Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 464 457

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 32

1 2 3 4 ... 32 >>

Nadmetanja od 10.09.2014 do 15.09.2014
  15.9.2014.
Održavanje javne rasvjete na području Općine Rakovica Besplatno
Izgradnja prometnice produžetka ulice Karla Zahradnika
Stručni nadzor nad obnovom krova zgrade, Jabukovac 5
Stručni geodetski nadzor izgradnje produžetka ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom
Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete produžetka ulice Karela Zahradnika
Uređenje instalacija slabe struje u IX. gimnaziji
Izgradnja javne rasvjete produžetka ulice Karela Zahradnika
Sanacija krova iznad sportske dvorane u Osnovnoj školi Bukovac
Uređenje instalacija protupanične rasvjete i vatrodojavne u Graditeljskoj tehničkoj školi
Stručni nadzor izgradnje produžetka Ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom
Laboratorijski aparati i uređaji
Stručni nadzor nad izvođenjem-građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova u Osnovnim školama
Sanacija elektroinstalacija objekta garaže 3 i 4 u Radničkoj cesti 82
Izgradnja komunalne infrastrukture produžetka Ulice Karela Zahradnika
Prodaja imovine stečajnog dužnika MIO Metalska industrija d.d. u stečaju, Osijek


Stranica 1 od 32


1 2 3 4 ... 32 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA RAKOVICA
Datum zatvaranja: 26.9.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RAKOVICA Općinski načelnik KLASA: 310-02/14-01/03 URBROJ: 2133/16-14-2 Rakovica, 12. rujna 2014. Na osnovi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,38/09,79/09,153/09 - Zakon o vodama, 49/11,90/11 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) te članka 3. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti (Službeni glasnik Općine Rakovica 04/14, a u skladu s člankom 39. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 21/09,12/12,07/13,17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst), načelnik Općine Rakovica dana 12.9.2014. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica 1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje radova na održavanju j ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izgradnja prometnice produžetka ulice Karla Zahradnika 15.09.2014  http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor nad obnovom krova zgrade, Jabukovac 5 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 17.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni geodetski nadzor izgradnje produžetka ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete produžetka ulice Karela Zahradnika 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Uređenje instalacija slabe struje u IX. gimnaziji 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izgradnja javne rasvjete produžetka ulice Karela Zahradnika 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Sanacija krova iznad sportske dvorane u Osnovnoj školi Bukovac 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Uređenje instalacija protupanične rasvjete i vatrodojavne u Graditeljskoj tehničkoj školi  15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 17.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor izgradnje produžetka Ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Laboratorijski aparati i uređaji 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Stručni nadzor nad izvođenjem-građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova u Osnovnim školama 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 19.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Sanacija elektroinstalacija objekta garaže 3 i 4 u Radničkoj cesti 82 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

 GRAD ZAGREB BAGATELNA NABAVA Izgradnja komunalne infrastrukture produžetka Ulice Karela Zahradnika 15.09.2014 http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=23749 ...
Nadmetanje raspisao: MIO Metalska industrija d.d. u stečaju, Osijek
Datum zatvaranja: 30.9.2014.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Na temelju zaključka Trgovačkog suda u Osijeku 13 St-641/11-153 od 22. svibnja 2014. godine u stečajnom postupku nad dužnikom MIO Metalska industrija d.d. u stečaju, Osijek, Vukovarska 219 a, MBS 030008027, OIB 95914381631, stečajna upraviteljica oglašava PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA PETA JAVNA DRAŽBA I Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika MIO Metalska industrija d.d. u stečaju, Osijek, Vukovarska 219 a, MBS 030008027, OIB 95914381631, i to: 1. Upisanih u zk.ul. 16831 k.o. Osijek kčbr. 10145/1 u naravi ljevaonica i ekonomsko dvorište, Ulica Vukovarska površine 4861 m2, etažno vlasništvo s neodređenim dijelovima a) poduložak 1, Etaža 0/0 Poslovni prostor I obojan plavom bojom koji se sastoji od sljedećih prostorija: ljevaonica sa 1110,20 m2, garderobe sa 20,66 m2, hodnika sa 4,04 m2, kupaonica sa 8,76 m2, hodn ...


Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2014