Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 686

Natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 22.4.2020.
Nadmetanje raspisao: Općina Semeljci
Objavljeno u: Glas Slavonije, 6.4.2020.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Se-meljci (“Službeni glasnik” Općine Semeljci, broj 9/12) Općinski načelnik Općine Semeljci raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

I.    Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Predmet natječaja je:

-    Nekretnina izgrađena na pravu građenja koja je upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Đakovu u zk.ul. 1542, k.o. Semeljci, na k.č.br. 2284/31, u naravi prizemna poslovna građevina - pogon za proizvodnju betonske galanterije Berak sa 596 m2 i Dvorište Berak površine 5916 m2, na nekretnini upisanoj u zk.ul. 1541, k.o. Semeljci, k.č.br. 2284/31 u vlasništvu Općine Semeljci, u naravi oranica Berak, površine 6512 m2.

Na nekretnini s pravom građenja upisano je pravo zaloga za korist: SANITAS d.o.o., Braće Radić 18, Babina Greda. Nakon namirenja založnog vjerovnika od prodaje navedene nekretnine, brisat će se svi tereti.

Nekretnina se prodaje po cijeni od 540.463,08 kuna.

II.    Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

III.    Ponuda mora sadržavati:

-    iznos ponuđene cijene,

-    za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, preslika osobne iskaznice,

-    za pravne osobe: naziv, adresa, OIB poduzeća, podatke osobe ovlaštene za zastupanje,

-    dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10 % od početne cijene.

Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Semeljci broj HR 9425000091838600000 s pozivom na broj HR 68 7722 - OIB uplatitelja. Jamčevina se uračunava u cijenu ukoliko natjecatelj uspije u natječaju, odnosno vraća mu se ako nije uspio sa svojom ponudom.

Ukoliko natjecatelj odustane od svoje ponude ili ako se ne pridržava uvjeta iz natječaja gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

IV.    Nepravodobne i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

V.    Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je - najviša ponuđena cijena.

VI.    Porezne obaveze i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

VII.    Rok za podnošenje ponuda je zaključno do 22. travnja 2020. godine. Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici putem pošte na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci s naznakom “Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Semeljci - ne otvaraj”.

VIII.    Javno otvaranje ponuda održati će se 27. travnja 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2.

IX.    O rezultatima natječaja natjecatelji će biti pismeno obaviješteni. Natjecatelji koji uspiju s ponudom sklopit će s Općinom Semeljci ugovor o kupoprodaji, a kupoprodajnu cijenu dužni su uplatiti u jednokratnom iznosu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

X.    Općinski načelnik zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu ponudu, uz povrat uplaćene jamčevine.

XI.    Sve informacije u vezi provođenja natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci, kontakt broj telefona 031/856-310.

Semeljci, 06.04.2020. godine

Općinski načelnik Grga Lončarević, v.r.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020