Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 058

Zakup javne površine na gradskom kupalištu u Slunju

Kategorije: Zemljišta, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 24.6.2021.
Nadmetanje raspisao: Grad Slunj
Objavljeno u: Večernji list, 17.6.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK
Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA:944-01/21-01/14, URBROJ:2133/04-04/04-19-1 od 14. lipnja 2021. godine, oglašava se

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javne površine na gradskom kupalištu
1. Predmet javnog natječaja je zakup javne površine na gradskom kupalištu u Slunju na dijelu k.č. 1760/3 k.o. Slunj 1, i to:

- površine 20,00 m2 koja se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti

- površine 2,00 m2 koja se daje u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

Lokacija koja se daje u zakup prikazana je na planu koji se može dobiti u Gradu Slunju.

2. U svrhu obavljanja predmetnih djelatnosti dozvoljeno je postavljati isključivo pokretne naprave (klupe, šatore, suncobrane, automate i si.) i druge naprave koje se u kratkom roku mogu ukloniti s javne površine. Nije dozvoljeno postavljanje montažnih objekata tipa kioska, kontejnera i sličnih objekata ili objekata kojima bi se nagrđivao okoliš kupališta.

3. Javna površina daje se u zakup za razdoblje od 01. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine.

4. Početna cijena zakupa iznosi 30,00 Kn/m2 mjesečno. Zakupnik je dužan osigurati potrebne tehničke i druge uvjete za obavljanje predmetne djelatnosti.

Zakupnik je dužan snositi troškove komunalnih usluga na predmetno)' lokaciji (odvoz otpada i si.), a na ime podmirenja troškova električne energije u obvezi je platiti fiksni iznos od 500,00 kn koji će se obračunati i naplatiti u zadnjem obračunskom razdoblju.

Ukoliko bude više zakupnika troškovi električne energije podijeliti će se razmjerno potrošnji, a isto će se definirati Ugovorom o zakupu javne površine.

Plaćanje zakupa se obavlja unaprijed, najkasnije do posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se zakupnina plaća. Zainteresirani ponuditelji koji žele sudjelovati u javnom natječaju obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu 600,00 Kn na žiro račun Grada broj: HR9823400091840000001 kod PBZ d.d. uz naznaku poziva na broj: HR68-5738- OIB.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i s kojim bude zaključen ugovor iznos uplaćene jamčevine uračunati će se u cijenu zakupa.

Ponuditelj koji ne sklopi ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana dostave ugovora na potpis gubi pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine, a predmetna javna površina se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

U slučaju neprihvaćanja ponude iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen ponuditeljima bez prava na obračun kamata.

5. Ponude moraju sadržavati:

ponuđenu cijenu iskazanu u Kn/m2 (u apsolutnom iznosu) dokaz o registraciji ili obrtnicu

opis djelatnosti koja će se obavljati na predmetnoj površini kratki opis ili skica predmetne naprave koja se planira postaviti

dokaz o plaćenoj jamčevini

6. Ponude se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave

u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12,47240 Slunj, s naznakom "Ponuda za zakup javne površine- ne otvaraj".

7. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati, kao niti ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Slunju.

8. Zainteresirani ponuditelji podrobnije informacije mogu dobiti na telefon 047/674-713 svaki radni dan od 8 do 15 sati.

9. Ponude za zakup prikupljene na temelju oglašenog javnog natječaja razmatra i odluku o najpovoljnijoj ponudi za zakup donosi Povjerenstvo.

Kriterij za ocjenjivanje najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Grad Slunj

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021