Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 536 869

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  18.10.2017.
Nabava prirodnog plina za nadoknadu GRM-a transportnog sustava, evid. br. nabave: pn-t-624/17-mb Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitne radne odjeće za potrebe članova HGSS-a
Traktorske cisterne za vodu Creina CV 3200
Usluge tiskanja materijala sa logom APIS IT d.o.o. (kalendari, rokovnici i slično)
Nabava promidžbenih proizvoda
Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te izrada projektnog prijedloga "Prenamjena prostora u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole"
Pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali , za komunalne djelatnosti
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitne radne odjeće za potrebe članova HGSS-a
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave za projekte "Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš" i "Izgradnja turističkog pristaništa Veliki Sakadaš u Parku prirode Kopački rit"
Prodaja imovine stečajnog dužnika ČONDIĆ - KADMENOVIČ d.o.o. u stečaju
Javni poziv za izdavanje jedne dozvole za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Solina
Iskazivanje interesa za zakup javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.”, 18. studenog 2017.
Izgradnja 43 stambene jedinice u 5 opština/općina u BiH
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dugotrajne financijske imovine Hrvatskih cesta d.o.o.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke


Stranica 1 od 51


1 2 3 4 ... 51 >>
Nadmetanje raspisao: PLINACRO d.o.o.,
Datum zatvaranja: 25.10.2017.

Savska cesta 88a, 10000 Zagreb OIB 69401829750 Tel: ++ 385 I 6301 777 Fax: ++ 385 1 6301 790 SLUŽBA NABAVE http://www.plinacro.hr/ NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće: PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PUNA ZA NADOKNADU GRM-a TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-624/17-MB PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:9.499.500,00 HRK OKVIRNA KOLIČINA:45.000.000 kWh MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra i Podzemno skladište plina Okoli, prema Incoterms 2010, najnovije izdanje. KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom ...
Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Datum zatvaranja: 22.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME
Datum zatvaranja: 27.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Datum zatvaranja: 27.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 28.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA KALI
Datum zatvaranja: 17.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Datum zatvaranja: 22.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Datum zatvaranja: 7.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ČONDIĆ - KADMENOVIČ d.o.o. u stečaju
Datum zatvaranja: 14.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Solin
Datum zatvaranja: 27.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Vukovar
Datum zatvaranja: 27.10.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: UNDP BOSNIA AND HERZEGOVINA
Datum zatvaranja: 15.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o.
Datum zatvaranja: 3.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD RIJEKA
Datum zatvaranja: 7.11.2017.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017