Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 685 652

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  27.7.2021.
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga promidžbe i vidljivosti u okviru projekta Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija „e-usluga“
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na potresom pogođenim područjima Općine Pokupsko za dio k.o. Pokupsko i Općine Topusko za dio k.o. Velika Vranovina
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu nad izgradnjom dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava lijekova po grupama
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala za osnovnu školu za školsku godinu 2021.,2022.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Policijsko plovilo CPB – Coastal Patrol Boat
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava radova za uređenje Regionalnih obrazovnih centara
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Lijekovi - Imunomodulatori, biološka i endokrina terapija
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava radnih bilježnica i ostalog radnog materijala za učenike osnovnih škola
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga veze prema centru dijeljenih usluga
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava i montaža namještaja za prostorije odgovornog tijela za AMIF i ISF
Prethodno savjetovanje - Laboratorijski pribor
Prethodno savjetovanje - Motocikli
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) SE Grabi Poličnik
Prethodno savjetovanje - Oprema za obradu odvojeno prikupljenog biootpada Grupa 1 – Stroj za izdvajanje folije iz komposta Grupa 2 – Stroj za prevrtanje kompostnih hrpa Grupa 3 – Stroj za usitnjavanje biomase Grupa 4 - Stroj za prosijavanje komposta i sječke


Stranica 70 od 96


<< 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 ... 96 >>
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Datum zatvaranja: 25.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR.IVAN BARBOT"
POPOVAČA
Datum zatvaranja: 2.9.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD SISAK
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Bjelovar
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGA RESA
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Datum zatvaranja: 4.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 2.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 2.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 2.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021