Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 808 714

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  22.9.2023.
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Adaptacija prostorija RZV
Uvrštena nova dokumentacija - Izvedba radova prenamjene prostora RESNIČKI PUT 1A, ZA DV JABUKA
Uvrštena nova dokumentacija - Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Radovi ugradnje rashladnog sustava
Uvrštena nova dokumentacija - Izgradnja gradske knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sanacija pomorskog dobra (Srebreno, Kupari)
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 6 područje maloga sliva Ilova-Pakra za razdoblje od 4 godine
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Ugradnja sustava sigurnosnih svjetala USS-a
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 10 područje maloga sliva Banovina za razdoblje od 4 godine
Uvrštena nova dokumentacija - Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku, od km 29+580 do km 34+500 u dužini od 4920 m
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja i opremanje sportskog terena u Kaptolu
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Rekonstrukcija sanitarnog čvora u uvali Mir
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Obnova krova Područne škole Saborsko
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja i opremanje sortirnice u reciklažnom dvorištu u Okrugu Gornjem
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Izgradnja prometnice za dječji vrtić


Stranica 2 od 33


<< 1 2 3 4 5 ... 33 >>
Nadmetanje raspisao: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 25.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Datum zatvaranja: 2.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI SPLIT
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 29.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Župa dubrovačka
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Zračna luka Osijek d.o.o.
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 27.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Požeško-slavonska županija
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE TELAŠĆICA"
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Okrug
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OPĆINA TOPUSKO
Datum zatvaranja: 30.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3712 600 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023