Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 687 096

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  2.8.2021.
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava školskih udžbenika za školsku 2021-2022. godinu za učenike Osnovne škole Poreč i Osnovne škole Finida.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava 11 novih solo niskopodnih autobusa
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Konstrukcijsko energetska sanacija objekta dječjeg vrtića Radost II
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom Priprema projektne i tehničke dokumentacije za građevine na lokacijama Fra Andrije Kačića Miošića 26 i Savska cesta 16, Zagreb
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Ustupanje građevinskih radova na interventnom i tekućem održavanju objekata vodoopskrbe i odvodnje i izvedbi vodovodnih i kanalizacijskih priključaka za područje Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Šibenik
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Pružanje pravnih usluga kod primjene elektroenergetskih propisa
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Općine Brinje
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona Grupa 7. Ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i prekidača za PrP Osijek
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Šimuna Kožičića Benje, šk. god. 2021-2022
Uvrštena nova dokumentacija - Motorno vozilo
Uvrštena nova dokumentacija - Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove - Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija
Uvrštena nova dokumentacija - Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Asfaltiranje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sustav za elektroforezu i dokumentiranje agaroznih gelova
Uvrštena nova dokumentacija - Reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku COVID-19


Stranica 2 od 80


<< 1 2 3 4 5 ... 80 >>
Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ-PARENZO
Datum zatvaranja: 3.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD ŠIBENIK
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD POREČ-PARENZO
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod d.o.o. Brinje
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje Zadar
Datum zatvaranja: 6.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA
Datum zatvaranja: 18.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Datum zatvaranja: 16.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: PORA Regionalna razvojna agencija
Koprivničko-križevačke županije
Datum zatvaranja: 10.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD KLANJEC
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET
Datum zatvaranja: 9.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Merkur
Datum zatvaranja: 17.8.2021.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021