Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 710 880

Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja - osiguranog založnim pravima na nekretninama u Zagrebu

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 31.5.2022.
Nadmetanje raspisao: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Objavljeno u: Večernji list, 17.5.2022.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA - osiguranog založnim pravima na: nekretnini u Zagrebu (Maksimir) koja predstavlja stan u stambeno-poslovnom objektu i nekretnini u Zagrebu (Remete) koja predstavlja stan u zgradi

1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanja po ugovorima o kreditu koja na dan 30.04.2022. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznose ukupno 618.303,48 HRK.

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

3. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravne osobe te založna prava na nekretninama koja služe kao osiguranje potraživanja po ugovorima o kreditu i to:

- založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 999901, Grad Zagreb u zk.ul. 110329, kat. čestica 1919/7, 27. suvlasnički dio: 202/10000 etažno vlasništvo (E-27), dvosobni stan br. 2 na 4. katu površine 62,70 m2 sa spremištem površine 0,68 m2 (tlocrtne površine 3,42 m2) ukupne površine 63,38 m2, ulaz 2. Maksimirska 111,

- založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 335355, Remete u zk.ul. 107714, kat. čestica 1624/181,8. suvlasnički dio: 1621/10000 etažno vlasništvo (E-8), četverosobni stan oznake 14 na mansardi zgrade, blagovanje, kuhinja, kupaonica, dnevni boravak, dvije sobe i terasa, neto korisne površine 68,09 m2 neodvojivo povezano sa vlasništvom parkirnog mjesta oznake 5 u prizemlju, neto korisne površine 2,75 m2 u nacrtu označeno narančastom bojom. HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3,10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati - Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja." Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 31.05.2022. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

8. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

9. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

10. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9,10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4591-611, emvvail: prodajapotrazivanja@hbor.hr.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022