Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 637 439

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  25.3.2019.
Prethodno savjetovanje - Nabava parkirnih automata putem financijskog leasinga
Prethodno savjetovanje - Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Kneginec Gornji
Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova na uređenju KC Eurodom – dovršenje zgrade prema glavnom projektu
Prethodno savjetovanje - sanacija i opremanje ceste za Vojak te prilagodba prilaza kuli na Vojaku za osobe sa smanjenom pokretljivošću
Prethodno savjetovanje - obnova i sanacija uličnog i dvorišnog pročelja na zgradi Šenoina ulica 14 i Šenoina ulica 14/1
Prethodno savjetovanje - zamjena dotrajale opreme u plinskoj kotlovnici i radijatorske armature u PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKOJ ŠKOLI
Prethodno savjetovanje - Izvođenje građevinskih radova - rekonstrukcije, prenamjene i dogradnje dnevne bolnice - odjela za psihijatriju
Prethodno savjetovanje - usluge prijevoza i ugradnje kamena na Izgradnji G.S. šumskih prometnica
Prethodno savjetovanje - Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja, te dijela kosog krova zgrade, Šenoina ulica 7
Prethodno savjetovanje - Sanacija uličnih, dvorišnih i zabatnih pročelja te krova na zgradi, Berislavićeva ulica 20
Prethodno savjetovanje - radovi na izgradnji i opremanju sportsko-rekreativnih sadržaja u objektu "AKTIVNOSTI U ZONI RIJEKE SAVE"
Prethodno savjetovanje - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik
Nabava profesionalne ugostiteljske opreme za potrebe opremanja restorana u poslovnom kompleksu u sjedištu HEP-a d.d.
Poziv za dostavu ponude EBN 20043, Beton- kolodvor Split Predgrađe
Poziv za dostavu ponude EBN 20049, Izrada izvješća i pregled ispravnosti dizala D1 i D2


Stranica 2 od 86


<< 1 2 3 4 5 ... 86 >>
Nadmetanje raspisao: OBALA I LUČICE d.o.o.
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Datum zatvaranja: 5.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Osijek
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Park prirode Učka
Datum zatvaranja: 2.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA
HRVATSKIH VETERANA
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA MEDULIN
Datum zatvaranja: 3.4.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.3.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.
Datum zatvaranja: 26.3.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.
Datum zatvaranja: 28.3.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019