Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 480 911

 
- nadmetanja iz RH
- do 2 agenta
- sklopljeni ugovori
 
- nadmetanja iz RH
- do 5 agenata
- do 5 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- do 10 agenata
- do 10 alerata
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:

Stranica 1 od 44

1 2 3 4 ... 44 >>

Nadmetanja od 21.08.2016 do 26.08.2016
  26.8.2016.
Ugovorno povjeravanje komunalnog posla održavanja javne rasvjete na području općine Ližnjan-Lisignano Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava goriva - eurodizel i eurosuper za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko - obrtničkih radova u osnovnim školama
Stručni nadzor nad izgradnjom autobusnih stajališta na Samoborskoj cesti
Uređenje objekta i sanacija instalacija vodovoda i odvodnje Doma za starije osobe Peščenica
Radovi na sanaciji krova u dvorišnom dijelu zgrade Pogona Valpovo
Licenca za DevExpress Universal komponente
Obnova zgrade šumarije Ozalj - krovište zgrade
Usluga stručnog nadzora i kontrole kvalitete nad radovima sanacije usjeka 36_L (INA2) na pruzi M203 Rijeka – Šapjane- D
Prodaja imovine stečajnog dužnika MUPERA d.o.o., u stečaju
Program potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2016. godini
Nabava ponude za smještaj Uljanikovih kooperanata, u periodu od 2016. do 2018. godine.
Korištenje četiri samostojeća jumbo panoa
Obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost dentalne zdravstvene zaštite
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - instalacija i ugradnja radnih stanica sustava za naplatu cestarine (156 komada)


Stranica 1 od 44


1 2 3 4 ... 44 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
Datum zatvaranja: 12.9.2016.

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO Klasa.: 022-06/16-01/22 Urbroj.: 2168/03-01-16-2 U Ližnjanu, 23. kolovoza 2016. godine Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,10/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora te Koncesije u Općini Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 2/08, 04/09), članaka 3. i 4., Odluke Načelnika o imenovanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Ližnjan-Lisignano (Klasa: 022-06/16-01/22, Urbroj: 2168/03-01-16-1, od 20.05.2016. god.) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje slijedeću OBAVIJEST o javnom natječaju za Ugovorno povjeravanje komunalnog posla održavanja javne rasvjete na području opć ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Datum zatvaranja: 15.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 31.8.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 31.8.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 2.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroslavonija Osijek
Datum zatvaranja: 5.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 2.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 5.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o
Datum zatvaranja: 2.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MUPERA d.o.o., u stečaju
Datum zatvaranja: 22.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 10.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ULJANIK Grupa
Datum zatvaranja: 5.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD OTOK
Datum zatvaranja: 3.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 26.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje,
građenje i održavanje autocesta
Datum zatvaranja: 26.9.2016.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3774 000, Fax: +385 1 3776 111 ©2001-2016