Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 791 983

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu

Kategorije: Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 1.12.2023.
Nadmetanje raspisao: Istarska županija
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.3.2023.

Istarska županija

Temeljem Odluke Župana Istarske županije KLASA:402-01/23-01/05, URBORJ:2163-01/11-23-02 i članka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 7/20), Upravni odjel za održivi razvoj objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna
starske županije za 2023. godinu


1.    UVOD

U Proračunu Istarske županije za 2023. godinu, razdjel 004 - Upravni odjel za održivi razvoj,  planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka- kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 133.000,00 € / 1.002.088,50 kn.
 
2.    UVJETI PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije. 
Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti programi/projekti ravnomjernog razvitka koji su sufinancirani iz proračunskih razdjela drugih upravnih tijela Istarske županije u tekućoj godini.
Programi vrijednosti do 13.272,28 € / 100.000,00 kuna ne moraju biti sufinancirani od strane jedinica lokalne samouprave. Oni iznad te vrijednosti moraju biti sufinancirani od strane jedinica lokalne samouprave sa najmanje 50% sredstava.
Jedinice lokalne samouprave mogu godišnje ostvariti samo jednom pravo na korištenje sredstava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka.
Jedinice lokalne samouprave sa proračunskim prihodima višim od 1.327.228,08 € / 10.000.000,00 kn u prethodnoj godini koja prethodi raspisivanju javnog poziva nisu prihvatljivi prijavitelji.

3.    PRIHVATLJIVE I NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 1.1.2023. godine do 31.12.2023. godine za građevinsko-obrtničke radove.

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak u dijelu u kojem ga prijavitelj može koristiti kao pretporez u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22).

4.    SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava projekta provodi se ispunjavanjem sadržaja i dostavom Obrasca za prijavu  i pripadajućih izjava koji se preuzimaju na službenoj internet stranici Istarske županije www.istra-istria.hr.
Obrazac za prijavu mora biti ispunjen, potpisan i ovjeren uz prateće priloge sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije koji je dostupan na internet stranici Istarske županije www.istra-istria.hr.

Obrasci za preuzimanje: 

a)    Obrazac za prijavu za sufinanciranje
b)    Izjava prijavitelja o istinitosti i točnosti podataka
c)    Izjava prijavitelja o izvorima sufinanciranja
d)    Izjava prijavitelja o opravdanosti troška PDV-a.

5.    NAČIN PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
"Prijava na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog
razvitka iz proračuna Istarske županije"
M.B. Rašana 2/4,  52 000  Pazin

    
6.    ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, OBAVJEŠTAVANJE PRIJAVITELJA, SKLAPANJE UGOVORA

Javni poziv je otvoren 60 dana od objave poziva, odnosno prijave se mogu podnijeti od 20. ožujka 2023.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene nakon 18. svibnja 2023. godine neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva prijavitelji će biti obaviješteni najkasnije do 9. lipnja 2023. godine.

Nakon donošenja Odluke o odabiru, Istarska županija zaključiti će ugovor o sufinanciranju s odabranim prijaviteljima kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava za izvršene radove je 1. prosinac 2023. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 052 352-189.          

7.    NAČIN OBJAVE INFORMACIJA
                    
Sve obavijesti i promjene vezane uz Javni poziv bit će objavljene na službenoj internet stranici Istarske županije.

[Pišite nam]
[Kontakti]

https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/14359/javni-poziv-za-sufinanciranje-programaprojekata-ravnomjernog-razvitka-iz-proracuna-istarske-zupanije-za-2023-godinu/ Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
230317_a_obrazac_prijave.doc 131.50 KB  
230317_b_izjava_podaci.doc 42.00 KB  
230317_c_izjava_sufinanciranje.docx 14.51 KB  
230317_d_izjava_trosak_pdv_a.docx 14.51 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023