Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 782 949

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  28.3.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Parku Vraniczany
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica od km 54+360 do km 60+900 desno i lijevo
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava i ugradnja svjetlovodne optičke (EKI) mreže
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Elektro radovi u toplinskim stanicama
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja novog mosta i prilaza mostu Pisak - Đurđanci - dionica II sa novim mostom u dužini od 0,177 km na LC 44133
Poziv na dostavu ponuda za dobavu i ugradnju betonskih klupa
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica od km 28+500 do km 34+500 desno
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava radova na cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Ilica 25 – Ilica 27 – Gundulićeva ulica 2, Zagreb
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Uvrštena nova dokumentacija - Redovito održavanje i zaštita državnih cesta za razdoblje od 4 godine
Uvrštena nova dokumentacija - Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Interventni poslovi i poslovi uređenja priključno mjernih ormara
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Vodoistražni radovi na aktivnim kaptažama
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Monitoring utjecaja autoceste A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica granica Mađarske - Beli Manastir na površinske i podzemne vode vodocrpilišta livade
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na izmještanju magistralnog vodovoda izvan obuhvata retencije Ogulin
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica od km 67+400 do km 73+900 desno i lijevo


Stranica 3 od 30


<< 1 2 3 4 5 6 ... 30 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD OROSLAVJE
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SMART ISLAND KRK DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE I USLUGE
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Toplinarstvo d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA OMIŠALJ
Datum zatvaranja: 6.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODNE USLUGE d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 31.3.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.4.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023