Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 450

Davanje u zakup školskog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Kategorije: Poslovni prostori, Nabava pića i prehrambenih proizvoda, Nabava tehničke opreme, Davanje i uzimanje u zakup, Nabava roba
Datum zatvaranja: 28.9.2021.
Nadmetanje raspisao: Elektrostrojarska škola
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 21.9.2021.
Školski odbor Elektrostrojarske škole raspisuje dana 21.09.2021.

NATJEČAJ

za davanje u zakup školskog prostora

1. U zakup se daje školski prostor za postavljanje samoposlužnih aparata s asortimanom koji uključuje najmanje tople napitke, bezalkoholna pića, i tzv. snack asortiman - grickalice, čokoladice i si. Za svaki samoposlužni aparat osiguran je izvor električne energije. Dostupno je ukupno 4 mjesta za postavljanje samoposlužnih aparata u školskim prostorima i to:

 Prizemlje na ulazu u školu (A dio)

 1. Kat škole (A dio)

 1. Kat škole (B dio)

 2. Kat škole (D dio).

2. Ponuditelj treba dostaviti ponudu za zakup navedenog školskog prostora gdje će smjestiti samoposlužne aparate. Ponuditelj odgovara za ispravnost aparata, a snosi i sve troškove njihovog postavljanja i uklanjanja, kao i eventualnu štetu koju pretrpi škola izravno ili neizravno zbog postavljenih aparata. Automati moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike: više mogućnosti odabira toplih napitaka; mogućnost doziranja šećera; naplata usluge s kovanicama i/ili papirnatim novcem, uz povrat razlike novca; kod pripreme toplih napitaka primjenu HACCP IISSO standarde, koji se dokazuju certifikatima. Automati moraju biti atestirani. Ponuditelj je dužan održavati higijenske uvjete automata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad automata i proizvode iz automata.

3. Potencijalni ponuditelj može doći radnim danom od 09:00-12:00 sati pogledati prostore koji se daju u zakup uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona 042/492-360.

4. Ponuditelj treba dostaviti ponudu za zakup školskog prostora koja obuhvaća sva 4 prostora. Ponuditelj ne može dati ponudu za zakup dijela prostora, već isključivo za sva 4 raspoloživa mjesta.

5. Ugovor s izabranim ponuditeljem sklapa se na rok od 5 godina.

6. Ponuda treba sadržavati: podatke o ponuditelju, dokaz o ovlaštenju za obavljanje naznačene djelatnosti (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci), potvrdu porezne uprave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 dana, potvrdu da se protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak i ukupni iznos ponude zakupnine za prostore iz točke 1. Ponuda treba biti potpisana i pečatirana. Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja neće se razmatrati. Školski odbor zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima.

7. Najniži iznos mjesečne zakupnine s PDV-om iznosi: 700,00 kn x 4 = 2.800,00 kn

8. Prilikom sklapanja ugovora kao garanciju za ispunjavanje obveza iz ugovora ponuditelj prilaže zadužnicu u visini godišnje najamnine.

9. Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

10. Ponude dostaviti osobno ili poštom na adresu: „Elektrostrojarska škola, Halle-rova aleja 5,42000 Varaždin" s naznakom „Za natječaj - zakup školskog prostora - NE OTVARATI".

11. Odluka o odabiru bit će donijeta najkasnije u roku od 21 dan od dana raspisivanja i objave natječaja.

12. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja zadovoljava sve uvjete Natječaja i sadrži najviši iznos zakupnine. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su obvezni priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021