Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 406

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  24.4.2018.
Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Klana temeljem Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Prethodno savjetovanje - jednogodišnja nabava lijekova - XII
Prethodno savjetovanje - Potrošni materijala za potrebe održavanja i operativne uporabe uređaja za detekciju droga i eksploziva model SAFRAN - Hardened Mobile Trace, Morpho Detection
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u ulici Kralja Tomislava u Glini na k.č.br. 3678/3, k.o. Glina
Prethodno savjetovanje - Usluga osiguranja- zajednička nabava
Prethodno savjetovanje - Gradnja građevine vodoopskrbne mreže naselja Ščitarjevo
Prethodno savjetovanje - rezervni dijelovi za zaštitnu odbojnu ogradu tip dalekovod
Prethodno savjetovanje - Osiguranje po skupinama
Prethodno savjetovanje - izgradnja biciklističke i trkačke staze – promenada
Prethodno savjetovanje - nabava vozila za hitnu medicinu – pet (5) vozila
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u Malomlačkoj ulici
Uređenje potkrovlja u objektu Caritasa u Sesvetskom kraljevcu
Izdavanje energetskog certifikata za Dječji vrtić "Jabuka"
Izrada idejnog,glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju javnih kanala u Žutom brijegu


Stranica 1 od 65


1 2 3 4 ... 65 >>
Nadmetanje raspisao: Općina Klana
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12,94/13,155/13,147/14 i 36/15) i članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana („Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 09/12) Načelnica Općine Klana objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KLANA TEMELJEM PISANOG UGOVORA Nazivnaručitelja: Općina Klana, Općinski načelnik Sjedište/adresa: 51217 Klana, Klana 33 Telefon/fax: 051/808-205,051 /808-708 OIB:41925068368 Vrsta poslova: Održavanje nerazvrstanih cesta - popravci udarnih rupa Mjesto izvršenja radova: Općina Klana Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine (članak 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana) Natječajnu dokumentaciju i upute ponuditelji mogu preuzeti na ...
Nadmetanje raspisao: Đakovački vodovod d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 2.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD GLINA
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PULA-POLA
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Datum zatvaranja: 2.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za
upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Osijek
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
Datum zatvaranja: 30.4.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 3.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018