Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 905

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  17.1.2020.
Uvrštena nova dokumentacija - Zamjena sustava pomoćnog AC napajanja u TS Vrboran
Uvrštena nova dokumentacija - Uređenje Spomen područja "Barutana 1991" u Bjelovaru
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava rekonstrukcije i uređenja dijela 5. i 6. kata uz zamjenu instalacija poslovne građevine FINE u Ulici grada Vukovara 70, Zagreb
Uvrštena nova dokumentacija - Uređenje Spomen područja "Barutana 1991" u Bjelovaru
Uvrštena nova dokumentacija - Zamjena sustava pomoćnog AC napajanja u TS Vrboran
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja parkirališta na spoju Jadranske i Plominske ulice u Rapcu sa odvodnjom oborinskih voda
Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija krovova krila A Kaznionice u Lepoglavi
Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova adaptacije terapijsko –rekreacijskog bazena i pratećih prostora (nastavak radova)
Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija revizionih okana na dionicama pod koncesijom Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz
Uvrštena nova dokumentacija - Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u okviru EU projekta poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija - Novigrad Istarski
Uvrštena nova dokumentacija - Dobava srednjonaponske opreme sa radovima za preuređenje TS 20(0,4) kV Pilana Klana (SN dio)
Uvrštena nova dokumentacija - Proširenje službenog prolaza u km 25+600 (uz nadvožnjak Buzin), autocesta a3, dionica Lučko - Buzin
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja ceste Starovalpovački put
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku – čvor Rokići, dužine cca 2,5 km


Stranica 4 od 23


<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 23 >>
Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD BJELOVAR
Datum zatvaranja: 20.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Financijska agencija
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD BJELOVAR
Datum zatvaranja: 20.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD LABIN
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ministarstvo pravosuđa
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Daruvarske toplice
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plovput d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 20.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda
Datum zatvaranja: 28.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VALPOVO
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 24.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020