Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 496 998

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 45

1 2 3 4 ... 45 >>

Nadmetanja od 18.02.2017 do 23.02.2017
  23.2.2017.
Obavljanje komunalne djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području grada Vrlike. Besplatno
Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge građevinskih i obrtničkih radova uličnog pročelja Rooseveltov trg 3
Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i aparata BBraun
Zamjena uređaja za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda (broj predmeta: pn-013/17-md)
Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnih i protupožarnih sustava
Redovito održavanje osobnog i teretnog dizala, prema znr
Srednjenaonski sklopni moduli - mjerno polje
Prethodno savjetovanje - Usluga ustupanja radnika putem agencije
Bonovi za mobilne telefone
Izmjena stolarije na zgradi šumarije Krasno
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište, Robni terminali Žitnjak
Mjerni instrument za antenske sustave radijskih veza; PN-STU-084-17-LR
Obilježavanje trasa i koridora cjevovoda u Regijama Službe transporta plina; PN-T-031,068,069,078,082-17-LR
Uredski materijal
Antikorozivna zaštita objekata za transport i isporuku plina za regije: ZAPADNA, SJEVERNA, JUŽNA, SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA


Stranica 1 od 45


1 2 3 4 ... 45 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Vrlika
Datum zatvaranja: 8.3.2017.

Klasa: 363-03/17-01/04 Urbroj: 2175-06/01-03-17-02 od 21. II. 2017.    (71) Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članaka 5. i 6. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 04/09 i 01/12), članka 61. Statuta Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika br. 3/09 i 3/13), članka 18. Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području grada Vrlike (Službeni glasnik Grada Vrlike br. 1/11), u vezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Datum zatvaranja: 16.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Datum zatvaranja: 8.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 13.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra Koprivnica
Datum zatvaranja: 1.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP ELEKTRA d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.2.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka
Datum zatvaranja: 28.2.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 3.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 2.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 16.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.3.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017