Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 560 597

Izbor upravitelja sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina

<< Nazad

Kategorije: Poslovni prostori, Ostale usluge, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Davanje i uzimanje u zakup, Usluge, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 26.9.2017.
Nadmetanje raspisao: GRAD VARAŽDIN
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 12.9.2017.

Republika Hrvatska Varaždinska županija GRAD VARAŽDIN

http://www.varazdin.hr/ - e-mail: varazdin@varazdin.hr Upravni odjel za društvene djelatnosti
KLASA: 620-08/17-01/7 URBROJ: 2186/01-09-02/4-17-1 Varaždin, 12. rujna 2017.
Na temelju članka 10. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina (“Službeni vjesnik Grada Varaždin”, br. 2/12,6/15 i 7/16) Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor upravitelja sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina
1. Predmet javnog poziva je izbor upravitelja za korištenje i upravljanje sportskom građevinom nogometnim igralištem i pripadajućim sportskim terenimau Jalkovcu, Jal-kovec, Braće Radić bb u vlasništvu Grada Varaždina, a koje obuhvaća nekretnine sljedećih oznaka:

• k.č.br. 419, 420 i 421 upisana u zk.ul. 4241 k.o. Jalkovec, ukupne površine 19075 m2, -

2. Predmet upravljanja je sportska građevina kao jedinstvena cjelina tj. svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, te prateći prostori i oprema, kao i uređene i opremljene površine. Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje na rok od 5 godina.

3. Sportska građevina može se na upravljanje povjeriti:

Sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

4. Zainteresirani subjekti iz točke 3. uz zahtjev, dužni su ispuniti sljedeće uvjete i dostaviti odgovarajuće dokaze:
• izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt registriran za obavljanje tražene djelatnosti,

• da imaju sjedište na području Grada Varaždina (dokaz - Statut),

• ukoliko se radi o udrugama -potvrda da su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina najmanje 3 (tri) godine,

• da posjeduju sve tehničke preduvjete za održavanje navedenog prostora (dokaz - potvrda subjekta koji se prijavljuje na javni poziv),

• pisani prijedlog o načinu upravljanja sportskom građevinom sukladno članku 5. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina,

• potvrdu nadležne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva,
• potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu,

• Izjavu o prihvaćanju uvjeta javnog poziva.

5. Zahtjev za povjeravanjem upravljanja sportskom građevinom podnosi se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Varaždina, Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin.

6. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva u Varaždinskim vijestima i na službenoj web stranici Grada Varaždina. Zakašnjeli i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

7. Nakon provedenog postupka po javnom pozivu, odluku o povjeravanju upravljanja i korištenju sportske građevine donosi gradonačelnik Grada Varaždina.

8. Svi podnositelji zahtjeva za upravljanje gradskim sportskim građevinama o rezultatima izbora biti će obaviješteni pisanim putem.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018