Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 658 409

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  25.1.2021.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i dogradnje kompleksa gradskih bazena
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge provedba mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabava opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora
Jačanje kapaciteta institucionalnih partnera i organizacija za podršku poslovanja u BiH u okviru digitalizacije poslovanja
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge pomorskog prijevoza kontejnera, vozila za sakupljanje otpada, radnih strojeva i opreme sa zadarskih otoka (koji administrativno pripadaju Gradu Zadru) na kopno i obrnuto
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge osiguranja pošiljaka
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava vozila putem operativnog leasinga
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge metodološke analize aplikativnog portfelja, te analize hardverske infrastrukture i sistemskog softvera Hrvatskih voda
Uvrštena nova dokumentacija - Opremanje dječjeg vrtića
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge izrade strateških dokumenata i podloga
Uvrštena nova dokumentacija - Web usluge - izrada web stranice za projekt Nepoznata Krka
Prethodno savjetovanje - Usluge promidžbe i vidljivosti projekta – izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Plitvička jezera za sufinaciranje iz fondova EU
Savjetodavne usluge stručnjaka za upravljanje projektom
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga retrogradnog izračuna vremenskih serija podataka (faktora korekcije) bez prekida u seriji radi implementacije uredbe (EU) 2019 1700 u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku
Nabava usluga nastavka održavanja Sharepoint sustava
Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za rekonstrukciju autoceste/uklanjanje odmorišta grupa II: odmorište Marsonija sjever, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac


Stranica 1 od 24


1 2 3 4 ... 24 >>
Nadmetanje raspisao: Odlagalište d.o.o.
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Datum zatvaranja: 5.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: UNDP Bosna i Hercegovina
Datum zatvaranja: 12.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP - Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 2.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP - Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 4.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA GORNJA STUBICA
Datum zatvaranja: 29.1.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova NP Mljet
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Nacionalni park Krka
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod Korenica d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO
Datum zatvaranja: 28.1.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Državni zavod za statistiku
Datum zatvaranja: 27.1.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
Datum zatvaranja: 1.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
Datum zatvaranja: 4.2.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021