Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 966

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  11.6.2021.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija klizišta u Vinipotoku
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava usluge upravljanja projektom u sklopu projekta "Razvoj metoda za proizvodnju i obilježavanje glikanskih standarda za molekularnu dijagnostiku"
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Rekonstrukcija I.kata – općinska zgrada Nedešćina
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluga obrazovanja NO i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim GS na period od 2 god
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava i implementacija AIS AtoN sustava
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge stručnog nadzora (za novi most i šetnicu, most sv. Ivana te postojeću šetnicu)
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za MP Slatina - Velimirovac dn 200-50, pn-i-254-21-dt
Uvrštena nova dokumentacija - Energetski transformator 110_10,5(21) kV, 20MVA za TS 110_35_10(20) kV PRELOG
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija i izgradnja raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicom Put Biliga u Zadru
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Brzi antigenski test za detekciju virusa SarsCoV-19
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Opremanje telefonske centrale, II. faza, 1 komplet
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta – III faza
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluge održavanja sustava za nadzor komunikacijske opreme
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga Microsoft Premier podrške
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava reagensa, testova i alergena za potrebe dermatologije-alergeni


Stranica 7 od 75


<< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 75 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA LOBOR
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Sveta Nedelja
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Datum zatvaranja: 14.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plovput d.o.o. Split
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Slunj
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 15.7.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 15.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE
ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Varaždin
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Dubravica
Datum zatvaranja: 29.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Financijska agencija
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Datum zatvaranja: 28.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 18.6.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021