Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 813

Prodaja imovine-nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 29.4.2021.
Nadmetanje raspisao: Kerum d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 12.4.2021.
Stečajni dužnik Kerum d.o.o. u stečaju, OIB:66124057408, Split, Zrinjsko-Frankopanska 68, pod poslovnim br.4.St-2/2013, oglašava:

Prodaju imovine-nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA:

I) Predmet prodaje su nekretnine stečajnog dužnika:

1.    Laguna:

Dio č.z.1575/11/ i 1575/15 ZU 545, dio č.z.1575/12 ZU 642,dio č.z.1574/1 i 1575/14 ZU 649 i dio č.z. 1575/13 i 1575/16 ZU 538 KO. Miočić. Laguna u naravi predstavlja betonski bazen od 22.789 m2, smješten na pripadajućem poljoprivrednom zemljištu ukupne površine 40.263 m2.

Opisana nekretnina vanknjižno je vlasništvo stečajnog dužnika.

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 471.000,00 kn i ispod te vrijednosti ne može se prodati na ovoj dražbi.

2.    Svinjogojska farma Miočić-Siverić:

Dioč.z.538/299, 538X12,538/315,538/313, 538/310, 538/350,538/202,538/319, ., 538/204, 538/205, 538/200, 538/218, 538/297,538/298, 538X35, 538/233, ! 538/206. 5387224, 538X19, 538/215, 538/217, 538/220, 538X22, 538/191, 538X06. 538X23 538X02, 538/195 538X10 538X11,'538X26. 538X25, 538X27. 538X24. 538X34, 538X09, 538X23, 538X12, 538X49 ZU 1208, dio č.z.538/188 ZU 1219, dio č.z.538X93, 538/198 ZU 438, dio č.z.538/189 ZU 827, dio č.z.538X03 ZU 1213, dio č.z.538X94 ZU 762, dio č.z.538X95 ZU 149, dio č.z.538X01. 538X96 ZU 344 dioč.z.538X08, 538X09ZU43, dio č.z.538X22 ZU 1211, dio č.z.538X39 ZU 1090, dio č.z.

538X05 ZU 312, dio č.z. 538/190 ZU 959 dio č.z.538X04 ZU 583, dio č.z.

2064 ZU 360, dio č.z.538/194 ZU1069, dio č.z.538/193 ZU 1006, dio č.z.538/196 ZU 664. dio č.z.538/192 ZU 81, dio č.z.538X45 ZU 496 dio č.z.

538X20 ZU 418, dio č.z.538X58 ZU 68, dio č.z.538X07 ZU 1212, dio č.z.

538X18 ZU 689, dio čz.538X16 ZU 51, dio č.z.538/197 ZU 1089. dio č.z 538/199 ZU 842. dh č.z.538X21 ZU 1222 i dio č.z.538X56 sve K.O. Siverić Dio č.z. 157IX. 1571X. 1571/4. 1571/6. 1571X, 1571X, 1571/9 i 1571/11 ZU 649, dio č.z. 1571/10 ZU 126, dio č.z 1705 ZU 217 sve K.O. Miočić Svinjogojska farma u naravi predstavlja građevinsko zemljište površine 135.331 m2 i objekte svinjogojske farme: sanitamo-garderobne objekte, radionice sa garažom i skladištem, vagarske kućice, sekcimice sa hladnjačom, tovne objekte, '2 proizvodne objekte, reprocentar, sanitarne objekte, spremišta za ekstra ulje i trafostanice smještene na građevinskom zemljištu površine 30.448 m2.

Opisana nekretnina vanknjižno je vlasništvo stečajnog dužnika.

Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 5.971.000,00 kn i ispod te vrijednosti ne može se prodati na ovoj dražbi.

II NAČIN PRODAJE:

Nekretnina će se prodavati u stečajnom postupku prikupljanjem pisanih ponuda, a ročište za otvaranje ponuda održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br.6, sudnica broj 22 u podrumu, dana 29.04. 2021.god u 12,00

sati. U slučaju da dva ili više ponuditelja daju jednaku pisanu ponudu provest će se javna dražba po načelu “tko da više".

III. Ovaj oglas o prodaji objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Splitu i u dnevnom tisku.

Stečajna upraviteljica će Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu i FINA RC Split dostaviti podatke o nekretninama koje su predmet prodaje.

IV UVJETI PRODAJE:

1.    Nekretnina koja je predmet prodaje slobodna je od osoba i stvari trećih osoba

2.    Sve poreze i prireze u svezi prodaje snosi kupac.

3.    Kao kupci mogu sudjelovati sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama i čije pisane ponude i uplate osiguranja od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine koja je predmet prodaje, budu zaprimljene najkasnije zaključno sa 27.04.2021.god.

Pisane ponude sa dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se na adresu Mladineo Natalija, Viška 24, 21000 Split, Ponuda za spis 4.St-2X013, NE OTVARAJ Jamčevina se uplaćuje na račun stečajnog dužnika Kemm dd u stečaju kod PBZ dd broj: IBAN: HR6623400091190027245, model: HR02 s naznakom za spis 4.St-2/2013. Zainteresirani kupci mogu priložiti i bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za navedeni iznos jamčevine. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.

Kupcu će se uplaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od tri dana od dana prihvaćanja jedne od ponuda za kupovinu nekretnine.

4.    Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti sa prodavateljem ugovor o kupoprodaji te u daljnjem roku od 15 dana u cijelosti uplatiti kupovnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.

5.    Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.

6.    Ponuditelj koji povuče ponudu prije odlučivanja o kupcu ili koji odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili koji ne plati kupovnu cijenu u roku, smatrat će se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

7.    Prodaja se može obaviti i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj. Stečajni dužnik pridržava si pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu.

8.    Prodaja se obavlja po načelu “viđeno-kupljeno’’, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

9.    Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretninu svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom Natalijom Mladineo na br.mob.098 173-2284 te mogu dobiti na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021