Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 474 393

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 49

1 2 3 4 ... 49 >>

Nadmetanja od 26.07.2015 do 31.07.2015
  31.7.2015.
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Bukovlje Besplatno
Prodaja motornog vozila Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi
Uvrštena nova dokumentacija - Gorivo
Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka transporta promotivnih materijala na sajam NEVA 2015, 22. – 25. 09.2015. St. Petersburg, Rusija
Brušenje i lakiranje parketa u uredima upravne zgrade rijeka
Formiranje mjernih mjesta INA-e U TS KRASICA
Prodaja pokretnina stečajnog dužnika SLOGA IMK d.d.
Prodaja nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika D. I. SEKULIĆ d.o.o.
Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Oriovac
Prodaja nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika NOVOGRADNJA d.d. u stečaju iz Slavonskog Broda
Uvrštena nova dokumentacija - Održavanje informatičke opreme
Uvrštena nova dokumentacija - Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Novigradu-Cittanova
Upit za ponudu za Servis vatrogasnih aparata , EBN 8328
Upit za ponudu za Gradjevinski materijal , EBN 8323


Stranica 1 od 49


1 2 3 4 ... 49 >>
Nadmetanje raspisao: Općinski načelnik Općine Bukovlje
Datum zatvaranja: 7.8.2015.

Na temelju cianKa 3y i. zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., ’ 22/00., 73/00., 129/00., 114/0.1, 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), i članka 40e. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije br. 11/01,04/06,05/07,11/09 i 08/13), općinski načelnik Općine Bukovlje dana 31. srpnja 2015. godine, objavljujeJAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bukovlje1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina, i to: ...
Nadmetanje raspisao: Stečajni upravitelj stečajnog dužnika obrt LEON
ART
Datum zatvaranja: 20.8.2015.

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika obrt LEON ART, vi. Dejan Petošić u stečaju, Požega, Arslanovci 4, OIB 76060495976, objavljuje1. OGLAS o prodaji motornog vozilaI. PREDMET PRODAJE I PRODAJNA CIJENA R. br. ...
Nadmetanje raspisao: DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR DOO
Datum zatvaranja: 8.9.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova
Datum zatvaranja: 8.9.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Datum zatvaranja: 7.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 4.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 14.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SLOGA IMK d.d. u stečaju, Požega
Datum zatvaranja: 20.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: D. I. SEKULIĆ d.o.o. u stečaju iz Nove Gradiške
Datum zatvaranja: 26.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Oriovac
Datum zatvaranja: 31.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NOVOGRADNJA d.d. u stečaju iz Slavonskog Broda
Datum zatvaranja: 26.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 9.9.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD NOVIGRAD
Datum zatvaranja: 9.9.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Pružne građevine d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Pružne građevine d.o.o.
Datum zatvaranja: 7.8.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2015