Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 614 081

Prodaja imovine stečajnog dužnika GRAMAT d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 27.9.2018.
Nadmetanje raspisao: GRAMAT d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 20.8.2018.

Stečajni upravitelj društva GRAMAT d.o.o. u stečaju, OIB: 46256580078, temeljem Zaključka Trgovačkog suda u Osijeku br. St-204/15-108 oglašava

Prodaju nekretnina stečajnog dužnika

Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika i to:

I. ) Nekretnine upisane u zk. ul. br. 1970 k.o. Blažići, k.č.br. 790/62 (poslovna zgrada GRAMAT) i to:

2. ETAŽA 350/1000 površine 1934,24 m2

3. ETAŽA 41/1000 površine 225,88 m2

4. ETAŽA 129/1000 površine 705,20 m2

5. ETAŽA 129/1000 površine 706,48 m2

kao i nekretnina upisana u zk. ul. br. 1759 k.o. Blažići, k.č.br. 790/65, industrijsko dvorište površine 2218 m2.

Nekretnine pod I.) prodavat će se kao cjelina prema početnoj cijeni od 5.718.767,78 kn.

Nekretnina će se prodavati usmenom javnom dražbom uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama. Ročište za prodaju održat će se na Trgovačkom sudu u Osijeku, Zagrebačka 2, soba 22/1 dana 27.9.2018.g. u

11,00 sati

Uvjeti prodaje:

Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 25.9.2018. uplatile jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR3123900011300000200 otvoren kod HBP d.d. s uplatnim pozivom na broj HR05 272-204-2015 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.

Sudionicima dražbe, koji ne uspiju u javnoj dražbi, jamčevina će biti vraćena odmah nakon zaključenja javne dražbe.

a) Ponuditelj, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.

b) Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od početne na ovom ročištu za prodaju) ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u određenom im roku.

. c) Poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac.

d) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori.

e) Nekretnine su opterećene založnim pravima koja će se brisati nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi.

f) Dodatne obavijesti o imovini mogu se dobiti na broj 098/1767222 svakim radnim danom od 09,00 -14,00 sati.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018