Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 617 491

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  15.11.2018.
Nabava prirodnog plina za nadoknadu Besplatno
Poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup potraživanja
Konzervatorsko - restauratorski radovi na metalnoj krovnoj kupoli zgrade, Šenoina 22
Izrada projektno - tehničke dokumentacije za proširenje dijela Bukovačke ceste
Sanacija dvorišnog pročelja stambene zgrade,Šenoina 4
Građenje javne rasvjete odvojka Oreškovićeve ulice
Izrada strategije primjene mjera u zgradama javne namjene prema konceptu projekta TOGETHER (INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME)
Građenje javne rasvjete Ljubljanske avenije
Usluge odvoza neopasnog otpada
Računala i računalna oprema
Projektori-audiovizualna oprema
Infrastrukturna prilagodba za projekt "Radost življenja"
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz djelatnosti
Prethodno savjetovanje - Migracija podataka, implementacija i prelazak svih funkcionalnosti SUKAP sustava na novu platformu
Prethodno savjetovanje - Radovi na izgradnji groblja Zoričići-1.faza grobnih polja, središnji ceremonijalni trg, mrtvačnica i pristupna prometnica


Stranica 1 od 83


1 2 3 4 ... 83 >>
Nadmetanje raspisao: PLINACRO d.o.o.,
Datum zatvaranja: 20.11.2018.

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a. 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće: PREDMET NABAVE:  NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA NADOKNADU GRM-a TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-689/18-MB PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE :3.398.840,00 HRK OKVIRNA KOLIČINA: 12.400.000 kWh MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2010, najnovije izdanje. KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona 0 javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-689/18-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!, na adresu naručitelja: PLINACRO d.0.0., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb ROK ZA DOSTAVU ...
Nadmetanje raspisao: POSOJILNICA BAN eGen, Republika Austrija
Datum zatvaranja: 29.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Datum zatvaranja: 23.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Akademija likovnih umjetnostiSveučilišta u Zagrebu
Datum zatvaranja: 23.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Akademija likovnih umjetnostiSveučilišta u Zagrebu
Datum zatvaranja: 19.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DUGO SELO
Datum zatvaranja: 26.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: RIJEKA plus d.o.o.
Datum zatvaranja: 5.12.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Crikvenica
Datum zatvaranja: 22.11.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018