Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 762 502

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza GRADITELJ d.d.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 23.12.2022.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza GRADITELJ d.d.
Objavljeno u: Ostali izvori, 29.11.2022.

Stečajna masa iza GRADITELJ d.d.
Čavle, OIB 44907994899
 
 
NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
ZA KUPNJU NEKRETNINE U MATULJIMA, PUT BRDO 2A
 
 
1. Predmet natječaja
Predmet natječaja je prodaja nekretnine: 336/775 posebnog dijela nekretnine - etaže E-12, dio prizemlja u nacrtu označen brojem 1, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 466 KOD KUĆE upisane u z.k.ul. 237, k.o. 337170 k.o. Mihotići kod Općinskog suda u Rijeci, Zemljišno knjižni odjel Opatija.
Predmetnu nekretninu u naravi čine prostorije u prizemlju zgrade u Matuljima, Put brdo 2A,  a sastoje se od dvije sobe, dva hodnika, sanitarnog čvora i ostave, ukupne površine 118,11 m2.
Prostorije koje čine cjelinu obilježene su na tlocrtu,  koji je sastavni dio natječaja, oznakama 4, 5, 8 (dio), 9, 10, 11.
Predmetna nekretnina se izlaže prodaji kao cjelina.
 
2. Kupoprodajna cijena
Sukladno Odluci Skupštine vjerovnika u postupku naknadne diobe  Stečajne mase iza GRADITELJ d.d. Čavle, Vrh Čavje 9, početna prodajna cijena za nekretninu iz točke I. ovog natječaja iznosi 365,50 EUR po m2 u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
 
3. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske.
 
4. Sadržaj ponude
Ponuda treba sadržavati odnosno uz ponudu treba dostaviti:
-za fizičke osobe: ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, preslika osobne iskaznice
-za pravne osobe: naziv i sjedište pravne osobe, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
-upisanu kupoprodajnu cijenu za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja.
 
5. Dostava ponuda
Pisana ponuda u zatvorenoj omotnici dostavlja se na adresu Marije Ružić stečajnog upravitelja Stečajna mase iza GRADITELJ d.d.,  Vrh Čavje 9, 51218 Čavle. Rok za dostavu ponuda je 23.12.2022.

6. Kriterij odabira
Kriterij odabira je  najviša ponuđena cijena.
Ako istu najvišu kupovninu ponude dva ili više natjecatelja, najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je prije dostavio ponudu.
 
7. Rezultati natječaja
O rezultatima natječaja svi ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
 
8. Sklapanja ugovora  o kupoprodaji
U roku od 10 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja – kupca, pristupa se sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ovog natječaja, kojim će se urediti međusobna prava i obveze između kupca i prodavatelja.
 
9. Informacije
Dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na broju telefona 091 657 1111. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
graditelj-skica-prizemlje_22.11.2022.pdf 83.19 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023