Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 282

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  13.11.2019.
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta adaptacije zgrade uprave za prenamjenu u smještajne kapacitete za medicinski turizam
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge nadogradnje i održavanja operativnog software sustava HAMAG BICRO-a
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području Terminala za rasute terete Podbok – Bazen Bakar
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra – „Projekt ZADAR BAŠTINI“
Uvrštena nova dokumentacija - Pilot projekt prikupljanja mjernih podataka uz korištenje ručnih terminala pružatelja
Uvrštena nova dokumentacija - Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV Umag i UPOV Novigrad u okviru Projekta „poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad istarski“
Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Lipovljani
Uvrštena nova dokumentacija - Provedba glavnih pregleda 82 mosta na državnim cestama Republike Hrvatske
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja ULICE GRADA VUKOVARA i AVENIJE MARINA DRŽIĆA
Uvrštena nova dokumentacija - Provedba mjera za usklađivanje sa zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Uvrštena nova dokumentacija - Izrada projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC414, dionica 2- spomenik kod Trstenika-Kozje Ždrijelo sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)
  12.11.2019.
Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala 2019 Besplatno
Prethodno savjetovanje - Nabava usluge tiska i izrade grafičkih elemenata za Interpretacijske centre - Projekt kulturno-turistička ruta putovima Frankopana
Prethodno savjetovanje - Usluga popravka i održavanja RTG medicinske opreme proizvođača Shimadzu i Fuji
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za sanaciju mola za kupače na otoku Vanga te izrada troškovnika radova


Stranica 7 od 29


<< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 >>
Nadmetanje raspisao: Bolnica za ortopediju i
rehabilitaciju-Prim.dr.Martin Horvat
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije
i investicije
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LUKA RIJEKA D.D.
Datum zatvaranja: 15.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZADAR
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 21.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda
Datum zatvaranja: 25.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA LIPOVLJANI
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 20.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Datum zatvaranja: 22.11.2019.

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala 2019 http://www.crs.hr/hr-hr/odgovornost.aspx ...
Nadmetanje raspisao: Primorsko-goranska županija
Datum zatvaranja: 22.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Datum zatvaranja: 18.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državne nekretnine d.o.o.
Datum zatvaranja: 14.11.2019.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019