Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 765

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  10.7.2020.
Javna dražba za prodaju većeg poslovno - proizvodnog kompleksa u Pazinu
Prodaja imovine stečajnog dužnika BRODOLIČILAC d.o.o. u stečaju
Prodaja nekretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza ALGOR d.o.o.
Prodaja vozila stečajnog dužnika ANTIKOR d.o.o. u stečaju
  9.7.2020.
Prodaja imovine stečajnog dužnika Stečajna masa iza Zanatska štedno-kreditna zadruga Virovitica s.p.o. u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju
Prodaja poslovnog udjela u vlasništvu stečajnog dužnika STANOING-NEKRETNINE d.o.o. u stečaju, Varaždin
Prodaja vozila stečajnog dužnika IZI-COMMERCE d.o.o. "u stečaju"
Prodaja vozila stečajnog dužnika CALLIDITAS d.o.o.
Prodaja vozila stečajnog dužnika Stečajna masa iza AVIS AQUARIA d.o.o.
Prodaja zaliha trgovačke robe za ugostiteljstvo stečajnog dužnika LAPINS COOL d.o.o.


Stranica 2 od 2


<< 1 2
Nadmetanje raspisao: Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
Datum zatvaranja: 13.8.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: BRODOLIČILAC d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 22.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza ALGOR d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ANTIKOR d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 22.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza Zanatska štedno-kreditna zadruga
Virovitica s.p.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 27.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 17.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: STANOING-NEKRETNINE d.o.o. u stečaju, Varaždin
Datum zatvaranja: 27.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: IZI-COMMERCE d.o.o. "u stečaju"
Datum zatvaranja: 27.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CALLIDITAS d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza AVIS AQUARIA d.o.o.
Datum zatvaranja: 22.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LAPINS COOL d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.7.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020