Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 750 919

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata (JP ZO 10/2022)

Kategorije: Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 31.12.2022.
Nadmetanje raspisao: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno u: Narodne novine, 21.9.2022.
Klasa: 351-01/22-01/15

Urbroj: 563-03-1/240-22-2 od 19. IX. 2022. (272)

Na temelju odredbe članka 7. i članka 20. st. 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1. podstavka 9., članka 47. stavka 1. podstavka 1. a u svezi s odredbom članka 67. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 – pročišćeni tekst) te na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2022. (klasa: 024-04/22-03/3, urbroj: 563-01/69-22-5) od 19. travnja 2022. godine, Izmjene i dopune Odluke Upravnog odbora Fonda o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2022. (klasa: 024-04/22-03/9, urbroj: 563-01/69-22-2) od 19. rujna 2022. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV

za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata (JP ZO 10/2022)

Predmet ovog javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Cjeloviti javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata putem »Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata« kao i pripadajući obrasci za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022