Općina Barilović

Općina Barilović na svojoj web stranici javno i transparentno objavljuje potrebe za robama, radovima i uslugama. Na taj način pridonosi efikasnosti procesa javne nabave i ugovaranja te se povećava sustav kontrola i nadzora istih.

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Barilović posjeduje certifikat "Transparentna javna nabava".

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska udruga poslodavaca