Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Prethodno savjetovanje - Izgradnja Doma kulture u Svetom Martinu na Muri - 3. faza

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 22.5.2024.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
Objavljeno u: Narodne novine, 15.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S PCINF-0002874

 

Informacije o prethodnom savjetovanju

13/2024 - Izgradnja Doma kulture u Svetom Martinu na Muri-3. faza

Podaci o naručitelju

Naziv: OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI

Nacionalni reg. broj: 90870759737

Adresa: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Izgradnja Doma kulture u Svetom Martinu na Muri-3. faza

Evidencijski broj nabave: 13/2024

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 862.252,60 EUR

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Podaci o pristupu prethodnom savjetovanju

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje

Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodno savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.

Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute

Tijekom ovog prethodnog savjetovanja naručitelj je predvidio održavanje sastanka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Upute za sastanak

 

Naručitelj će omogućiti ponuditeljima da, o svom vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost, prije podnošenja ponude obiđu lokaciju kako bi se detaljno upoznali sa svim specifičnostima u svezi s ovim predmetom nabave, jer Naručitelj neće prihvatiti eventualne naknadne prigovore odabranog ponuditelja koji bi se odnosili na zahtjevnost lokacije.

Zainteresirani ponuditelji svoj dolazak na obilazak lokacije trebaju najaviti najmanje jedan dan ranije kontakt osobi Naručitelja. Pregled lokacije ponuditelji mogu obaviti svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00-14:00 sati.

Prethodno savjetovanje traje do: 22.05.2024

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH.

Informacije o prethodnom savjetovanju

13/2024 - Izgradnja Doma kulture u Svetom Martinu na Muri-3. faza Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
276992-2024_TROSKOVNIK DOM KULTURE SV MARTIN NA MURI_VANJSKA OVOJNICA_PONUDBENI_i (2)-2024-05-15T12-26-50.xls 270.50 KB  
5203638-MAPA_Elaborati-2024-05-15T12-26-50.rar 5,081.68 KB  
2462704-MAPA VII_Strojarski projekt_7.0_Projekt vertikalnog transporta dizala-2024-05-15T12-26-50.rar 2,404.98 KB  
3188671-MAPA III_Građevinski projekt_3.0_Hidroinstalacije-2024-05-15T12-26-50.rar 3,113.94 KB  
148486-Dokumentacija o nabavi-2024-05-15T12-26-50.docx 145.01 KB  
1769981-2024_TROSKOVNIK DOM KULTURE SV MARTIN NM_VANJSKA OVOJNICA_PONUDBENI_i-2024-05-15T12-26-50.PDF 1,728.50 KB  
7340526-MAPA V_Elektrotehnički projekt_5.0_Elektroinstalacije i TK instalacije-2024-05-15T12-26-50.rar 7,168.48 KB  
13655624-MAPA I_1.0_Arhitektonski projekt i elaborati-2024-05-15T12-26-50.rar 13,335.57 KB  
11694412-MAPA VI_Strojarski projekt_6.0_Termotehničke instalacije-2024-05-15T12-26-50.rar 11,420.32 KB  
3778796-MAPA IV_Građevinski projekt_4.0_Vanjsko uređenje-2024-05-15T12-26-50.rar 3,690.23 KB  
18878-Upute za ponuditelje-2024-05-15T12-26-50.html 25.11 KB  
4145-Opći podaci o postupku nabave-2024-05-15T12-26-50.html 5.65 KB  
29449-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-05-15T12-26-50.html 31.69 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024