Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 690 664

Prodaja nekretnina - park i parkiralište, parkiralište, zgrada motel, pumpna stanica, toplana, trafostanica, zgrada i park, zgrada, bazen i stadion stečajnog dužnika TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 20.8.2021.
Nadmetanje raspisao: TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 26.7.2021.

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o. u stečaju Ruščica, OIB: 48966440834, St-386/2014 od 21.5.2021. godine, stečajna upraviteljica objavljuje dvadesettreći
 
 

O G L  A S
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine stečajnog dužnika

 

I PREMET PRODAJE
Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk.ul. 565 k.o. Kaniža koja se sastoji od kč.br. 413, park i parkiralište Migalovci površine 17017 m2, kč.br. 414 parkiralište Migalovci površine 3229 m2, kč.br. 417/1 zgrada motel površine 675 m2, kč.br. 417/2 pumpna stanica, toplana, trafostanica, zgrada i park Migalovci površine 18259 m2, kč.br. 417/3 zgrada, bazen i stadion Migalovci površine 42558 m2, sveukupne površine 81738 m2.
Početna cijena nekretnine iznosi 1.422.750,00 kn.

II UVJETI PRODAJE
Nekretnina će se prodavati prikupljanjem pismenih ponuda, a sve potrebne obavijesti mogu se dobiti od stečajne upraviteljice.
Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se dana 20.08.2021. godine s početkom u 14,00 sati u uredu stečajne upraviteljice Marijane Božić, Sjenjak 50, Osijek.
Rok za prikupljanje pisanih ponuda je 20.08.2021. godinu do 14,00 sati.
Pisane ponude potrebno je dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu stečajne upraviteljice Marijane Božić, Sjenjak 50, Osijek s naznakom „St-386/2014, za oglas – ne otvarati“.
Ponuda mora sadržavati:
1. Naziv tvrtke i OIB za pravne osobe, ime i prezime, adresu fizičke osobe
2. Točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
3. Ponuđenu cijenu, koja ne može biti manja od istaknute početne cijene
4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% utvrđene početne vrijednosti za koju se ponuda daje.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika Tankerska plovidba d.o.o. u stečaju
HR8424120091144001960 kod Slatinske banke d.d. s pozivom na broj 386-14.
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je u roku od 30 dana od dana prihvata ponude uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun stečajnog dužnika Tankerska plovidba d.o.o. u stečaju HR8424120091144001960 kod Slatinske banke d.d. s pozivom na broj 386-14.
Ako tako ne postupi, prodaja se smatra nevažećom i određuje se nova prodaja. Najpovoljnijem ponuditelju koji je odustao od kupnje jamčevina se neće vratiti, već će se iz nje namiriti troškovi provedene prodaje te troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
Sve porezne obveze i troškove prodaje i prijenos vlasništva snosi kupac.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajne upraviteljice na broj 0912250642 od ponedjeljka do petka u razdoblju od 12-14 sati.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021