Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 808 714

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  19.9.2023.
Nabava opreme, radova i usluga za uvođenje susretnog postrojenja DTS 10(20)/0,4 kV Palinovec "Palinovec 1" (br.436) u sustav daljinskog upravljanja
  18.9.2023.
Uvrštena nova dokumentacija - Nabava specijalizirane i ostale opreme te sitnog inventara
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Carinske plombe i produžne trake za carinske plombe
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Opremanje RZC-a u SDŽ - Grupa 1 Namještaj (ponovljeni postupak)
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Isporuka NN kabela za ugradnju u sustav distribucije električne energije u mrežama elektroenergetskih kabelskih vodova 1 kV
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Opremanje RZC-a u SDŽ, Grupa 1 Namještaj, Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava namještaja i opreme te dostava i ugradnja
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Uvrštena nova dokumentacija - Laboratorijski potrošni materijal - ponovljeni postupak
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele - IV za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Lijekovi za hemodijalizu
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava specijalizirane opreme – Karlovac (RCK – KaRijERA)
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Sigurnosni sustav vozila za vožnju unatrag
Uvrštena nova dokumentacija - Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za mikrobiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatska
Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Nabava traktora


Stranica 41 od 52


<< 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 ... 52 >>
Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 25.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Ugostiteljsko-turistička škola
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CENTAR IZVRSNOSTI SDŽ
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: CENTAR IZVRSNOSTI SDŽ
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih
ciglica Slavonski Brod
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Dubrava
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Datum zatvaranja: 29.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Općina Sokolovac
Datum zatvaranja: 26.9.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3712 600 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023