Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 554 816

Prodaja imovine stečajnog dužnika ČONDIĆ - KADMENOVIČ d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 14.11.2017.
Nadmetanje raspisao: ČONDIĆ - KADMENOVIČ d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 18.10.2017.

Stečajni dužnik, ČONDIĆ - KADMENOVIČ d.o.o. u stečaju , Zoranićeva 1, 21210 Solin, OIB: 55856220732, poslovni broj. 1. St- 423/2013, na osnovu Zaključka o prodaji, Trgovačkog suda u Splitu, od 12.listopada 2017. godine, raspisuje:

NATJEČAJ
I. „Određuje se III. Ročište za prodaju, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona, nekretnina stečajnog dužnika, i to:

Redni 

broj:

NAZIV 

NEKRETNINA

Čest. 

zem.

Bruto površina irf

Tržišna vrijednosti

Tržišna vrijednost-kn

A

POSLOVNA ZGRADA

7262/1 KO Solin

635,87m1

 

 

B

DVOR

7262/1 

KOSokn

916,00 m2

 

 

A+B

Poslovni centar “ Toyota Solin‘

7262/1 

KOSokn

 

892490,00

6635.660,00

Izvor: Vještvo stalnog sudskog vještaka, Ante Zekan, travanj 2017, (Rekapitulacija)

II. NAČIN PRODAJE:

Nekretnine pobliže označene u toč.l. zaključka prodavat će se u stječajnom postupku na javnoj dražbi.Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u splitu, Sukoišanska br.6, sudnica broj 1/Prizemlje, dana 14.studenoga 2017. godine u 9 30 sati.

III. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

III. UVJETI PRODAJE

1. Nekretnina koja je predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba. 2. Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu koji je naveden u toč.l. zaključka.

3. Nekretnina iz toč. I. Zaključka prodavat će se na trećem ročištu na dražbi po cijeni koja je toč. I. zaključka i ispod te cijene ne mogže se prodati na prvom ročištu.

4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom pokretnina snosi kupac.

5. Kao kupci mogu sudjelovati sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo na nekretninama koje su predmet prodaje i koje su najkasnije do 14. studenoga 2017. godine uplatile osiguranje u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti pokretninja koje su predmet prodaje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR.02 s naznakom za spis 1.St-423/2013 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu prije početka dražbe, ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za navedene iznose osiguranja.Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć. Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje odnoso bankarska garancija vratit će se nakon zaključenja javne dražbe.

6. Kupac je dužan uplatiti kupovinu u roku od 30 dana računajući od dana pravomoćnosti riješenja o dosudi na račun sudkosg depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN:HR1623900011300000664, model:HR:02 s naznakom za spis 1 St-423/2013.

Ako kupac u naprijed navedenom roku ne položi kupovinu sud će posebnim riješenjem prodaju glasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.Nekretnine će se riješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupaći koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku iz toč.lV.6..

7. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponudite-Ijem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.

8. Nakon pravomoćnosti riješenja o dosudi nekretnina i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu čime kupac stupa u posjed nekretnina.

9. Prodaja se obavlja po načelu“viđeno - kupljeno“, što isključuje sve naknade prigovore kupca.

10. Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje svakim radnim danom po predhodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Bože Guvo, Split, Smiljanićeva

2. Mob.br: 098 911-3241. Kod stečajnog upravitelja može se dobiti na uvid sva raspoloživa dokm-tacija koja se odnosi na nekretnine koje su predmet prodaje" 1). Više podataka o prodaji stečajne imovine može se naći na: www.sudackamreza.hr/web-stec.aspx
1.) Zaključak Trgovačkog suda u Splitu, od 12.listopada 2017. godine; str. 1.,- 4.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018