Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 570 363

Uvrštena nova dokumentacija - laparoskopski instrumenti i potrošni materijal za elektrokirurgiju

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Nabava roba
Datum zatvaranja: 1.12.2017.
Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Objavljeno u: Narodne novine, 22.11.2017.
2017/S 0F2-0008505

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Nacionalni registracijski broj: 2  46377257342

Poštanska adresa: Kišpatićeva 12

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Maja Požman Josip Jerleković

Telefon: +385 12368959/+385 12368763

E-pošta: maja.pozman@kbc-zagreb.hr

Telefaks: +385 12379924

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 46377257342

Poštanska adresa: Kišpatićeva 12

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 89819375646

Poštanska adresa: J. Huttlera 4

Mjesto: Osijek

NUTS kod: HR025

Poštanski broj: 31000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@kbco.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbco.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 40237608715

Poštanska adresa: Krešimirova 42

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR031

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: javna-nabava@kbc-rijeka.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://kbc-rijeka.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 51401063283

Poštanska adresa: Spinčićeva 1

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035

Poštanski broj: 21000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: office@kbsplit.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbsplit.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 84924656517

Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: kbcsm@kbcsm.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbcsm.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 32206148371

Poštanska adresa: Avenija Gojka Šuška 6

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnatelj@kbd.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbd.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 25883882856

Poštanska adresa: Zajčeva 19

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@kb-merkur.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kb-merkur.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinička bolnica Sveti Duh                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 65119154523

Poštanska adresa: Ul. Sveti Duh

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: kb@kbsd.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kbsd.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Karlovac                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 95156346215

Poštanska adresa: Andrije Štampara 3

Mjesto: Karlovac

NUTS kod: HR027

Poštanski broj: 47000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@bolnica-karlovac.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-karlovac.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Dr. Josip Benčević - Slavonski Brod                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 91554844265

Poštanska adresa: Andrije Štampara 42

Mjesto: Slavonski Brod

NUTS kod: HR024

Poštanski broj: 35000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.bolnicasb.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 59638828302

Poštanska adresa: I. Meštrovića bb

Mjesto: Varaždin

NUTS kod: HR014

Poštanski broj: 42000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: bolnica@obv.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obv.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Šibensko-kninske županije                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 03861060066

Poštanska adresa: Stjepana Radića 83

Mjesto: Šibenik

NUTS kod: HR034

Poštanski broj: 22000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-sibenik.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Dubrovnik                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 75970517069

Poštanska adresa: Dr. Roka Mišetića 2

Mjesto: Dubrovnik

NUTS kod: HR037

Poštanski broj: 20000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: uprava@bolnica-du.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-du.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Pula                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 16089706543

Poštanska adresa: Zagrebačka 30

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: obpula@obpula.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obpula.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek - Koprivnica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 44899993850

Poštanska adresa: Željka Selingera bb

Mjesto: Koprivnica

NUTS kod: HR015

Poštanski broj: 48000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: uprava@obkoprivnica.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obkoprivnica.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Zadar                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 11854878552

Poštanska adresa: Bože Peričića 5

Mjesto: Zadar

NUTS kod: HR033

Poštanski broj: 23000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnatelj@bolnica-zadar.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-zadar.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Našice                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 93759115921

Poštanska adresa: Ul. bana Jelačića 10

Mjesto: Našice

NUTS kod: HR025

Poštanski broj: 31500

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: bolnica@obnasice.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obnasice.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Bjelovar                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 34506547848

Poštanska adresa: Ulica Antuna Mihanovića 8

Mjesto: Bjelovar

NUTS kod: HR021

Poštanski broj: 43000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@obbj.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obbj.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Virovitica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 82844035780

Poštanska adresa: Ul. Ljudevita Gaja 21

Mjesto: Virovitica

NUTS kod: HR022

Poštanski broj: 33000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-virovitica.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Zabok                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 34938158599

Poštanska adresa: Bračak 8

Mjesto: Zabok

NUTS kod: HR013

Poštanski broj: 49210

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: informacije@bolnica-zabok.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-zabok.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić - Sisak                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 01066571771

Poštanska adresa: J.J. Strossmayera 59

Mjesto: Sisak

NUTS kod: HR028

Poštanski broj: 44000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: javnanabava@obs.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://obs.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Gospić                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 75672221336

Poštanska adresa: Kaniška ulica 111

Mjesto: Gospić

NUTS kod: HR032

Poštanski broj: 53000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ured.ravnatelja@obgospic.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.obgospic.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Knin                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 45547109572

Poštanska adresa: Kralja Svetoslava Suronje 12

Mjesto: Knin

NUTS kod: HR034

Poštanski broj: 22300

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: bolnica@obhpknin.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.obhpknin.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća bolnica Ogulin                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 88206161418

