Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 588 291

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  19.7.2018.
Nabava prirodnog plina za pogon transportnog sustava Besplatno
Uvrštena nova dokumentacija - Radovi na energetskoj obnovi MŠ Sveta Nedelja
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola i poslovne zgrade Koprivničko-križevačke županije
Prethodno savjetovanje - Nabava građevinskih radova (Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta)-
Prethodno savjetovanje - koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava knin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti
Prethodno savjetovanje - Medicinski potrošni materijal I
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br.13: JUŽNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE
Prethodno savjetovanje - izgradnja nerazvrstane ceste u Laslovu - Zadružna ulica
Prethodno savjetovanje - Izvođenje radova na zgradi Područne škole Severin
Prethodno savjetovanje - usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada Virovitice
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području BR.33: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA PODRUČJIMA MALIH SLIVOVA PLITVICA-BEDNJA, TRNAVA I BISTRA
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području BR.20: PODRUČJE MALOGA SLIVA PLITVICA-BEDNJA
Prethodno savjetovanje - usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br.12: PODRUČJE MALOGA SLIVA KRAPINA-SUTLA I SJEVERNI DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO PRISAVLJE
Prethodno savjetovanje - preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Izgradnja objekta Osnovna škola Hasan Kikić, Tetovo, Zenica, BiH


Stranica 1 od 62


1 2 3 4 ... 62 >>
Nadmetanje raspisao: PLINACRO d.o.o.,
Datum zatvaranja: 26.7.2018.

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće: PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA POGON TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-466/18-MB PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:4.840.000,00 HRK OKVIRNA KOLIČINA:22.000.000 kWh MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2010, najnovije izdanje, sukladno dokumentaciji o nabavi. KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-466/18-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!, na adresu naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb ROK ZA ...
Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA
Datum zatvaranja: 28.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Koprivničko-križevačka županija
Datum zatvaranja: 8.8.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Veleučilište u Karlovcu
Datum zatvaranja: 27.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
Datum zatvaranja: 25.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ
Datum zatvaranja: 27.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA ERNESTINOVO
Datum zatvaranja: 25.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD VIROVITICA
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 24.7.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: UNDP Bosnia and Herzegovina
Datum zatvaranja: 13.8.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018