Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 466 675

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 37

1 2 3 4 ... 37 >>

Nadmetanja od 17.07.2014 do 22.07.2014
  22.7.2014.
Prodaja imovine stečajnog dužnika CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju Besplatno
Poziv na nadmetanje - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Pomer i Banjole Besplatno
Aparat za varenje
Usluge izrade projektne dokumentacije sanacije poslovne zgrade ulica Š.Petefija 2, Bilje
Usluga sanacije poda i zidova u praonici vozila RJ Šumatrans Osijek
Izrada arhitektonskog i geodetskog projekta radi legalizacije građevina
Radovi na uređenju terasa Dječjeg vrtića Sunčana
Izrada i dostava natpisnih ploča u obliku naljepnica za označavanje graničnih prijelaza prema Republici Mađarskoj
Poziv za dostavu ponude izgradnja potpornog zida Kopito 2014
Alat za mehaničare - garnitura u kolicima
GNSS sustav, ručni GPS uređaji i digitalni nivelir
Rezervni dijelovi za klizne ventile TAPCO
Nabava potrošnog materijala za čišćenje za potrebe HZMO-a u Zagrebu
Nabava radova na rashladnom sustavu u poslovnom objektu HZMO-a, Područne službe u Zagrebu, Tvrtkova 5 – III. faza
Prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina Koprivnica


Stranica 1 od 37


1 2 3 4 ... 37 >>
Nadmetanje raspisao: CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i
uvoz izvoz, u stečaju
Datum zatvaranja: 9.9.2014.

Trgovački sud u Osijeku, po sucu mr. sc. Tihomiru Kovačeviću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom: CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju, Našice, Šipovac bb, MBS 050002716, OIB 77575450218, dana 3. srpnja 2014. godine, zaključio je 1. Određuje se četvrta prodaja imovine u stečajnom postupku u vlasništvu stečajnog dužnika CRONAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz izvoz, u stečaju, Našice, Šipovac bb, MBS 050002716, OIB 77575450218, i to: - zk.ul. 4908 k.o. Našice, označene kao kč.br. 1871/4 u naravi oranica Šipovac, površine 20740 m2 i - zk.ul. 3536 k.o. Našice, označene kao kč.br. 1882/5 u naravi 5 zgrada, ekonomsko dvorište u gradu, površine 3733 m2 nekretnine se prodaju kao cjelina po početnoj cijeni od 4.275.432,00 kn. 2. Navedena imovina prodavat će se usmenom javnom dražbom a ročište za prodaju održat će se dana 9. rujna 20 ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, Zagreb
Datum zatvaranja: 21.8.2014.

Klasa: 325-04/10-03/133 Urbroj: 374-1-15-14-242 od 17. VII. 2014. (534) POZIV NA NADMETANJE Republika Hrvatska Hrvatske vode Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 Zajam 7640/HR HV-NCB-MD-W-2 Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Pomer i Banjole Sustav odvodnje Medulin I 2014/4 Nabava radova – Nacionalni natječaj (NCB) 1. Ovaj poziv za podnošenje ponuda slijedi Opću obavijest o nabavi za ovaj Projekt objavljen u United Nations Development Business broj 760/09 od 16. listopada 2009. i online verziji od 23. rujna 2009. 2. Republika Hrvatska dobila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za troškove projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 – zajam 7640/HR s namjerom da se dio sredstava zajma koristi za plaćanja na temelju sljedećeg ugovora: HV-NCB-MD-W-2 Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Pomer i Banjole I 2014/4, Nabava radova – Nacionalni n ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Aparat za varenje objava: 22.07.2014., otvaranje: 28.07.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 11.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Usluge izrade projektne dokumentacije sanacije poslovne zgrade ulica Š.Petefija 2, Bilje objava: 22.07.2014., otvaranje: 11.08.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 11.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Usluga sanacije poda i zidova u praonici vozila RJ Šumatrans Osijek objava: 22.07.2014., otvaranje: 11.08.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske šume d.o.o.
Datum zatvaranja: 31.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Bagatelna nabavaNaziv: Izrada arhitektonskog i geodetskog projekta radi legalizacije građevinaobjava: 22.07.2014., otvaranje: 31.07.2014.Hrvatske šume d.o.o.Služba za javnu nabavu http://javna-nabava.hrsume.hr/bagatelna.asp ...
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 25.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Radovi na uređenju terasa Dječjeg vrtića Sunčana 22.07.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

MINISTARSTVO FINANCIJA Izrada i dostava natpisnih ploča u obliku naljepnica za označavanje graničnih prijelaza prema Republici Mađarskoj http://www.mfin.hr/hr/nabava-male-vrijednosti ...
Nadmetanje raspisao: GRAD HVAR
Datum zatvaranja: 28.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

GRAD HVAR Poziv za dostavu ponude izgradnja potpornog zida Kopito 2014 http://www.hvar.hr/portal/?page_id=60 ...
Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine
d.o.o.,
Datum zatvaranja: 30.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., 22.07.2014. Alat za mehaničare - garnitura u kolicima - rok za dostavu ponuda: 30.07.2014. 10:00 http://hac-onc.hr/hr/javna-nabava/bagatelna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 29.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-815/14 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2. Predmet nabave: GNSS sustav, ručni GPS uređaji i digitalni nivelir      (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije)Moguće je ponudit samo dio traženih stavaka. Naručitelj zadržava pravo odabira po stavkama. 3. Mjesto i rok isporuke: FCO INA-Industrija nafte d.d., Šubićeva 29, Zagreb, jednokratna isporuka. 4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Potrebno je prijaviti se za svaku grupu nuđenja posebno.Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na ...
Nadmetanje raspisao: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb
Datum zatvaranja: 13.8.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE Broj SN-770/14/VJ 1. Naručitelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca br. 10, 10002 Zagreb, p.p.555 Matični broj 3586243, OIB broj:27759560625 2.   Predmet nabave: Rezervni dijelovi za klizne ventile TAPCO       (sve prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije) 3. Rok isporuke i mjesto isporuke: jednokratno, Rafinerija nafte Rijeka, Urinj bb, Kostrena       4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-Nadmetanje na kojoj se nalazi  dokumentacija za nadmetanje te putem koje se dostavljaju ponude. Za korištenje aplikacije e-Nadmetanje Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku https://ina.eeebid.com/. Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode put ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Datum zatvaranja: 31.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Nabava potrošnog materijala za čišćenje za potrebe HZMO-a u ZagrebuDatum objave: 22. srpnja 2014. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=2772 ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Datum zatvaranja: 31.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Nabava radova na rashladnom sustavu u poslovnom objektu HZMO-a, Područne službe u Zagrebu, Tvrtkova 5 – III. faza. Datum objave: 22. srpnja 2014. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=2772 ...
Nadmetanje raspisao: POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED KOPRIVNICA
Datum zatvaranja: 24.7.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED KOPRIVNICA   Prodaja pokretnina popisanih od ovršenika temeljem rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Javna-prodaja-pokretnina.aspx ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014