Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 450

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika KUMOVI d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 24.9.2021.
Nadmetanje raspisao: KUMOVI d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.9.2021.

U stečajnom postupku Trgovačkog suda u Osijeku broj 6 St-261/2020 nad stečajnim dužnikom KUMOVI d.o.o. u stečaju, Ivanovac, Držanička 6, OIB: 60282177777, MBS: 030128836, stečajni upravitelji oglašava
 

 
PRODAJU IMOVINE (POKRETNINA) STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

I. Predmet prodaje su strojevi i građevinski alat u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
 


1.


Stroj za žbukanje, PFT, G4, 2007.


 


2.


Stroj za žbukanje, PFT, G4, 1994.


 


3.


Mješalica za beton


 


4.


H element za građevinsku skelu, 83 komada


 


5.


Podnica za građevinsku skelu, 60 komada


 


6.


Element za fiksiranje i zaštitu građ.skele, 30 kom


 


7.


Bušeći čekić Makita, 1 kom


 


8.


Brusilica za suhe zidove “Lux”


 


9.


Produžni kabel na kolutu, 3 komada


 


10.


El.mješač za boju i ljepilo


 


11.


El.mješač za boju i ljepilo “OK”


 


 


UKUPNO


33.052,13


 
 
Pokretnine se prodaju skupno. Početna cijena pokretnina iznos 33.052,13 kuna. (26.441,70 + PDV)
 
II. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu javnog bilježnika Hrvatin Šustić, Osijek, Ulica Hrvatske Republike 31B, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA POKRETNINE -KUMOVI D.O.O. U STEČAJU “ do 24. rujna 2021. godine.
U razmatranje će se uzeti ponude pristigle do 24. rujna 2021. do 11 sati, a ročište za otvaranje se zakazuje za 24. rujna 2021. god. u 12 sati.

III. Pisana ponuda mora sadržavati točan naziv ponuđača, OIB i adresu iznos kupovnine koja se nudi, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne vrijednosti te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.

IV. Jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene (3.305,21 kn) mora se uplatiti do 23. rujna 2021. godine na račun: HR8123400091190028721.
 
Ponude za koje nije stigla pripadajuća uplata neće se razmatrati. Uplaćena jamčevina najpovoljnijih ponuđača bit će uključena u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim ponuđačima ista biti vraćena.
 
V.Javno otvaranje ponuda održat će se dana 24. rujna 2021. godine u 12,00 sati  u uredu Javnog bilježnika Hrvatin Šustić, Osijek, Ulica Hrvatske Republike 31B. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ponude. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, jamčevina će biti zadržana kao naknada štete, a predmeti prodaje će se moći prodati drugom najpovoljnijem ponuđaču.

VI. Zadržava se pravo ne prihvaćanja najpovoljnije ponude, ako bi ista po procjeni štetila općem interesu prodavatelja ili se procijeni da ponuđena cijena nije zadovoljavajuća, te prodavatelj nije obvezan navesti razloge neprihvaćanja ponude.

VII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 0917917911. (Radnim danom nakon 15.30 sati)

VIII. Prodaja se obavlja prema načelu "viđeno-kupljeno" te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne i materijalne nedostatke stvari.

IX Porez na dodanu vrijednost je uračunat u cijenu pokretnina.         

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021