Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 059

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  11.12.2019.
Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri Besplatno
Prethodno savjetovanje - Uspostava i uređenje poučne staze "Sotinska ada"
Prethodno savjetovanje - Radovi na zvučnoj izolaciji vodovodne i kanalske armature
Prethodno savjetovanje - Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja i krova višestambene zgrade, Trg Marka Marulića 3
Prethodno savjetovanje - Obnova uličnog, dvorišnog i zabatnog pročelja te kolnog prolaza zgrade prilaz Gjure Deželića 29
Nabava betonskog kučišta sa temeljem i ugrađenim SN sklopnim blokom HEP
Dobava i ugradnja niskonaponskog razvodnog ormara za priključak male hidroelektrane "EKOENERGIJA" Pe=450kW
Beton c 16/20
Instalacijski vodiči
Hrana za uzgoj laboratorijskih životinja
Pripremni radovi za dekorativnu fasadnu rasvjetu na zgradi Vodotornja
Prethodno savjetovanje - Čelična pocinčana (FeZn) traka i pribor
Prethodno savjetovanje - Zamjena parovoda vrućeg međupregrijanja
Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova adaptacije terapijsko-rekreacijskog bazena i pratećih prostora (nastavak radova)
Prethodno savjetovanje - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na uslužnom području Naručitelja po grupama Grupa 1 Nabava vozila za održavanje sustava odvodnje Grupa 2 Dodatna oprema za održavanje sustava odvodnje Grupa 3 Dodatna oprema za održavanje sustava vodoopskrbe


Stranica 1 od 93


1 2 3 4 ... 93 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA VIŠKOVO
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

OPĆINA VIŠKOVO 10.12.2019. Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri Rok za dostavu ponuda: 18.12.2019. godine do 09.30 sati https://opcina-viskovo.hr/jednostavna-nabava ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 16.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 16.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 16.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Daruvarske toplice
Datum zatvaranja: 18.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Otok Ugljan d.o.o.
Datum zatvaranja: 19.12.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.



Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019