Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 552

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  24.1.2020.
Izvođenje elektromontažnih radova za dobavu i ugradnju agregata (DEA) i UPS-a na više lokacija u Poreču
Razni građevinski radovi
Građevinski radovi, instalacije, pasivna i aktivna komunikacijska oprema
Radovi na sanaciji tribina nogometnog igrališta u Bujama
Javno nadmetanje broj 2020 04 - prodaja drvnih sortimenata
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Dugopolje
Potpore za turistička događanja u 2020. g.
Prodaja osobnog automobila
Davanje u zakup poslovnog prostora Čakovec
Financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za 2020. godinu
Prikupljanje pisanih ponuda za davanje u podzakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine kuglana "Grmoščica"
Nabava softvera za izradu probnog otiska s pripadajućim hardverom
Nabava softvera za automatizaciju procesa u grafičkoj pripremi
Nabava softvera za grafičku pripremu s pripadajućim hardverom
Nabava glodalice, tokarilice i električnog alata potrebnih za početnu fazu prilagodbe razvijenog proizvoda (naprednog višenamjenskog 3D printera) zahtjevima tržišta


Stranica 4 od 107


<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 107 >>
Nadmetanje raspisao: Plava laguna d.d.
Datum zatvaranja: 3.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plava laguna d.d.
Datum zatvaranja: 31.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plava laguna d.d.
Datum zatvaranja: 31.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Buje-Buie
Datum zatvaranja: 29.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME D.O.O.
Datum zatvaranja: 31.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA DUGOPOLJE
Datum zatvaranja: 8.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA
Datum zatvaranja: 14.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Koprivnica
Datum zatvaranja: 10.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: BIOINSTITUT d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.1.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Šenkovec
Datum zatvaranja: 16.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Kuglački športski klub "Grmoščica"
Datum zatvaranja: 1.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Rotoplast d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Rotoplast d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Rotoplast d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Zlarin strojevi j.d.o.o.
Datum zatvaranja: 10.2.2020.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020