Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 772

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika GULET d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 21.4.2021.
Nadmetanje raspisao: GULET d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2021.

U stečajnom postupku nad dužnikom   GULET d.o.o. u stečaju, OIB:07639603991,  koji se vodi kod Trgovačkog suda u Splitu  pod posl. brojem  St-254/2020, sukladno čl. 229. i dr.  Stečajnog zakona, stečajni upravitelj oglašava: 
 
 
 
PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
  
 
I Predmet prodaje je pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika i to: 

STROJ – KOMPRESOR
        
CompAir, tip DLT C7C3,  C76, godište 2006., snage 61,00 kw
početna cijena 28.000,00 kuna
  
II Prodaja pokretnina iz točke I ovog oglasa obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda, koje  se preporučeno dostavljaju na adresu stečajnog upravitelja, MILAN MACURA, STJEPANA RADIĆA 24, 22000 ŠIBENIK, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Ponuda za pokretnine GULET d.o.o. u stečaju – ne otvarati“. 
    
III Rok za dostavu ponuda mogu dati sve pravne i fizičke osobe preporučenim putem  je do 21.travnja 2021. godine, te se naknadno dostavljene ponude  neće  uzeti u obzir pri odabiru najpovoljnijeg ponuđača. 
  
IV  Ponuda mora sadržavati točan naziv, adresu, e-mail adresu, OIB, broj računa ponuđača,  iznos  ponuđene kupoprodajne cijene, a u protivnom nepotpuna ponuda neće se razmatrati.    
  
V  Otvaranje ponuda održati će se 26.travnja 2021. godine u 09,00 sati, u prostorijama stečajnog upravitelja, na adresi S. Radića 24, Šibenik, a o izboru najpovoljnije ponude  ponuđači će biti obaviješteni u roku tri dana nakon otvaranja ponuda,  na e-mail adresu dostavljenu u ponudi.        
Ponuđač ne može odustati od ponude ili povući ponudu. Prodavatelj zadržava pravo da bez daljeg obrazloženja i odgovornosti  ne prihvati bilo koju pristiglu ponudu.      

VI Kupac koji ponudi najveću cijenu tj. čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku 8 dana od dana održavanja otvaranja ponuda platiti kupljene pokretnine prema ispostavljenom predračunu.               
Ukoliko kupac u naprijed navedenom roku ne plati kupovninu smatrati će se da je odustao od kupovine. 
U slučaju da ne bude realizirana kupoprodaja s najboljim ponuđačem, kupoprodaja se može ponuditi narednom najboljem ponuđaču. Kupac je obavezan kupljene pokretnine utovariti i otpremiti o svom trošku, u roku  14 dana od dana plaćanja  kupoprodajne cijene, u suprotnom za svaki naredni dan biti će mu obračunata ležarina u visini 2% vrijednosti kupljene pokretnine. 
 
VII Prodaja pokretnina iz točke I ovog oglasa se obavlja po načelu «viđeno-kupljeno» te prodavatelj ne odgovara za eventualne materijalne ili pravne nedostatke prodanih  pokretnina. 
       
VIII  Poreze, troškove i  pristojbe nastale prodajom pokretnina snosi kupac. 
 
IX Sve dodatne informacije mogu se dobiti na  e-mail  milan.macura@hi.t-com.hr, a eventualno razgledanje predmeta prodaje moguće je organizirati  samo uz prethodni dogovor .


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021