473/29 k.o. Split 1) Zatvoreni skladišni prostor površine 440 m2..„ početni iznos zakupnine iznosi 22,95 Kn/m2 mjesečno (3,00 eur mjesečno prodajni tečaj HNB) 2) Zatvoreni skladišni prostor površine 38 m2...... početni iznos zakupnine iznosi 27,54 Kn/m2 mjesečno (3,60 eur mjesečno prodajni tečaj HNB) 3) Zatvoreni skladišni prostor površine 15m2........................ početni iznos zakupnine iznosi 27,54 Kn/m2- mjesečno ( 3,60 eur mjesečno prodajni tečaj HNB) 4) Uredski prostor površine 20 m2.............................................početni iznos zakupnine iznosi 45,90 Kn/m2 mjesečno (6,00 eur mjesečno prodajni tečaj HNB) ...
Nadmetanje raspisao: ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Datum zatvaranja: 3.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Temeljem članka 32. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 02/14) i Odlukom Vlade ŽZH broj: 01-737-4/14-94, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo), objavljuje: JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša 1. Predmet poziva Predmet ovog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 240.180,00 KM. Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program: 1. Sufinanciranje ...
Nadmetanje raspisao: HEP
Datum zatvaranja: 18.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HEP Obavijest o zahtjevima za iskazivanjem interesa za sudjelovanje strateškog partnera u razvoju, projektiranju, inženjeringu, financiranju, izgradnji, upravljanju i održavanju novog hidroenergetskog projekta Kosinj/Senj na načelu Projektiranje-izgr adnja-upravljanje-prenošenje (eng. DBOT, Design-Build-Operate-Transfer) na razdoblje do 30 godina, smještenog u Republici Hrvatskoj (dalje “Projekt”). Projekt treba biti usklađen s važećim društvenim i okolišnim zahtjevima i obvezama koje Hrvatska ima prema primjenjivim zakonima Europske unije. Ponuditelj koji ponudi ekonomski najpovoljniju okvirnu Ponudu za Projekt bit će odabran od strane Hrvatske elektroprivrede d.d. (dalje HEP) kao strateški partner da zajednički s HEP-om realizira Projekt kroz dvije faze: a) Faza 1 uključuje osnivanje JV društva (eng. Joint Venture) između HEP-a i strateškog partnera koje će provesti detaljnu studiju izvodljivosti Projekta, te zatražiti i pribaviti potr ...
Nadmetanje raspisao: Bravar-Montaža d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Temeljem rješenja 14 St-76/14-31 Trgovačkog suda u Osijeku od 2. srpnja 2014. godine u predmetu 14 St-76/14 Bravar-Montaža doo za bravarske, limarske i krovopokrivačke radove u stečaju Strizivojna, Kralja Tomislava 58 OIB 85867549980 objavljuje se OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET PRODAJE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog Suda u Đakovu u zk.ul.br. 578 k.o. Budrovci označena kao kč.br. 1141/2 u naravi oranica Ćipluk, površine 7890 m2 Početna procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 809.514,00 kn. NAČIN I VRIJEME PRODAJE Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Pregledavanje pokretnina se može dogovoriti sa stečajnim upraviteljem na telefon 098 269 569. Prodaja se vrši po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što znači da nema naknadnih reklamacija. Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu : „Marko Tominac, V. Nazora 3, ...
Nadmetanje raspisao: Općina Brestovac
Datum zatvaranja: 20.10.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJUZA SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU OPĆINE BRESTOVAC Općina Brestovac u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje projekata „Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Brestovac11. Predmet Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Općine Brestovac i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima će se sufinancirati provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti -zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja Ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) te izrada energetskog pregleda i energetskog ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014