Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 460 579

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 35

1 2 3 4 ... 35 >>

Nadmetanja od 17.12.2014 do 22.12.2014
  22.12.2014.
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska Besplatno
Obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Garčin Besplatno
Hortikulturno uređenje groblja Sv. Kata u Klisu
Klima uređaj za potrebe Probacijskog ureda u Zadru
Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje - prsluci za spašavanje
Izrada geodetskog elaborata za objekte Vodoopskrbe za kolektor Kraljevec II - odvodnja
Nabava radne odjeće
Rušenje stare i postava nove ograde sa pripadajućim radovima kod Župne kuće u Oborovu
Istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena "Pod Peca I" radi davanja koncesije za eksploataciju u Zagrebačkoj županiji, na području grada Sveti Ivan Zelina
Koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Skrad
Obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od dvije godine
Ugradnja linijskih odvodnika prenapona na DV 110 kV Ponikve - Ston
Usluge oglašavanja ePošte na internetu
Uvrštena nova dokumentacija - Organizacija putovanja u okviru projekta - IPA2007/HR/16IPO/001-040701/SER/6
Radovi regulacije rijeke Prače


Stranica 1 od 35


1 2 3 4 ... 35 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA MALINSKA
Datum zatvaranja: 17.2.2015.

OPĆINA MALINSKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska INVESTITOR IRASPISIVAČ: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmar- čića 22, OIB 36462926568, kojeg zastupa načelnik, Robert Anton Kraljić. tel. +385 (0) 51 750 501 fax. +385(0)51 750 510 e-mail info@malinska.hr web http://www.malinska.hr/ ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh tel. +385 (0) 51 585 829 fax. +385 (0) 51 585 829 tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić - izvršna tajnica e-mail ...
Nadmetanje raspisao: Općina Garčin
Datum zatvaranja: 15.1.2015.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 18/03) i članka 47. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 9/09 i 5/13), načelnik Općine Garčin objavljuje NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Garčin 1. Naručitelj; Općina Garčin, Sjedište: Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin Telefon: (035)422-442; Telefax: (035)423930 E-mail: garcin.opcina@gmail.com Matični broj: 2604051; OIB: 71476380427 2. Naziv djelatnosti: Održavanje javne rasvjete na području Općine Garčin. 3. Rok ...
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KLIS
Datum zatvaranja: 8.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Datum zatvaranja: 29.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 30.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 15.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA RUGVICA
Datum zatvaranja: 29.12.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Datum zatvaranja: 26.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Skrad
Datum zatvaranja: 19.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Omišalj
Datum zatvaranja: 22.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 7.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Bosna i Hercegovina
Datum zatvaranja: 22.1.2015.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014