Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 710 880

Prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 27.5.2022.
Nadmetanje raspisao: GRAD DARUVAR
Objavljeno u: Večernji list, 19.5.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD DARUVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 944-03/22-01/08 URBROJ: 2103-3-02-02/1-22-3 Daruvar, 19. svibnja 2022. g.
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine usmenim javnim nadmetanjem, KLASA: 944-03/22-01/08, URBROJ: 2103-3-01-22-1 od 13. svibnja 2022. g., gradonačelnik Grada Daruvara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara, građevinsko zemljište na lokaciji zapadno od Gajeve ulice u II. zoni grada Daruvara, kč. br. 1781/41 upisana u zk. ul. br. 3265/1 k.o. Daruvar, opisana kao Ljudevita Gaja, uređeno zemljište, ukupne površine 2623 m2.

Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iznosi 514.090,00 kuna (slovima: petstočetrnaesttisućadevedeset kuna). Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno -kupljeno".

2. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara provest će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).

3. Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Ponude se zaprimaju najkasnije do 27. svibnja 2022. godine do 14,00 sati (bez obzira na način dostave).

4. Pisana ponuda mora sadržavati:

1. pisana ponuda ponuditelja u kojoj je naznačen ponuditelj i nekretnina za koju se podnosi ponuda

2. za fizičke osobe: preslik osobne iskaznice

3. za pravne osobe: dokaz o registraciji pravne osobe, ne stariji od tri mjeseca (izvornik ili ovjerena preslika)

4. dokaz o uplaćenoj jamčevini

5. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine - kč.br. 1781/41 k.o. Daruvar, dana 31. svibnja 2022. g. u 8,30 sati, a usmeno javno nadmetanje (licitacija) isti dan u 9,00 sati u Velikoj vijećnici na I. katu zgrade Gradske uprave u Daruvaru. Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno (uz predočenje osobne iskaznice) ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod Javnog bilježnika.

6. Cijeli tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Grada Daruvara, web stranici Grada Daruvara i Večernjem listu (u skraćenom obliku).

GRADONAČELNIK Damir Lneniček


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022