Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Prethodno savjetovanje - Radovi na izgradnji Centra za starije osobe Pleternica

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.5.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD PLETERNICA
Objavljeno u: Narodne novine, 15.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S PCINF-0002864

 

Informacije o prethodnom savjetovanju

01/24 - Radovi na izgradnji Centra za starije osobe Pleternica

Podaci o naručitelju

Naziv: GRAD PLETERNICA

Nacionalni reg. broj: 40247645244

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Radovi na izgradnji Centra za starije osobe Pleternica

Evidencijski broj nabave: 01/24

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 5.450.000,00 EUR

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Podaci o pristupu prethodnom savjetovanju

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje

Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodno savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.

Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute

Prethodno savjetovanje traje do: 20.05.2024

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH.

Informacije o prethodnom savjetovanju

01/24 - Radovi na izgradnji Centra za starije osobe Pleternica Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
23041648-2_Projektna dokumentacija_dio 4-2024-05-15T10-44-11.zip 22,501.61 KB  
47616-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-05-15T10-44-11.html 51.34 KB  
19789-2_Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku-2024-05-15T10-44-11.docx 19.33 KB  
6935-Kriteriji za odabir ponude-2024-05-15T10-44-11.html 39.52 KB  
26434-2_Tehnic?ke specifikacije-2024-05-15T10-44-11.docx 25.81 KB  
65709-2_Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi-2024-05-15T10-44-11.docx 64.17 KB  
20752435-2_Projektna dokumentacija_dio 7-2024-05-15T10-44-11.zip 20,266.05 KB  
213172-2_Tros?kovnik-2024-05-15T10-44-11.xlsx 208.18 KB  
12744-Opći podaci o postupku nabave-2024-05-15T10-44-11.html 14.69 KB  
26389565-2_Projektna dokumentacija_dio 1-2024-05-15T10-44-11.zip 25,771.06 KB  
30711128-2_Projektna dokumentacija_dio 2-2024-05-15T10-44-11.zip 29,991.34 KB  
24463810-2_Projektna dokumentacija_dio 3-2024-05-15T10-44-11.zip 23,890.44 KB  
22398297-2_Projektna dokumentacija_dio 6-2024-05-15T10-44-11.zip 21,873.34 KB  
26161366-2_Projektna dokumentacija_dio 8-2024-05-15T10-44-11.zip 25,548.21 KB  
37880-Upute za ponuditelje-2024-05-15T10-44-11.html 45.95 KB  
25745240-2_Projektna dokumentacija_dio 5-2024-05-15T10-44-11.zip 25,141.84 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024