Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 813

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika GEOKOP TRADE d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja vozila i plovila, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 29.4.2021.
Nadmetanje raspisao: GEOKOP TRADE d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2021.

Stečajni upravitelj stečajnog dužnika GEOKOP TRADE d.o.o.u stečaju, Svetvinčenat, Stancija Grgur OIB: 02165060202, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 16.listopada 2017.godine, objavljuje
 
O   G   L   A   S
o prodaji imovine – dvadeseta objava


I  PREDMET PRODAJE S POČETNOM CIJENOM:
A) Prodaja nekretnina:
B) Prodaja pokretnina – strojevi, oprema, vozila:
B.1. Grđevinski radni strojevi i oprema - početnoj cijeni uvećanoj za pdv :
B.1.2. Žlica bagera, po početnoj cijeni od 406,57 kn
B.1.5. Dynapec stroj za nabijanje, po početnoj cijeni od 108,08 kn
B.1.6. Vibro ploča, po početnoj cijeni od 3.3094,14 kn
B.1.7. Sjekač, po početnoj cijeni od 182,37 kn
B.1.8. Prometni znakovi, po početnoj cijeni od 405,25 kn
B.1.9. Sjekač za hidraulični čekić, po početnoj cijeni od 324,87 kn
B.1.10 Mješalica za beton LIV, po početnoj cijeni od 67,55 kn
B.2.   Vozila: -
B.3.   Oprema apartmana, kafića, pizzerie i kuhinje, te oprema uredskog prostora – sve prema spisku i  cijeni u ovoj objavi od 18.445,89 kn, skupno uvećano za pdv. Početna procjena Povjerenstva bila 282.750,00 kn. Moguća pojedinačna prodaja u vrijednosti razmjeroj skupnoj cijeni, uvećanoj za pdv 25%. Spisak dostavljamo na mail na zahtjev zainteresirane osobe.

II  UVJETI I NAČIN PRODAJE
1. Naznačena imovina stečajnog dužnika prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po cijenama utvrđenim u nalazima stalnih sudskih vještaka ili povjerenstva za opremu iz B.3.
2. Predmeti prodaje pod B) prodaju se u viđenom stanju, te se podnošenjem ponude pod ovom točkom ponuditelj odriče prava na isticanje zahtjeva za zaštiitu od materijalnih i pravnih nedostataka u odnosu na te predmete.
3. Pravo sudjelovanja u podnošenju pismenih ponuda za kupnju nekretnina ili pojedinih predmeta pokretnih stvari pod B) imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u visini od 10% od početne cijene na transakcijski račun stečajnog dužnika: IBAN HR96 2340 0091 1900 2418 3 kod PBZ d.d., uz opis plaćanja , jamčevina u predmetu St-429/16, za stavke iz oglasa, te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
4. Rok za plaćanje jamčevine je 28.04.2021.g,, a dokaz o uplati uručuje se javnom bilježniku prije početka otvaranja ponuda.
5. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE GEOKOP TRADE  d.o.o.u stečaju – NE OTVARATI“ NA ADRESU: Javni bilježnik Zoran Vrsalović, 51000 RIJEKA, Korzo 40.
6. Rok za prikupljanje ponuda je zaključno 29. travnja 2021.g., do 12,00 sati bez obzira na način dostave.
7. Javno otvaranje ponuda 29. travnja 2021.godine u 13,30 sati kod Javnog bilježnika Zorana Vrsalović u Rijeci, Korzo 40 u Rijeci.
8. Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, te se naknadne primjedbe isključuju.
9. Sve naknadne troškove vezane uz prodaju pokretnina (sastav ugovora, ovjera potpisa, utovar, odvoz i dr.) snosi kupac.
10. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosit će kupac.
11. Izabrani kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od otvaranja i prihvaćanja  najpovoljnije ponude, na transakcijski račun stečajnog dužnika (onaj iz točke II pod 3). Rok plaćanja smatra se bitnim sastojkom pravnog posla.
12. Kupac pokretnina dužan je  preuzeti kupljene pokretnine u roku od 30 dana od dana kupoprodaje jer će nakon ovog roka biti obračunata skladišnina u iznosu od 300 kn dnevno.
13. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena iznos jamčevine vratit će se u roku od 8 dana  bez obračuna kamata.
14. Ako odabrani ponuditelj u predviđenom roku ne plati kupovninu, stečajni upravitelj će oglas oglasiti nevažećim i odrediti novu prodaju.
15. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
16. Pokretnine se mogu razgledati uz dogovor sa stečajnim upraviteljem na broj 095 911 4965.
17. Popis predmeta iz točke B.3. stečajni upravitelj će dostaviti na e-mail adresu uz prethodni dogovor na tel iz prethodne točke.
18. Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.
19. Ponuda se smatra valjanom ako pristigne bar jedna valjana ponuda.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021