Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 651

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  25.5.2018.
Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Besplatno
Nabava kamionskih guma –protektirane
Uvrštena nova dokumentacija - Usluge pružanja podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant Shema
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava ostale zaštitne opreme
Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda u Gradskoj četvrti Brezovica
Postavljanje tribina na igralište NK Ponikve
Prethodno savjetovanje - Izgradnja nerazvrstane prometnice u Općini Zemunik Donji, na k.č. 5074 k.o. Zemunik, Smrdelj - Brdine -Dragaši NCZD-20
Prethodno savjetovanje - Elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže za grupu područja Sjever
Prethodno savjetovanje - Završetak izgradnje dvorane OŠ Strahoninec
Prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija postojeće građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnja aneksa zgrade Fakulteta
Prethodno savjetovanje - generalni popravak kotlovnica s ugradnjom kondenzacijskih kotlova i modulirajućih plamenika na objektima za isporuku plina što uključuje i rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom po sistemu „ključ u ruke“
Prethodno savjetovanje - Isporuka releja za potrebe HOPS-a, grupa 4. Isporuka releja za PrP Zagreb
Prethodno savjetovanje - Radovi na obnovi kolnika ŽC 5167 u Udbini dionica Katedralska ulica, L= cca 500 m
Prethodno savjetovanje - Nabava energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Stupnik.
Prethodno savjetovanje - Radovi na obnovi kolnika i dogradnja nogostupa na ŽC 5154 dionica ulica dr. Ante Starčevića u Perušiću, L= 580 m


Stranica 1 od 65


1 2 3 4 ... 65 >>
Nadmetanje raspisao: OPĆINA DRENJE
Datum zatvaranja: 12.6.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENJE OPĆINSKI NAČELNIK POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DRENJE Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 56/13., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Drenje", broj 43/12.), Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Drenje objavljuje JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova I. PREDMET NATJEČAJA: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pis ...
Nadmetanje raspisao: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije
i investicije
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HP-Hrvatska pošta d.d.
Datum zatvaranja: 6.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 1.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu
Datum zatvaranja: 30.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Plinacro d.o.o.
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA STUPNIK
Datum zatvaranja: 31.5.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije

Datum zatvaranja: 4.6.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018