Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 772

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika RIBON d.o.o., Pula

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 29.4.2021.
Nadmetanje raspisao: RIBON d.o.o., Pula
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2021.

Stečajni upravitelj društva RIBON d.o.o., Pula, Olge Ban 11, OIB: 1680012682, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 28. srpnja 2020.godine, objavljuje


O G L A S

za šestu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije  ponude
 

I  PREDMET PRODAJE:
1. Prodaje se pokretna imovina dužnika:  brodica - polupodmornica M-SPORT SEMISUBMAR , oznake 152 PO, dužine 9,95 m,  luka pripadnosti Poreč, ugrađeni motor LAMBORDINI LDW 2204M od 44,10 kW, br.motora: 4406301842, godina proizvodnje 2014.
Vrijednost  brodice sukladno izvršenoj procjeni iznosi: 505.675,96 kn.
2. PDV 25% nije uključen u cijenu.
3. Pokretna imovina iz točke 1.oglasa biti će prodana neposrednom pogodbom prikupljanjem pisanih ponuda i izbrom najpovoljnije ponude.

II  UVJETI PRODAJE:
1. Početna kupoprodajna cijena, u ovoj prodaji jest ponuđena cijena na prethodnoj objavi, umanjena za 10% u odnosu na i iznosi 298.596,59 kn (bez PDV), ispod koje se cijene ne može prodati.
2. Pokretnina će se prodati ako pristigne bar jedna ponuda koja udovoljava svim uvjetima uglasa.
3. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i poziva za plaćanje ostatka kupovnine jer će u protivnom stečajni upravitelj prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Troškovi nove prodaje namirit će se iz položenog osiguranja, te razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
5. Pravo na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe, sukladno propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije na dan 28.travnja 2021.godine platile jamčevinu za kupnju brodice u visini od 10% početne kupoprodajne cijene ili 29.859,66 kn, uplatom na račun stečajnog dužnika IBAN: HR49 2488 0011 1001 3921 8 koji se vodi kod BKS Bank AG Glavna podružnica Hrvatska, Rijeka, s pozivom na broj  439-2020 (model: HR00) s tim što je kupac dužan potvrdu o uplati predate javnom bilježniku prije početka otvaranja ponuda.
6. Kupcu se jamčevina uračunava u prodajnu cijenu a ostalim se vraća nakon zaključenja dražbe.
7. Ponude se dostavljaju na ime i adresu  javnog bilježnika Zorana Vrsalović u Rijeci, Korzo 40, u zatvorenoj omotnici s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA TD RIBON d.o.o.u stečaju – NE OTVARATI” , do zaključno dana 29.travnja 2021.godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
8. Javno otvaranje ponuda održat će se 29.travnja 2021.godine u 13,00 sati pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović u Rijeci, Korzo 40,o čemu će javni bilježnik sačiniti zapisnik.
9. Pokretninu iz točke 1.ovog oglasa stečajni upravitelj će svojom odlukom dodijeliti kupcu koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz oglasa.
10. Pokretninu koja je predmet prodaje, kao i dokumentaciju, moguće je razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljom na mob. 095 911 49 65


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021