Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 791 770

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  6.6.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. grupa xv usluga čišćenja prostorija tjo Lučko i np Lučko, Demerje, Donja Zdenčina, Jastrebarsko, Karlovac i Bregana
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Servis i umjeravanje automatskih analizatora zraka Horiba Chromatotec
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluga Stručni nadzor gradnje i usluga koordinatora zaštite na radu
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade DZ PGŽ u Opatiji, na lokaciji Nova cesta 97
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade doma zdravlja PGŽ-a u Delnicama za potrebe Doma za starije osobe Delnice
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge održavanja POS uređaja i platne aplikacije
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izrada projektne dokumentacije za uređenje četiri lokacije na području Grada Osijeka
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga stručnog nadzora i kontrole kvalitete radova zamjene 6 mostova i 1 propusta
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu II nad sanacijom zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin
Uvrštena nova dokumentacija - Revizija i tehnički stručni nadzor Projekta - Uspostava Centra dijeljenih usluga
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Održavanje RTG opreme
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge održavanja sustava HRPRO
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga organizacije studijskih putovanja
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade doma zdravlja PGŽ-a u Delnicama za potrebe Doma za starije osobe Delnice
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga Microsoft Premier podrške


Stranica 1 od 29


1 2 3 4 ... 29 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Privreda d.o.o.Petrinja
Datum zatvaranja: 15.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 26.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP - Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Osijek
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Varaždin
Datum zatvaranja: 12.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG
DRUŠTVA
Datum zatvaranja: 9.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP - Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Koprivničko-križevačka županija
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni zavod za statistiku
Datum zatvaranja: 14.6.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023