Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 660 686

Javni natječaj za prodaju stana

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.4.2020.
Nadmetanje raspisao: GRAD ĐURĐEVAC
Objavljeno u: Glas Podravine, 3.4.2020.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.) i Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 940-01/19-01/43, URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 od 22. srpnja 2019. i KLASA: 940-01/19-01/43, URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-8 od 30. ožujka 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana

1.    Prodaje se:

-    stan u zgradi u Đurđevcu, Tina Ujevića 19/111, sagrađenoj na kčbr. 3837/4, zk.ul.br. 10914 k.o. Đurđevac, etažno vlasništvo E-42 (suvlasnički dio s neodređenim omjerom), jednosobni stan na III. katu, desno, NKP - 33,89 m2, sa balkonom, po početnoj cijeni od 173.509,08 kn,

2.    Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponu-diteljaje najviša cijena.

3.    Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

4.    Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:

-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

-    oznaku stana za koji se natječu: adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišno knjižna oznaka,

-    ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponu-ditelj fizička osoba dala privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

5.    Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja.

6.    Ponude se mogu predati poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju stana."

7.    Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave Javnog natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja", a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Ostale informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na telefon: 048/811 -052, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr

GRAD ĐURĐEVAC<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020