Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 560 597

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- dodatak II. B
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  16.2.2018.
Uvrštena nova dokumentacija - Energetska obnova Srednje trgovacke škole, Trg J. F. Kennedyja 4
Uvrštena nova dokumentacija - Obnova vrtne arhitekture i izvedba infrastrukture vrta palače Gvozdanović
Uvrštena nova dokumentacija - Građevinski radovi
Uvrštena nova dokumentacija - Građevinski radovi
Uvrštena nova dokumentacija - Adaptacija pothodnika kod naselja Trnsko
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja poslovne zgrade Elektre Zadar - Vidikovac
  15.2.2018.
Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja, popravka i obnove objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području grada Kutine. Besplatno
Uklanjanje zelenila, drveća, grmlja i drugog raslinja
Građenje javne rasvjete Ulice Paškala Buconjića
Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti općine Kloštar Ivanić
Uređenje okoliša Antimalarične stanice i Osnovne škole u Otavicama
Prethodno savjetovanje - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru
Građevinski radovi - EE radovi na rehabilitaciji 12 javnih objekata u BiH
Zamjena zaštitne žičane ograde na autocesti a6, dionica od Stare Sušice do tunela Čardak
Rekonstrukcija prometnice- nerazvrstane ceste u Općini Vižinada na dionici Bajkini- Nardući- Vrbani- Klis


Stranica 6 od 18


<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 1.3.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 20.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Kutina
Datum zatvaranja: 3.3.2018.

Klasa: 363-02/18-01/2 Urbroj: 2176/03-06/1-18-1 od 9. II. 2018.    (56) Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst), čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih ...
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Kloštar Ivanić
Datum zatvaranja: 28.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA RUŽIĆ
Datum zatvaranja: 23.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DARUVAR
Datum zatvaranja: 21.2.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: UNDP BOSNIA AND HERZEGOVINA
Datum zatvaranja: 7.3.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Datum zatvaranja: 7.3.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA VIŽINADA - VISINADA
Datum zatvaranja: 12.3.2018.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018