Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 096

Uvrštena nova dokumentacija - Zajednička javna nabava usluge osiguranja, 2 grupe

Kategorije: Osiguranje, Usluge
Datum zatvaranja: 25.6.2021.
Nadmetanje raspisao: Primorsko-goranska županija
Objavljeno u: Narodne novine, 18.6.2021.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2021/S 0F2-0019423

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Primorsko-goranska županija

Nacionalni registracijski broj: 2  32420472134

Poštanska adresa: Adamićeva 10

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Pododsjek za javnu nabavu

Telefon: +385 51351821

E-pošta: javna.nabava@pgz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pgz.hr

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 20043484292

Poštanska adresa: Krešimirova 52a

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnateljstvo@domzdravlja-pgz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://domzdravlja-pgz.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 55700291940

Poštanska adresa: Franje Čandeka 6/A

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: tajnistvo@zzhm-pgz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.zzhm-pgz.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Psihijatrijska bolnica Rab                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 91616680822

Poštanska adresa: Kampor 224

Mjesto: Rab

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51280

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: bolnicarab@bolnicarab.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.bolnicarab.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Thalassoterapija, Opatija                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 35372335047

Poštanska adresa: Maršala Tita 188/1

Mjesto: Opatija

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51410

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.thalassotherapia-opatija.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Thalassotherapia, Crikvenica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 16038790456

Poštanska adresa: Gajevo šetalište 21

Mjesto: Crikvenica

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51260

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@thalasso-ck.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://thalasso-ck.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Lječilište Veli Lošinj                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 19513242937

Poštanska adresa: Podjavori 27

Mjesto: Veli Lošinj

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51551

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@ljeciliste-veli-losinj.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ljeciliste-veli-losinj.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran"                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 97301922466

Poštanska adresa: Vlačićev trg 3

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnatelj@ljekarna-rijeka.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ljekarna-jadran.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 21365484017

Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 1

Mjesto: Kraljevica

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51262

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: centar-fortica@ri.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://centar-fortica.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Dom za starije osobe "Mali Kartec" Krk                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 65066517957

Poštanska adresa: Lina Bolmarčića 1

Mjesto: Krk

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51500

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: tajnistvo@dom-malikartec.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.dom-malikartec.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 25924713456

Poštanska adresa: Andrije Štangera 34

Mjesto: Opatija

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51400

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: marijan@dzsino-volosko.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.dzsino-volosko.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“, Veli Lošinj                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 58340389849

Poštanska adresa: Vladimira Nazora 40

Mjesto: Veli Lošinj

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51551

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: dom.v.losinj@email.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.dom-markoastuparic.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Javna ustanova „Priroda“, Rijeka                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 82785517509

Poštanska adresa: Grivica 4

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@ju-priroda.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ju-priroda.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ , Rijeka                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 08444936466

Poštanska adresa: Splitska 2

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: zavod@pgz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://zavod.pgz.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, Viškovo                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 38492113059

Poštanska adresa: Ronjgi 1

Mjesto: Viškovo

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51216

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ustanova@ri.t-com.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ustanova-imronjgov.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Prirodoslovni muzej Rijeka                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 38904876318

Poštanska adresa: Lorenzov prolaz 1

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@prirodoslovni.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.prirodoslovni.com/web/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 06230677933

Poštanska adresa: Trg Riccarda Zanellia 1

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: uprava@ppmhp.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ppmhp.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 07103881876

Poštanska adresa: Karolinska cesta 87

Mjesto: Ravna Gora

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51314

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: cprr@hi.ht.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://cprr.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 97967544201

Poštanska adresa: Nikole Tesle 9/X

Mjesto: Rijeka

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51000

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: info@zuc.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://zuc.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Županijska lučka uprava Rab                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 17820392036

Poštanska adresa: Obala Petra Krešimira IV 7

Mjesto: Rab

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51280

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: ravnatelj@zlu-rab.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.zlu-rab.hr/

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Goranski sportski centar d.o.o., Delnice                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 54671320850

Poštanska adresa: Šetalište I.G. Kovačića 6

Mjesto: Delnice

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 51300

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: audovic@gsc-pgz.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.gsc-pgz.hr/

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2021/S+0F2-0019423

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Zajednička javna nabava usluge osiguranja, 2 grupe  

Referentni broj: 2  06/02-21/21OS

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  66510000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave su usluge osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti – izvanugovorna (javna) prema trećim osobama i prema vlastitim djelatnicima, profesionalna odgovornost, osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od odgovornosti vozača iz upravljanja motornim vozilom, osiguranje vozača, članova posade i putnika i/ili radnika od posljedica nesretnog slučaja, AO plus – osiguranje vozača iz upravljanja ili vožnje motornim vozilima, kasko osiguranja motornih vozila i dodatnih usluga kod osiguranja vozila, obveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon za štete trećim osobama, dragovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon i kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 11.486.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  66510000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave pružaju se na adresama naručitelja koje su navedene u popisu sudionika u točki 2.1. Opis predmeta nabave

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka (S)

30,00

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        70,00

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  9.986.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Grupa 2. Usluge osiguranja za ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač                   Grupa br.: 2  2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  66510000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave pružaju se na adresama naručitelja koje su navedene u popisu sudionika u točki 2.1. Opis predmeta nabave

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Grupa 2. Usluge osiguranja za ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Specifično znanje i iskustvo stručnjaka (S)

30,00

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        70,00

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.500.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Posjedovanje ovlaštenja ili članstvo u određenoj organizaciji

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  25.06.2021    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25.06.2021   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Slogin kula 1, 51000 Rijeka

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  17.05.2021  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2021/S 0F2-0019423

11 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
I. Izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf 1,213.84 KB Zadnja promjena objave u NN: 18.06.2021. 14:54
III. Pojašnjenje i I. Izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf 361.85 KB Zadnja promjena objave u NN: 18.06.2021. 14:59

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021