Poštanska adresa: Bolnička ulica 38

Mjesto: Ogulin

NUTS kod: HR027

Poštanski broj: 47300

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@bolnica-ogulin.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-ogulin.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća županijska bolnica Požega                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 40589450667

Poštanska adresa: Osječka ulica 74/a

Mjesto: Požega

NUTS kod: HR023

Poštanski broj: 34000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@pozeska-bolnica.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.pozeska-bolnica.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća županijska bolnica Vinkovci                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 10731502631

Poštanska adresa: Zvonarska 57

Mjesto: Vinkovci

NUTS kod: HR026

Poštanski broj: 32100

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: opca.bolnica.vinkovci@vu.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.obvk.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Opća županijska bolnica Vukovar                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 54896856295

Poštanska adresa: Županijska ulica 72

Mjesto: Vukovar

NUTS kod: HR026

Poštanski broj: 32000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: opca.bolnica.vukovar@vk.htnet.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ob-vukovar.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Županijska bolnica Čakovec                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 83506206752

Poštanska adresa: I. G. Kovačića 1e

Mjesto: Čakovec

NUTS kod: HR016

Poštanski broj: 40000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-cakovec.hr/

Adresa profila kupca:

   Službeni naziv: Klinika za dječje bolesti Zagreb                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 70641763756

Poštanska adresa: Vjekoslava Klaića 16

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR011

Poštanski broj: 10000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: kdb@kdb.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kdb.hr/

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

2017/S+0F2-0008505

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                   

                            

                            

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge


Obrana

Socijalna skrb


Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 


 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave


II.1.1) Naziv:  LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKIRURGIJU  

Referentni broj: 2  1.1.2.A.181II.1.2) Glavna CPV oznaka:  33141000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    UslugeII.1.4) Kratak opis: Nabava laparoskopskih instrumenata i potrošnog materijala za elektrokirurgiju sukladno Troškovniku za svaku grupu predmeta nabaveII.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 5.460.800,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:     samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  


 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 13                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  847.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 13A                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  604.500,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 14                   Grupa br.: 2  3

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  386.300,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 18                   Grupa br.: 2  4

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  677.500,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 26                   Grupa br.: 2  5

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  97.100,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 33                   Grupa br.: 2  6

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  390.300,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 34                   Grupa br.: 2  7

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  646.800,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 37                   Grupa br.: 2  8

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  156.900,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 40                   Grupa br.: 2  9

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  90.600,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 41                   Grupa br.: 2  10

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  388.100,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 42                   Grupa br.: 2  11

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  192.400,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 51                   Grupa br.: 2  12

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  195.600,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 53                   Grupa br.: 2  13

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  522.500,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 65                   Grupa br.: 2  14

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  200.100,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: GRUPA PREDMETA NABAVE 68                   Grupa br.: 2  15

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  33141000      Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR0   Roba se isporučuje na mjesta koja će biti određena ugovorima o javnoj nabavi zaključenima između odabranog ponuditelja i svakog pojedinačnog naručitelja iz točke 2.3. dokumentacije o nabavi.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava robe sukladno Troškovniku.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  65.100,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2   

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokaz da je ponuditelj upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno da ponuditelj ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište, ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, a sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).Dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) – dostavljaju isključivo ponuditelji koji nude medicinske proizvode iz trećih zemalja - zemlje koje nisu članice EU.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  12.06.2017    Lokalno vrijeme: 13:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 7 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12.06.2017   Lokalno vrijeme:  13:00:00  Mjesto:  KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, upravna zgrada, Nastavni centar istok, prizemlje, Dvorana 1.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:  

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  03.05.2017  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2017/S 0F2-0008505

26
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA.pdf 1,181.21 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:49
PRILOZI ZAPISNIKU.zip 29,017.40 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:53
GRUPA 13-ODLUKA O ODABIRU.pdf 99.04 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:58
GRUPA 13A-ODLUKA O ODABIRU.pdf 100.38 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:58
GRUPA 14-ODLUKA O ODABIRU.pdf 115.98 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:58
GRUPA 18-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.93 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:58
GRUPA 26-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 111.45 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 33-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.85 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 34-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 110.65 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 37-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 85.41 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 40-ODLUKA O ODABIRU.pdf 98.03 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 41-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.69 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 42-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.87 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 12:59
GRUPA 51-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 85.73 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 13:00
GRUPA 53-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.81 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 13:00
GRUPA 65-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 85.53 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 13:00
GRUPA 68-ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf 84.61 KB Datum slanja objave u NN: 22.11.2017. 13:00

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018