Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 450

Davanje u zakup školskog prostora za prodaju i posluživanje toplih i hladnih jela te bezalkoholnih pića

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 28.9.2021.
Nadmetanje raspisao: Srednja škola "Arboretum Opeka"
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 21.9.2021.
Srednja škola "Arboretum Opeka"

Marčan, Vinička 53,42207 Vinica Tel.722 131

e-mail: ured@ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

Na temelju Odluke Školskog odbora Srednje škole „Arboretum Opeka", raspisuje se

NATJEČAJ

za davanje u zakup školskog prostora za prodaju i posluživanje toplih i hladnih jela te bezalkoholnih pića

Poslovni prostor nalazi se u dvorištu škole, sastoji se od zasebnog prostora ima centralno grijanje, priključke struje, plina i vode, površine 12 m2.

Potencijalni ponuditelj može doći u pogledati prostor koji se daje u zakup uz najavu radnim danom od 9,00 - 12,00 sati.

Početna cijena zakupa za prostor utvrđena je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme, te načinu korištenja vlastitog prihoda u školskim ustanovama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava, „Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/18.

Prostor se daje u zakup na rok od 2 godine. Navedeni prostor zakupnik će koristiti u radno vrijeme škole. Škola nije u sustavu PDV-a. U cijenu zakupa uključeni su troškovi režija vode, struje i grijanja.

Ponuda za poslovni prostor treba sadržavati:

 Podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu i prebivalište za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe, kontakt telefon)

 Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja u preslici

 Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od objave natječaja, u preslici

 Potvrdu da se protiv fizičke ili odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak

 Iznos ponuđene zakupnine

Zakupnik je dužan primijeniti HACCAP u poslovanju s hranom u svim fazama Školski odbor zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima. Kriterij za odabir ponude je najpovoljnija ponuda koja uz ispunjavanje svih uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Otvaranje ponuda, njihov pregled i usporedbu, obavit će imenovano Povjerenstvo, u roku od 6 dana od isteka roka za dostavu ponuda, u školi. Otvaranje ponuda nije javno. O rezultatu natječaja sudionici će biti obaviješteni pismeno (poštom ili putem e-maila,), najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Odabrani ponuditelj je dužan odmah nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, preuzeti poslovni prostor. Ako isto ne učini u traženom roku smatrat će se da je odustao od zakupa prostora te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji ponuditelj. Prilikom sklapanja ugovora kao garanciju za ispunjavanje obveza iz ugovora ponuditelj prilaže zadužnicu u visini godišnje zakupnine.

Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu u istom iznosu zakupnine, a udovoljavaju uvjetima natječaja, za najpovoljnijeg ponuditelja odabrat će se onaj čija je ponuda prva pristigla.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

Ponude dostaviti osobno ili redovnom poštom na adresu: Srednja škola „Arboretum Opeka", Marčan, Vinička 53,42207 Vinica ,s naznakom „Za natječaj - zakup školskog prostora, „NE OTVARATI".

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021