Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 762 518

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika m-mills d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 6.12.2022.
Nadmetanje raspisao: m-mills d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.11.2022.

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom m-mills d.o.o. u stečaju, Kotoriba, Sajmišna 22, OIB: 87527652963  koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj St-324/2021, temeljem odluke Skupštine vjerovnika, stečajna upraviteljica objavljuje:


 

3. OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
 
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
 
I.  PREDMET PRODAJE


Transportna sredstva i oprema – viličari i punjač za trakcijsku bateriju
 


Red.br.


Opis


Jedinica mjere


Količina


Početna vrijednost sa PDV-om


1.


Viličar električni Linde
-        proizvođač Linde AG
-        tip E16C-02
-        ser.br. H2X335S01541
-        godina proizvodnje 2005.
-        nosivost 1.600 kg
-        prazna masa 2.460 kg
-        baterija 48V
-        težina baterije cca 850 kg


kom


1


45.000,00


2.


Viličar električni Linde
-        proizvođač Linde AG
-        tip E16-02
-        ser.br. H2X335P06573
-        godina proizvodnje 2004.
-        nosivost 1.600 kg
-        prazna masa 2.250 kg
-        baterija 48V
-        težina baterije cca 1.100 kg
-        neispravan/nekompletan


kom


1


15.000,00


3.


Punjač za trakcijsku bateriju
-        proizvođač Nuova Elettra
-        tip RTM 2
-        trofazni
-        48 V, 140A
-        kapacitet 750- 875Ah,  vrijeme punjenja 10-12 sati.


kom


1


2.625,00


4.


Viličar plinski SAMUK
-        proizvođač SAMUK
-        tip R15L
-        model CPQD15N-RW20-Y
-        ser.br. 80413240
-        godina proizvodnje 2008.
-        nosivost 1.500 kg
-        ispravan


kom


1


45.000,00


UKUPNO


 


 


107.625,00 kn


 
 
 II. UVJETI PRODAJE


1. Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se transportna sredstva i oprema ne može prodati. Početna cijena uključuje PDV. Fotografije predmeta prodaje nalaze se u prilogu oglasa.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, uz uvjet da su najkasnije do 6. prosinca 2022. godine na žiro-račun stečajnog dužnika m-mills d.o.o. u stečaju broj HR0323900011101276804, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu 10 % od početne cijene predmeta za koji dostavljaju ponudu, uz opis plaćanja „Jamčevina u predmetu St-324/2021“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja.
 
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu:
 

Sanja Janči, stečajna upraviteljica
Mihovila Pavleka Miškine 25
40000 Čakovec

 
s naznakom „Ponuda m-mills d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“
 
Rok za dostavu ponuda je 6. prosinac 2022.,a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig
prijemne pošte na omotnici.
 
3. Ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK, koja ne može biti manja od početne cijene,
c) potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
d) dokaz o uplati jamčevine (preslika naloga za uplatu).
 
Ponude u kojima je ponuđena vrijednost niža od istaknute početne vrijednosti, bez uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti sa interesima vjerovnika.
 
5. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude i predračuna, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene po predračunu,  u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  
Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
6. Sve troškove vezane uz preuzimanje opreme (demontaža, odvoz i sl .) u cijelosti snosi kupac.
Kupac je dužan kupljenu opremu preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljenu opremu kupcu će se izdati račun.
 
7. Javno otvaranje ponuda održat će se 9. prosinca 2022.  u 12:30 sati na adresi Čakovec, Mihovila Pavleka Miškine 25. Javno otvaranje održat će se i ako na istome ne sudjeluje ni jedan ponuditelj.
 
8. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom opreme mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon stečajne upraviteljice broj 091/445-7132 ili na e-mail: sanja.janci@gmail.com.
 
9. Predmeti prodaje nalazi se na adresi sjedišta stečajnog dužnika: Sajmišna 22, Kotoriba

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Fotografije uz oglas za prodaju viličara m-mills d.o.o. u stečaju 3. oglas.pdf 2,160.82 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023