Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 415

Prodaja vozila stečajnog dužnika Stečajna masa iza GP JOZIĆ j.d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 8.11.2021.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza GP JOZIĆ j.d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.9.2021.

Stečajni upravitelj u postupku posl.br. St-19/2021 nad dužnikom Stečajna masa iza GP JOZIĆ j.d.o.o. u stečaju, OIB: 34162543957, Karlovac, Luščić 70, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od dana 2.4.2021. godine oglašava
 
 
TREĆU PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
Predmet prodaje:
 
Prodaje se pokretnina u vlasništvu dužnika:
 
- motorno vozilo i to; teretno vozilo - kombi (N1), reg. oznake BJ 993 GH, marke PEUGEOT BOXER 2.2 HDI 330, god. proizvodnje 2007, MODEL 330 L1H1 2.2 HDi, zatvoreni, broj šasije VF3YAAMFA11124817
 
ukupne utvrđene vrijednosti u iznosu od 23.007,00 kn.
 
Uvjeti prodaje:
 
I. Pokretnina se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu stečajnog upravitelja: Marko Plavetić, Luščić 70, 47 000 Karlovac, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA STEČAJNE MASE IZA GP JOZIĆ j.d.o.o. – NE OTVARATI”.
 
II. Pošiljka u kojoj se šalje ponuda treba biti upućena preporučeno sa povratnicom te kuverta odgovarajuće zalijepljena i zapečaćena, a ponuda treba sadržavati:
a) podatke o ponuditelju: ime i prezime/ naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene, 
c) potpis ponuditelja,
d) dokaz o uplati jamčevine.
 
III. Pokretnina se prodaje po početnoj cijeni u iznosu od  11.503,50 kn.
 
Porezi nisu uračunati u cijenu, kupac plaća poreze i sve troškove prijenosa pokretnine na svoje ime.
 
IV. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti pokretnine, odnosno iznos od 2.300,70kn na žiro račun Stečajne mase iza GP JOZIĆ j.d.o.o. u stečaju, OIB: 34162543957, Karlovac, Luščić 70;  IBAN HR 8924000081110481809 otvoren kod Karlovačke banke d.d., opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-19/2021– uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj. Model plaćanja 00 ili po izboru.
 
Dokaz o uplati jamčevine je potrebno dostaviti uz ponudu.
 
V. Rok za dostavu ponuda je 8.11.2021. (datum predaje preporučene pošiljke smatra se danom primitka ponude).
 
Ponude koje nisu pristigle u roku, za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina ili ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
 
Pokretnina će se prodati ako pristigne i samo jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.
 
VI. Ponuditelj koji ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu u roku 30 dana od prihvata ponude, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
U slučaju odustanka, ako je ponudu dostavilo više ponuditelja, prihvatit će se sljedeća najpovoljnija ponuda na način da će sljedećem najpovoljnijem ponuditelju stečajni upravitelj dostaviti prihvat ponude zajedno sa predugovorom na potpis.
 
Najpovoljnijom pisanom ponudom smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša kupoprodajna cijena, a koja nikako ne smije biti manja od početne cijene u iznosu od     11.503,50 kn.
 
VII. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima ponuditeljima će biti vraćena u roku 8 dana od prihvaćanja najpovoljnije ponude.
 
VIII. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ponude, na isti žiro račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
IX. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 16.11.2021. godine u 14,00 h u odvjetničkom uredu Marko Plavetić, Bogoslava Šuleka 29 (1. kat),  47 000 Karlovac.
 
Svi ponuditelji zajedno sa svojim punomoćnicima imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda.
 
Odmah prilikom otvaranja ponuda zapisnikom će se utvrditi najpovoljnjija ponuda te će se odmah najpovoljnijem ponuditelju i u pisanom obliku izdati prihvat ponude zajedno sa predugovorom u skladu s uvjetima iz ovog oglasa.
 
Otvaranju ponuda i potpisivanju zapisnika prisustvovat će dvoje nepristranih svjedoka koji nisu ni na koji način uključeni u predmetni stečajni postupak ili nadmetanje za kupnju predmetne pokretnine.
 
Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda tada će se između tih ponuditelja koji su ponudili identične iznose održati usmeno nadmetanje po načelu « tko da više », u uredu stečajnog upravitelja uz sastavljanje zapisnika o usmenom nadmetanju i prisustvo dvojice svjedoka. Usmeno nadmetanje će se održati na dan otvaranja ponuda.
 
X. U roku 8 dana od uplate cjelokupne kupoprodajne cijene sastavit će se kupoprodajni ugovor, o trošku kupca, a stečajni upravitelj će izdati račun za kupljene pokretnine.
 
XI. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" te naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 
XII. Razgledavanje pokretnine moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem putem mob. 099/35-77-412.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021