Javnanadmetanja.com
Servis za praćenje javnih nadmetanja

 

Potvrde o zatraženom uvidu u dokumentaciju za nadmetanje:

   2023/S 0F2-0001414

   Rekonstrukcija LC 59028, dionica Lukovo-D8, L= 500 m

   Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije


16.01.2023. - Arija, obrt MB: 90305264, OIB: 49928033751, Ivan Mikulec, Otočka 18 53270 Senj, Tel: 098778504, Fax: 053882435

17.01.2023. - Elektromodul-promet d.o.o. MB: 3574881, OIB: 28417987221, Vedran Taslidžić, Sandra , Hebrangova 7 31000 Osijek, Tel: 031/358711, Fax: 031/359618

17.01.2023. - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. MB: 05005442, OIB: 96477380697, Jasenka Ježovita, Varaždinska ulica odvojak III 42000 Jalkovec,Varaždin, Tel: 042 300 049, Fax: 042 206 147

24.01.2023. - Kotonteks d.o.o. MB: 2301261, OIB: 00235637064, Anđelko Jagičić, Josipa Pupačića 3 42000 Varaždin, Tel: 042/208045,022

 


Olympic International d.o.o., Zagreb, Ilica 219a, OIB 41155871103
Tel: +385 1 3712 600 • Fax: +385 1 3712 613 • E-mail: info@javnanadmetanja.com