Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 813 251

 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (2 Agenta)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (5 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
 
- nadmetanja iz RH
- jednostavna (bagatelna) nabava
- prethodna savjetovanja
- primanje nadmetanja na email
  (10 Agenata)
- sklopljeni ugovori
- bilješke
- nadmetanja iz BiH, RS, CG
  Kosova i Slovenije
- nadmetanja iz EU

Dali su nam povjerenje:


  27.9.2023.
Odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada
Izgradnja nove zgrade područnog dječjeg vrtića „Liliput-Trpinja“ s kuhinjom u Bršadinu
Nabava novogodišnje rasvjete
Radovi na rekonstrukciji krovišta i unutrašnjosti «bazena IV» u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nabava pogrebne opreme
Medicinska i laboratorijska oprema po grupama Grupa 53. – Ultrazvuk, 1 kom
Usluga higijeničarske službe i skloništa za životinje
Građenje – KALVARIJA – Vodovod i kanalizacija, Rijeka
Sanacija ZDV 35 kV Brodsko Brdo – Izmjena stupova nakon nevremena
Usluga nabave svježeg mesa – UŠP Karlovac
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8 u Zadru, dionica 012 i 112 duljine 4,5 km
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta za školu u prirodi Osnovne škole Lipik
Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije za razdoblje od 01.11.2023. do 31.10.2025. godine
Dobava i ugradnja visokotemperaturne dizalice topline za objekt Polanijev prolaz 2
Usluga prijevoza, zbrinjavanja ili oporabe solarno osušenog dehidriranog mulja sa lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese


Stranica 85 od 90


<< 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 ... 90 >>
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Datum zatvaranja: 18.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OpćinaTrpinja
Datum zatvaranja: 18.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice
Datum zatvaranja: 16.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Datum zatvaranja: 20.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Opća bolnica Varaždin
Datum zatvaranja: 27.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD DONJI MIHOLJAC
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Datum zatvaranja: 18.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Datum zatvaranja: 18.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: OSNOVNA ŠKOLA LIPIK
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Županijska uprava za ceste međimurske županije
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: GRAD PULA-POLA
Datum zatvaranja: 17.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.

Nadmetanje raspisao: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Datum zatvaranja: 18.10.2023.

Besplatno se registrirajte za probni period kako bi dobili uvid u cijelu specifikaciju nadmetanja.Registrirajte se

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3712 600 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023